Πώς να εμφανίσετε τα κέρδη που διατηρούνται

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να εμφανίσετε τα κέρδη που διατηρούνται
Πώς να εμφανίσετε τα κέρδη που διατηρούνται

Βίντεο: Πώς να εμφανίσετε τα κέρδη που διατηρούνται

Βίντεο: Πως χρησιμοποιώ το ExpressVPN το 2021 🔥 Το μόνο ExpressVPN Tutorial που χρειάζεστε. 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Τα διατηρούμενα κέρδη αντιπροσωπεύουν το τμήμα του εισοδήματος μιας επιχείρησης που δεν χρησιμοποιείται για την καταβολή φόρων και τη διανομή μερισμάτων σε μέλη και μετόχους. Επανεπενδύεται στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες για την απεικόνιση των παρακρατούμενων κερδών στη λογιστική μιας επιχείρησης.

Πώς να εμφανίσετε τα κέρδη που διατηρούνται
Πώς να εμφανίσετε τα κέρδη που διατηρούνται

Οδηγίες

Βήμα 1

Διαγράψτε το ποσό των καθαρών κερδών που λήφθηκαν στο τέλος του έτους αναφοράς μέχρι τον τελικό κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο ανοίγοντας ένα δάνειο στον λογαριασμό 84 «Κρατούμενα κέρδη» με αλληλογραφία στο λογαριασμό 99 «Κέρδος και ζημιά». Σε περίπτωση καθαρής ζημίας, η διαγραφή πραγματοποιείται στη χρέωση του λογαριασμού 84 "Ακάλυπτη ζημία" και στην πίστωση του λογαριασμού 99.

Βήμα 2

Αντικατοπτρίστε την κατεύθυνση ενός μέρους του κέρδους κατά το έτος αναφοράς για να πληρώσετε εισόδημα στους συμμετέχοντες της επιχείρησης με βάση τα αποτελέσματα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητο να ανοίξετε μια χρέωση στον λογαριασμό 84 και μια πίστωση στον λογαριασμό 75 "Διακανονισμοί με ιδρυτές" και τον λογαριασμό 70 "Διακανονισμοί με προσωπικό έναντι αμοιβής". Μια παρόμοια καταχώριση γίνεται επίσης όταν πληρώνεται το ενδιάμεσο εισόδημα.

Βήμα 3

Αναλύστε τον ισολογισμό για το έτος αναφοράς. Εάν είναι απαραίτητο να εξομοιωθεί το ποσό του εγκεκριμένου κεφαλαίου με το ποσό των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, τότε ανοίγει ένα δάνειο στον λογαριασμό 84 "Κέρδη εις νέον" με αντιστοιχία στον λογαριασμό 80 "Εξουσιοδοτημένο κεφάλαιο". Εάν είναι απαραίτητο να εξοφληθεί η απώλεια κεφαλαίων αποθεματικού ή πρόσθετου κεφαλαίου, τότε η πίστωση του λογαριασμού 84 διαγράφεται στη χρέωση του λογαριασμού 82 "Αποθεματικό κεφάλαιο" ή στο λογαριασμό 83 "Πρόσθετο κεφάλαιο".

Βήμα 4

Εάν οι απώλειες καλύπτονται από ειδικές εισφορές, ανοίξτε έναν πιστωτικό λογαριασμό 84 και έναν χρεωστικό λογαριασμό 75 "Διακανονισμοί με ιδρυτές." Μπορείτε επίσης να καλύψετε τις απώλειες της εταιρείας διαγράφοντας τα κέρδη εις νέον των προηγούμενων ετών ανοίγοντας μια χρέωση στον λογαριασμό 84 "Κέρδη εις νέον των προηγούμενων ετών" με αλληλογραφία στον λογαριασμό 84 "Ακάλυπτη απώλεια της χρήσης."

Βήμα 5

Οργανώστε τη λογιστική για τον λογαριασμό 84 "Κέρδη εις νέον" για τα κέρδη εις νέον, ώστε να αντικατοπτρίζει τις πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση της χρήσης των κεφαλαίων. Διαιρέστε τα κεφάλαια των διατηρούμενων κερδών που χρησιμοποιούνται ως οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη της παραγωγής και την αγορά νέων ακινήτων στην επιχείρηση. Εισαγάγετε αρχεία συναλλαγών στον λογαριασμό 84 μόνο στο τέλος Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς. Μην ξεχωρίζετε τους δευτερεύοντες λογαριασμούς στο γράφημα λογαριασμών.

Δημοφιλή από το θέμα