Πώς να αντικατοπτρίζει την κατασκευή στη λογιστική

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αντικατοπτρίζει την κατασκευή στη λογιστική
Πώς να αντικατοπτρίζει την κατασκευή στη λογιστική

Βίντεο: Πώς να αντικατοπτρίζει την κατασκευή στη λογιστική

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Λογιστική 1 | Εισαγωγικά αλλά σημαντικά 2023, Ιανουάριος
Anonim

Για να αντικατοπτρίζει την κατασκευή στη λογιστική, οι ίδιοι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται όπως και στη λογιστική οποιασδήποτε άλλης κατασκευαστικής επιχείρησης. Ένα από τα χαρακτηριστικά σε αυτήν την περίπτωση είναι η ανάγκη να αντικατοπτρίζονται τα έσοδα και τα έξοδα ξεχωριστά για κάθε κατασκευαστικό αντικείμενο.

Πώς να αντικατοπτρίζει την κατασκευή στη λογιστική
Πώς να αντικατοπτρίζει την κατασκευή στη λογιστική

Οδηγίες

Βήμα 1

Αντικατοπτρίστε το κόστος των υλικών στη λογιστική κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών από υλικά της δικής σας απόκτησης με καταχωρίσεις: - Χρέωση λογαριασμού 10 "Πρώτες ύλες και υλικά", Πίστωση του λογαριασμού 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές" - λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που αγοράστηκαν για κατασκευή · - Χρέωση λογαριασμού 19 "ΦΠΑ σε αγορασμένες αξίες υλικών", Πιστωτικός λογαριασμός 60 "Διακανονισμός με προμηθευτές" - Περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε κεφαλαιοποιημένα δομικά υλικά · Λογαριασμός 20 χρέωση "Κύρια παραγωγή", Πιστωτικός λογαριασμός 10 "Υλικά" - πράγματι δαπανήθηκε διαγράφηκαν υλικά για αντικείμενα κατασκευής.

Βήμα 2

Διαγράψτε στη χρέωση του λογαριασμού 20 άλλα έξοδα που σχετίζονται με την κατασκευή αυτών των αντικειμένων: για τους μισθούς των κύριων εργαζομένων, για επικουρική παραγωγή, κ.λπ., κάνοντας την καταχώριση: - Χρέωση λογαριασμού 20 "Κύρια παραγωγή", Πιστωτική πίστωση 70 "Μισθοί" (23 "Βοηθητική παραγωγή", 25 "Γενικές δαπάνες παραγωγής", 26 "Γενικές επιχειρηματικές δαπάνες").

Βήμα 3

Πραγματοποιήστε αναρτήσεις μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο εργοτάξιο και την παράδοσή του στον πελάτη: - Χρεωστικός λογαριασμός 62 "Διακανονισμοί με αγοραστές και πελάτες", Πιστωτικός λογαριασμός 90 "Πωλήσεις" (δευτερεύων λογαριασμός "Έσοδα") - τα αντικείμενα παραδόθηκαν στο πελάτης στο εκτιμώμενο κόστος · - Χρέωση λογαριασμού 90 "Πωλήσεις" (δευτερεύων λογαριασμός "Κόστος"), Πίστωση λογαριασμού 20 "Κύρια παραγωγή" - το κόστος των ολοκληρωμένων παραγγελιών διαγράφεται στο πλαίσιο καθεμιάς από αυτές.

Βήμα 4

Προσδιορίστε το εισόδημα για μεμονωμένη εργασία που εκτελέστηκε ή για το κατασκευαστικό έργο στο σύνολό του. Σε αυτήν την περίπτωση, υπολογίστε τη διαφορά μεταξύ του όγκου της εργασίας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου και του κόστους που τους αποδίδεται.

Βήμα 5

Εάν ο πελάτης προμηθεύει μεμονωμένα υλικά στο εργοτάξιο, αντικατοπτρίζει στη λογιστική την κατασκευή ενός τέτοιου αντικειμένου με τις ακόλουθες καταχωρίσεις: - Χρεωστικός λογαριασμός 41 "Προϊόντα", Πιστωτικός λογαριασμός 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές" - λαμβάνονται υπόψη τα κατασκευαστικά υλικά. - Χρεωστικός λογαριασμός 19 "ΦΠΑ επί των αγορασθέντων υλικών πόρων", Πιστωτικός λογαριασμός 60 - Ο ΦΠΑ αντικατοπτρίζεται στα καταγεγραμμένα υλικά. - Χρεωστικός λογαριασμός 60, Πιστωτικός λογαριασμός 51 "Τρέχων λογαριασμός" - πληρώθηκε για την προμήθεια δομικών υλικών · - Χρεωστικός λογαριασμός 62 " Διακανονισμοί με προμηθευτές και εργολάβους ", Πιστωτικός λογαριασμός 90" Πωλήσεις "(δευτερεύων λογαριασμός" Έσοδα ") - λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα για δομικά υλικά · - Χρέωση λογαριασμού 90" Πωλήσεις ", πίστωση λογαριασμού 41" Προϊόντα "- το κόστος των υλικών διαγράφεται.

Βήμα 6

Στη συνέχεια, διαγράψτε τα υλικά που λαμβάνονται από τον πελάτη, καθώς και άλλα έξοδα για την κατασκευή του αντικειμένου, στους λογαριασμούς εξόδων με τον συνηθισμένο τρόπο. Κατά την κατάρτιση πράξεων εργασίας που εκτελούνται στο εκτιμώμενο κόστος, το κόστος των υλικών του πελάτη αντικατοπτρίζεται σε μια ξεχωριστή γραμμή "Επιστροφή υλικών" (μετά τη γραμμή "Σύνολο") και μειώνει το εκτιμώμενο κόστος των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης.

Δημοφιλή από το θέμα