Πώς να αντικατοπτρίζει το χρέος

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αντικατοπτρίζει το χρέος
Πώς να αντικατοπτρίζει το χρέος
Βίντεο: Πώς να αντικατοπτρίζει το χρέος
Βίντεο: Δραγασάκης Πως το ελληνικό χρέος έφτασε να μην είναι βιώσιμο 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Εάν μια επιχείρηση δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι του προϋπολογισμού, των αντισυμβαλλομένων ή των υπαλλήλων στο απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο, τότε έχει χρέος προς αυτούς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο λογιστής υποχρεούται να αντικατοπτρίζει σωστά αυτά τα ποσά στη λογιστική.

Πώς να αντικατοπτρίζει το χρέος
Πώς να αντικατοπτρίζει το χρέος

Οδηγίες

Βήμα 1

Αναφέρετε τα δεδουλευμένα ποσά που πρέπει να πληρωθούν στους κατάλληλους λογαριασμούς. Εάν αγοράσετε προϊόντα ή παραγγείλετε την απόδοση της εργασίας ή των υπηρεσιών, όλοι οι διακανονισμοί εμφανίζονται στους λογαριασμούς 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές και εργολάβους" ή 76 "Διακανονισμοί με πιστωτές". Οι πληρωμές στον προϋπολογισμό λογίζονται στον λογαριασμό 68 «Διακανονισμοί για φόρους και τέλη» και για υπολογισμούς μισθοδοσίας, χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 70 «Διακανονισμός με προσωπικό έναντι αμοιβής». Σε αυτήν την περίπτωση, πριν από την πραγματική μεταφορά αυτών των ποσών, αναφέρονται στην πίστωση αυτών των λογαριασμών.

Βήμα 2

Πραγματοποιήστε πληρωμή για το προϊόν, πληρωμή στον προϋπολογισμό ή μισθοδοσία. Σε αυτήν την περίπτωση, τα μεταφερόμενα ποσά αντικατοπτρίζονται στην πίστωση του λογαριασμού 50 "Ταμείο" ή 51 "Τρέχων λογαριασμός" σε αντιστοιχία με τον αντίστοιχο λογαριασμό.

Βήμα 3

Προσδιορίστε εάν το υπόλοιπο σχηματίστηκε κατά την ημερομηνία αναφοράς στους λογαριασμούς 60, 76, 70 ή 68. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τη χρέωσή του από την πίστωση του λογαριασμού. Η παρουσία ενός θετικού ισοζυγίου δείχνει τον σχηματισμό του χρέους της επιχείρησης έναντι των αντισυμβαλλομένων. Επιπλέον, τα υπόλοιπα ελέγχονται σε λογαριασμούς όπως 66 και 67 "Διακανονισμοί δανείων και δανείων", 73 "Διακανονισμοί με προσωπικό", 71 "Διακανονισμοί με υπόλογους" και άλλοι.

Βήμα 4

Αναλογιστείτε τη λήψη της απόδειξης προκαταβολών για τα αγαθά. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν από την πραγματική μεταφορά των αγαθών, η επιχείρηση έχει χρέος στο ποσό της προπληρωμής που καταγράφεται στην πίστωση του λογαριασμού 62 "Διακανονισμοί με πελάτες και αγοραστές". Εάν εντός της καθορισμένης προθεσμίας η εταιρεία δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, αυτά τα ποσά υπόκεινται σε αντανάκλαση στους πληρωτέους λογαριασμούς της.

Βήμα 5

Συνοψίστε το χρέος της εταιρείας. Η παρουσία πιστωτικού υπολοίπου στους λογαριασμούς αντικατοπτρίζεται στο τέλος της περιόδου αναφοράς στον ισολογισμό της γραμμής 620 της ενότητας "Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις" με ανάλυση των χρεών.

Δημοφιλή από το θέμα