Τρόπος χρέωσης ΦΠΑ σε ένα προϊόν

Πίνακας περιεχομένων:

Τρόπος χρέωσης ΦΠΑ σε ένα προϊόν
Τρόπος χρέωσης ΦΠΑ σε ένα προϊόν

Βίντεο: Τρόπος χρέωσης ΦΠΑ σε ένα προϊόν

Βίντεο: Φ.Π.Α ΜΕΡΟΣ 2 | Υπολογισμός τιμής χωρίς το ΦΠΑ 2022, Νοέμβριος
Anonim

Η πώληση αγαθών, έργων και υπηρεσιών υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας. Για τον σωστό υπολογισμό του ΦΠΑ επί εμπορευμάτων, είναι απαραίτητο να πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Τρόπος χρέωσης ΦΠΑ σε ένα προϊόν
Τρόπος χρέωσης ΦΠΑ σε ένα προϊόν

Οδηγίες

Βήμα 1

Ορίστε τη στιγμή για τον καθορισμό της βάσης για τον φόρο προστιθέμενης αξίας το νωρίτερο από τις ημερομηνίες: την ημέρα αποστολής των αγαθών ή την ημέρα της πλήρους ή μερικής πληρωμής τους (παράγραφος 1 του άρθρου 167 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας)

Βήμα 2

Υπολογίστε τα έσοδα από την πώληση των αγαθών, συνοψίζοντας όλα τα εισοδήματα που σχετίζονται με τις πληρωμές για αυτό το προϊόν (παράγραφος 2 του άρθρου 153 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Τα έσοδα καθορίζονται με βάση τις τιμές (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών φόρων κατανάλωσης) που καθορίζονται στη σύμβαση με τον αγοραστή. Αυτός ο αριθμός θα είναι η φορολογική βάση για την πώληση αγαθών.

Βήμα 3

Υπολογίστε τη φορολογική βάση κατά την παραλαβή της πληρωμής ή την προκαταβολή με βάση το ποσό της πληρωμής που ελήφθη. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει φόρο προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, εάν τα αγαθά πρόκειται να αποσταλούν με κύκλο παραγωγής περισσότερο από έξι μήνες ή αγαθά που δεν φορολογούνται, ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση.

Βήμα 4

Προσδιορίστε τον συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας. Τα αγαθά μπορούν να φορολογηθούν με συντελεστή 0, 10 ή 18 τοις εκατό. Ο συντελεστής 0% ισχύει για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην ενότητα 1 του άρθρου 164 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σε ποσοστό 10%, φορολογούνται τρόφιμα, αγαθά για παιδιά, ιατρικά είδη, αγαθά που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Τα υπόλοιπα αγαθά φορολογούνται με συντελεστή 18%.

Βήμα 5

Υπολογίστε το ποσό του ΦΠΑ πωλήσεων που χρεώνεται στον αγοραστή. Για να γίνει αυτό, πολλαπλασιάστε το ποσό της φορολογητέας βάσης με τον αντίστοιχο συντελεστή αυτού του φόρου. Για παράδειγμα, η τιμή ενός πωληθέντος προϊόντος είναι 10.000 ρούβλια. Το ποσό του ΦΠΑ που χρεώνεται στον αγοραστή θα είναι 10.000 ρούβλια. × 18% = RUB 1.800 Το κόστος των αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα είναι ίσο με 10.000 ρούβλια. + 1 800 RUB = 11 800 σελ.

Βήμα 6

Υπολογίστε το ποσό του ΦΠΑ που πρέπει να χρεωθεί κατά την παραλαβή προκαταβολής από τον αγοραστή, χρησιμοποιώντας τους τύπους:

- ΦΠΑ = το ποσό της προκαταβολής (μερική πληρωμή) × 18/118, εάν τα αγαθά φορολογούνται με συντελεστή 18% ·

- ΦΠΑ = το ποσό της προκαταβολής (μερική πληρωμή) × 10/110, εάν τα αγαθά φορολογούνται με συντελεστή 10%.

Για παράδειγμα, μια προκαταβολή στο ποσό των 59.000 ρούβλια ελήφθη λόγω των επερχόμενων παραδόσεων, τα αγαθά φορολογούνται με συντελεστή 18%. Το ποσό του ΦΠΑ θα είναι ίσο με 59.000 x 18/118 = 9.000 ρούβλια.

Δημοφιλή από το θέμα