Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία του προσωπικού σας

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία του προσωπικού σας
Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία του προσωπικού σας

Βίντεο: Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία του προσωπικού σας

Βίντεο: Linkwise: Πως να αυξήσετε τις πωλήσεις & εισοδήματα σας με το affiliate marketing ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Η αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού περιλαμβάνει: παροχή στην εταιρεία του απαιτούμενου αριθμού υπαλλήλων, ορθολογική χρήση του προσωπικού και αύξηση του επιπέδου παραγωγικότητας της εργασίας γενικά. Η αποδοτικότητα του προσωπικού επιτρέπει την αξιολόγηση της χρήσης των εργατικών πόρων της επιχείρησης.

Το επίπεδο οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής επηρεάζει την κερδοφορία του προσωπικού
Το επίπεδο οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής επηρεάζει την κερδοφορία του προσωπικού

Οδηγίες

Βήμα 1

Η αποδοτικότητα του προσωπικού αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων εργασίας στην εταιρεία. Αυτός ο δείκτης χαρακτηρίζει το έργο και του εργατικού δυναμικού της εταιρείας στο σύνολό της και δίνει μια αξιολόγηση της χρησιμότητας (παραγωγικότητας) ενός εργαζομένου. Η αποδοτικότητα προσωπικού υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Rppp (κερδοφορία προσωπικού) = P (κέρδος από πωλήσεις προϊόντων) / PPP (μέσος αριθμός προσωπικού βιομηχανίας και παραγωγής).

Βήμα 2

Ο δείκτης αποδοτικότητας προσωπικού επηρεάζεται από τα προσόντα, την εμπειρία, τον επαγγελματισμό των εργαζομένων της εταιρείας και τον αριθμό τους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να έχει επαρκή αριθμό υπαλλήλων, αλλά η έλλειψη εμπειρίας και κατάλληλων δεξιοτήτων θα εμποδίσει την παραγωγή προϊόντων κατάλληλης ποιότητας. Κατά συνέπεια, αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους και μείωση των κερδών από την πώληση προϊόντων.

Βήμα 3

Η αποδοτικότητα του προσωπικού μπορεί να αυξηθεί με την αναβάθμιση του υπάρχοντος προσωπικού. Η βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας θα οδηγήσει σε μείωση της έντασης εργασίας των προϊόντων, αύξηση της παραγωγικότητας και αύξηση των κερδών από την πώληση προϊόντων.

Βήμα 4

Μια κατάσταση στην οποία το προσωπικό είναι στελεχωμένο με υπαλλήλους με τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, αλλά η ίδια η επιχείρηση λειτουργεί με ξεπερασμένο εξοπλισμό, θα οδηγήσει επίσης σε μείωση της κερδοφορίας του προσωπικού. Οι παλαιές τεχνολογίες και εξοπλισμός δεν επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων που θα πληρούσαν τις απαιτήσεις της αγοράς όσον αφορά την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά.

Βήμα 5

Αντίθετα, ο τεχνικός επανεξοπλισμός παραγωγής θα αυξήσει τον όγκο των προϊόντων και θα βελτιώσει την ποιότητά τους. Έτσι, η εισαγωγή νέου εξοπλισμού και σύγχρονων τεχνολογιών θα βελτιώσει το τεχνικό και οικονομικό επίπεδο παραγωγής της επιχείρησης στο σύνολό της. Κατά συνέπεια, το κέρδος από τις πωλήσεις θα αυξηθεί, καθώς και η κερδοφορία του προσωπικού.

Βήμα 6

Η χαμηλή κερδοφορία του προσωπικού μπορεί να υποδηλώνει ότι ο οργανισμός υπερβαίνει το καθορισμένο κόστος συντήρησης των εργαζομένων: μειώσεις φόρου, φόρμες, κόστος μεταφοράς, αποζημίωση για έξοδα κινητής τηλεφωνίας και άλλα. Έτσι, το κέρδος που φέρνει η εταιρεία στους υπαλλήλους είναι σημαντικά μικρότερο από το κόστος συντήρησής τους. Η μείωση του κόστους διατήρησης των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού.

Δημοφιλή από το θέμα