Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία
Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία
Βίντεο: Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία
Βίντεο: "Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία της επιχείρησής σας σε 90 ημέρες"-Απόσπασμα σεμιναρίου 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Η πιο ακριβής αξιολόγηση της λειτουργίας οποιασδήποτε εταιρείας παρέχεται από την κερδοφορία, η οποία δεν είναι απλώς μια υπολογισμένη, στατιστική παράμετρος, αλλά ένα σύνθετο κοινωνικοοικονομικό σύνθετο κριτήριο. Χαρακτηρίζει, σε αντίθεση με το κέρδος, την αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων κάθε μεμονωμένης οικονομικής οντότητας. Κερδοφορία σημαίνει κερδοφορία, κερδοφορία της επιχείρησης. Υπολογίζεται συγκρίνοντας το κέρδος ή το ακαθάριστο εισόδημα με τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν ή το κόστος.

Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία
Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία

Οδηγίες

Βήμα 1

Η αποδοτικότητα δείχνει πόσο κερδοφόρα είναι η δραστηριότητα της επιχείρησης, επομένως, όσο υψηλότερη είναι η αναλογία κερδοφορίας, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η ίδια η δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, η εταιρεία πρέπει πάντα να αγωνίζεται για την υψηλότερη απόδοση και η διοίκηση πρέπει να καθορίζει τους τρόπους αύξησης της κερδοφορίας.Ένας από τους όρους για την αποτελεσματική δραστηριότητα του οργανισμού είναι να επεκτείνει την αγορά πωλήσεων για τα προσφερόμενα προϊόντα μειώνοντας τις τιμές των μεταποιημένων προϊόντων. Επίσης, αξίζει ιδιαίτερη προσοχή από τους εσωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης: αύξηση του όγκου παραγωγής, μείωση του κόστους παραγωγής, αύξηση της απόδοσης παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Βήμα 2

Με χαμηλή κερδοφορία στην επιχείρηση, είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί ο κύκλος εργασιών των περιουσιακών στοιχείων. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων μπορεί να αυξηθεί αυξάνοντας το μερίδιο των δανεισμένων κεφαλαίων στο συνολικό κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται υψηλότερη όταν η κερδοφορία των προϊόντων γίνεται υψηλότερη, η απόδοση όλων των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων θα είναι επίσης υψηλότερη, το ποσοστό κύκλου εργασιών αυτών των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων θα είναι υψηλότερο όταν το συνολικό κόστος ανά μονάδα παραγωγής και το κόστος για τα κύρια οικονομικά στοιχεία (υλικά, εργασία) είναι χαμηλότερο …

Βήμα 3

Η επιρροή των μεμονωμένων παραγόντων δεν μπορεί να εξεταστεί με αφηρημένο τρόπο, επειδή ολόκληρο το σύνολο της παραγωγής και οι οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τη δυναμική και το επίπεδο των δεικτών κερδοφορίας: ο βαθμός χρήσης όλων των πόρων παραγωγής. το επίπεδο οργάνωσης της διαχείρισης και της παραγωγής · τη δομή του ίδιου του κεφαλαίου, καθώς και τις πηγές · ποιότητα, δομή και όγκος των προϊόντων · κόστος για το κόστος των αγαθών και της παραγωγής · κατεύθυνση χρήσης του κέρδους.

Βήμα 4

Το κέρδος μπορεί να κατευθυνθεί στον σχηματισμό των κεφαλαίων κατανάλωσης και των κεφαλαίων συσσώρευσης, τις μειώσεις στο αποθεματικό κεφάλαιο, την εκτροπή στη φιλανθρωπία, προκειμένου να επεκταθούν οι δραστηριότητες του οργανισμού με δικά του έξοδα. Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη εναλλακτική λύση - μπορείτε να επενδύσετε τα δικά σας κεφάλαια σε χρεόγραφα άλλων μεγαλύτερων εταιρειών, για παράδειγμα, να διαμορφώσετε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και να διαχειριστείτε σωστά, προκειμένου να αποκτήσετε εισόδημα μετά από λίγο καιρό που μπορείτε να επενδύσετε στην εταιρεία σας για να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα και οικονομική κατάσταση.

Δημοφιλή από το θέμα