Ποιος είναι ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ουκρανία

Πίνακας περιεχομένων:

Ποιος είναι ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ουκρανία
Ποιος είναι ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ουκρανία

Βίντεο: Ποιος είναι ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ουκρανία

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ RAPID TEST ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 2023, Ιανουάριος
Anonim

Στην Ουκρανία, ένας από τους πιο δύσκολους φόρους όσον αφορά τη χρέωση και την καταβολή είναι ο ΦΠΑ. Αυτό οφείλεται στην ποικιλία των τιμών, στα έντυπα αναφοράς, καθώς και στον μηχανισμό διαχείρισης αυτού του φόρου.

Πώς χρεώνεται ο ΦΠΑ στην Ουκρανία
Πώς χρεώνεται ο ΦΠΑ στην Ουκρανία

Είναι απαραίτητο

Κωδικός φόρου Ουκρανίας, τιμολόγιο φόρου

Οδηγίες

Βήμα 1

Εγγραφείτε ως πληρωτής ΦΠΑ. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε μια επιχείρηση ή ένας ιδιώτης επιχειρηματίας να μπορεί να χρεώσει αυτόν τον φόρο στο κόστος των αγαθών ή των υπηρεσιών τους και στη συνέχεια να είναι επιλέξιμος για πίστωση φόρου. Στην Ουκρανία, η εγγραφή συνίσταται στην εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών στο μητρώο των πληρωτών ΦΠΑ.

Βήμα 2

Λάβετε μια ιδέα για τις συναλλαγές που χρειάζεστε για να προσδιορίσετε έναν συγκεκριμένο συντελεστή ΦΠΑ. Εξαρτάται τόσο από τη φύση τους (παράδοση αγαθών εντός της Ουκρανίας ή εξαγωγής), και από ομάδες προϊόντων και τον κύκλο των καταναλωτών.

Βήμα 3

Ελέγξτε τις διατάξεις του φορολογικού κώδικα της Ουκρανίας σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 στην Ουκρανία, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 20%. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, ο ΦΠΑ επί σημαντικών συναλλαγών θα καταβληθεί με συντελεστή 17%. Ορισμένες πράξεις (εξαγωγή κ.λπ.) στην Ουκρανία έχουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Επιπλέον, το 2014, ο ΦΠΑ καταβάλλεται με συντελεστή 7% στις πράξεις προμήθειας ναρκωτικών από κατασκευαστές και εισαγωγείς.

Βήμα 4

Αφού προσδιορίσετε τον απαιτούμενο συντελεστή ΦΠΑ, προσθέστε τον στο κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πωλείται. Αυτή θα είναι η τελική τους τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναφέρετέ το στα πρωτεύοντα λογιστικά έγγραφα. Το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στην τιμή των αγαθών που πωλήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς (ημερολογιακός μήνας ή τρίμηνο) θα είναι φορολογικές υποχρεώσεις που καταβάλλονται στον προϋπολογισμό.

Βήμα 5

Συντάξτε ένα τιμολόγιο φόρου σε δύο αντίγραφα και δώστε ένα από αυτά στον αγοραστή. Μπορεί να συνταχθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται ηλεκτρονική ψηφιακή υπογραφή. Καταχωρίστε το φορολογικό σας τιμολόγιο στο ενοποιημένο μητρώο φορολογικών τιμολογίων. Αυτό γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα.

Δημοφιλή από το θέμα