Πώς να φτιάξετε ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να φτιάξετε ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο
Πώς να φτιάξετε ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο
Anonim

Σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθίσταται απαραίτητο να καταρτιστεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Οποιοσδήποτε επιχειρηματίας γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι επαγγελματική κάρτα όταν επικοινωνεί με τράπεζα ή επενδυτές. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων που παρουσιάζει μια στρατηγική για την ανάπτυξή του, από την κατασκευή προϊόντων έως τη βελτιστοποίηση των πωλήσεών τους.

Πώς να φτιάξετε ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο
Πώς να φτιάξετε ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο

Οδηγίες

Βήμα 1

Κατά τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, καθοδηγηθείτε από τις απαιτήσεις που ισχύουν για αυτό το έγγραφο. Θα πρέπει σίγουρα να ξεκινήσει με ένα βιογραφικό. Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς περιγράφει την ουσία του έργου. Αυτή η ενότητα ενδιαφέρει κυρίως τους επενδυτές, διότι αυτός που περιέχει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το ποσό των κεφαλαίων που απαιτούνται, τον χρόνο και τις πηγές της απόδοσής τους.

Βήμα 2

Στη συνέχεια, καθορίστε το βιογραφικό σας σημείο προς σημείο. Οι παρακάτω ενότητες θα χρησιμεύσουν ως προσθήκες και διευκρινίσεις στην περίληψη. Ξεκινήστε με μια περιγραφή της επιχείρησης. Για να γίνει αυτό, περιγράψτε τα χαρακτηριστικά των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων του, του συστήματος διαχείρισης, της βιομηχανικής σχέσης, της θέσης στην αγορά, των συνεργασιών. Στην ίδια ενότητα, θα πρέπει να αναφέρετε την οργανωτική και νομική μορφή, τη σημασία των συνιδιοκτητών στη δημιουργία και τη διαχείριση της εταιρείας.

Βήμα 3

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παράγεται. Αναφέρετε το όνομα του προϊόντος, τα κύρια χαρακτηριστικά του, τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα προϊόντα των ανταγωνιστών, την ετοιμότητα για παραγωγή, τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και την ασφάλεια κατά τη χρήση. Μην ξεχάσετε να περιγράψετε το σύστημα ελέγχου ποιότητας για τα προϊόντα σας, τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τις άδειες για την παραγωγή του.

Βήμα 4

Στη συνέχεια, προχωρήστε στην ανάλυση της αγοράς πωλήσεων. Περιγράψτε τη διεξαγόμενη έρευνα μάρκετινγκ, προσπαθήστε να πείσετε έναν πιθανό επενδυτή ότι τα προϊόντα σας θα αγοραστούν στην αγορά και ότι έχουν εγγυημένες πωλήσεις. Πείτε μας για τη στρατηγική απόκτησης πελατών και τις εκτιμώμενες πωλήσεις. Μην ξεχνάτε την ανάλυση ανταγωνιστικών προϊόντων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, τις πιθανές απαντήσεις από τους ανταγωνιστές μετά την είσοδο του προϊόντος σας στην αγορά.

Βήμα 5

Κάντε ένα σχέδιο παραγωγής. Πρέπει να αντιπροσωπεύει την πορεία με την οποία η επιχείρησή σας θα κατασκευάζει και θα πωλεί προϊόντα. Συμπεριλάβετε όλα τα κόστη παραγωγής και συνδυάστε το σχέδιο παραγωγής με το χρονοδιάγραμμα.

Βήμα 6

Στο σχέδιο πωλήσεών σας, λάβετε υπόψη όλους τους δείκτες που μπορούν να επηρεάσουν την πώληση προϊόντων. Περιγράψτε τις βασικές αρχές τιμολόγησης, δώστε μια περιγραφή του δυνητικού αγοραστή σας, λάβετε υπόψη όλους τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις πωλήσεις. Αυτό μπορεί να είναι εποχικότητα, σύστημα εκπτώσεων, διαδικασίες πληρωμής κ.λπ.

Βήμα 7

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει ένα οικονομικό πρόγραμμα. Αναφέρατε σε αυτό τα κύρια σημεία των οικονομικών δεδομένων: το κόστος υλοποίησης και εκτέλεσης του έργου, χρηματοοικονομικές εισπράξεις, πληρωμές φόρων, προβλέψεις. Λάβετε την κατάσταση εσόδων και εξόδων, το σχέδιο ταμειακών ροών και τον ισολογισμό της εταιρείας ως βάση για το οικονομικό πρόγραμμα.

Βήμα 8

Επιπλέον, συμπεριλάβετε στο επιχειρηματικό σχέδιο μια ανάλυση ευαισθησίας του έργου, δηλαδή την αντίστασή του σε εξωτερικές οικονομικές αλλαγές (πληθωρισμός, καθυστερήσεις σε διακανονισμούς με οφειλέτες) και εσωτερικούς παράγοντες (μεταβολές στον όγκο των πωλήσεων, τιμές πώλησης κ.λπ.).

Δημοφιλή από το θέμα