Κύριοι παράγοντες παραγωγής

Πίνακας περιεχομένων:

Κύριοι παράγοντες παραγωγής
Κύριοι παράγοντες παραγωγής

Βίντεο: Κύριοι παράγοντες παραγωγής

Βίντεο: Παράσιτα και ασθένειες οι κύριοι παράγοντες μείωσης της φετινής ελαιοπαραγωγής 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Κάνοντας υλικά αγαθά, ένα άτομο ενεργεί σε φυσικά αντικείμενα, τους δίνει το επιθυμητό σχήμα, μετά το οποίο καθίστανται κατάλληλα για την ικανοποίηση αναγκών. Σε αυτή τη διαδικασία, οι άνθρωποι βοηθούνται από μια μεγάλη ποικιλία στοιχείων και συνθηκών που έχουν καθοριστική επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθήκες αυτές αναφέρονται ως παράγοντες παραγωγής.

Κύριοι παράγοντες παραγωγής
Κύριοι παράγοντες παραγωγής

Η έννοια των παραγόντων παραγωγής

Οι κύριοι λόγοι για παραγωγικές δραστηριότητες και οι συνθήκες υπό τις οποίες συμβαίνει η δημιουργία ενός οικονομικού προϊόντος ονομάζονται παράγοντες παραγωγής. Είναι, κατά μία έννοια, οι κινητήριες δυνάμεις της παραγωγής, αναπόσπαστο μέρος του δυναμικού παραγωγής.

Στην απλούστερη περίπτωση, οι παράγοντες παραγωγής νοούνται ως η τριάδα «εργασία, γη, κεφάλαιο», η οποία ενσωματώνει την εργασία και τους φυσικούς πόρους που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός προϊόντος. Πρόσφατα, η επιχειρηματικότητα έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες. Ωστόσο, αυτή η λίστα δεν θα είναι εξαντλητική.

Στον μαρξισμό, οι συνθήκες παραγωγής περιλαμβάνουν την εργασία, το αντικείμενο και τα μέσα εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη προσωπικούς και υλικούς παράγοντες. Το σύνολο των ικανοτήτων ενός ατόμου να εργάζεται είναι προσωπικό. Ως υλικό, η μαρξιστική μεθοδολογία ταξινομεί τα μέσα παραγωγής, συγκεντρωμένα σε ένα περίπλοκο σύστημα, στο οποίο δίνεται μια ιδιαίτερη θέση στην οργάνωση της παραγωγής και της τεχνολογίας. Το τελευταίο νοείται ως η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των παραγόντων παραγωγής.

Οι κύριοι παράγοντες παραγωγής στην περιθωριακή θεωρία είναι:

 • Φυσικοί πόροι;
 • εργασία;
 • κεφάλαιο;
 • επιχειρηματικότητα
 • επιστημονικός και τεχνικός παράγοντας.

Φυσικός παράγοντας

Ο φυσικός παράγοντας ενσωματώνει τις φυσικές συνθήκες στις οποίες πραγματοποιούνται διαδικασίες παραγωγής. Η ουσία, τα μέταλλα, η γη, το νερό, ο αέρας, η χλωρίδα και η πανίδα χρησιμοποιούνται ευρέως ως πηγές πρώτων υλών και ενέργειας. Ως παράγοντας παραγωγής, το φυσικό περιβάλλον επιτρέπει τη χρήση φυσικών πόρων, οι οποίοι χρησιμεύουν ως πρώτες ύλες, στην κατασκευή ενός προϊόντος. Όλη η ποικιλία των υλικών προϊόντων κατασκευάζεται από τέτοιες πρώτες ύλες.

Η ενεργειακή βάση της παραγωγής είναι η Γη και ο Ήλιος. Ταυτόχρονα, ο πλανήτης γίνεται τόπος παραγωγής, όπου βρίσκονται τα μέσα παραγωγής, όπου εργάζονται οι εργαζόμενοι.

Η γη έχει γίνει ένας από τους πιο μοναδικούς πόρους σήμερα, επειδή η προσφορά της είναι περιορισμένη. Αυτός ο τύπος συνθηκών παραγωγής υλικών είναι μια περιοχή όπου υπάρχουν φυσικοί πόροι και ορυκτά. Η χρησιμότητα ενός χερσαίου πόρου εκτιμάται από την ικανότητά του να είναι κατάλληλη για γεωργική εργασία και βιολογική αναπαραγωγή.

Ο φυσικός παράγοντας δρα ως παθητικό συστατικό στην τριάδα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των μετασχηματισμών, αντικείμενα της φύσης περνούν στα κύρια μέσα παραγωγής και αποκτούν σταδιακά έναν ενεργό ρόλο. Σε ορισμένα παραγοντικά οικονομικά μοντέλα, ο φυσικός παράγοντας λαμβάνεται υπόψη σε μια σιωπηρή μορφή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τον βαθμό επιρροής του στις παραγωγικές διαδικασίες.

Συντελεστής εργασίας

Η εργασία παρουσιάζεται σε πολλούς παράγοντες παραγωγής ως στοιχείο που έχει σχεδιαστεί για να ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία. Αυτή η κατηγορία αντιπροσωπεύεται από την εργασία των εργαζομένων που συμμετέχουν άμεσα στη δημιουργία αγαθών. Ταυτόχρονα, η έννοια της «εργασίας» ενσωματώνει ένα ποικίλο αριθμό τύπων δραστηριότητας που κατευθύνει την παραγωγή και τη συνοδεύει σε όλα τα στάδια. Η εργασία συνίσταται στην άμεση συμμετοχή ενός ατόμου στη μετατροπή των πόρων (ενέργεια, ύλη, πληροφορία). Οι άνθρωποι συμβάλλουν στη διαδικασία παραγωγής με σωματική και πνευματική προσπάθεια. Όλοι οι συμμετέχοντες φέρνουν την εργασία τους στη διαδικασία παραγωγής, κάθε μορφή εργασίας επηρεάζει τελικά το αποτέλεσμα.

Σε μακροοικονομικά μοντέλα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση των πόρων, όταν εξετάζουμε τους κύριους παράγοντες της παραγωγής, συχνά δεν είναι αυτή καθαυτή η εργασία, αλλά οι εργατικοί πόροι, δηλαδή ο ικανός πληθυσμός ή ο συνολικός αριθμός εκείνων που απασχολούνται στην παραγωγή δραστηριότητες. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο συντελεστής εργασίας εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, στην ποιότητα της εργασίας, στην αποδοτικότητά της, στην αποδοτικότητα της εργασίας.

Η εργασία είναι η πιο σημαντική οικονομική κατηγορία, καθώς το κόστος της καθορίζει την αποτελεσματικότητα μιας καθιερωμένης οργάνωσης παραγωγής. Μέσω της εργασιακής δραστηριότητας, ένα άτομο επηρεάζει ενεργά το αντικείμενο της εργασίας. Η ένταση της εργασιακής διαδικασίας επηρεάζει την ένταση της εργασίας και το χρόνο που αφιερώνεται στην κατασκευή του προϊόντος. Αυτά τα δεδομένα καθιστούν δυνατή την αναγνώριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παραγωγή.

Το εργατικό δυναμικό καθορίζει άλλες οικονομικές κατηγορίες - ανεργία και απασχόληση. Η δομή του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συμμετέχουν στην παραγωγή σύμφωνα με τις εργασιακές τους δεξιότητες. Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει μια ιδιαιτερότητα: το εργατικό δυναμικό σχηματίζεται με την πάροδο των ετών, απαιτεί συνεχή ανανέωση. Για μια επιτυχημένη καριέρα, ένας εργαζόμενος πρέπει να διατηρεί χρήσιμες δεξιότητες και να είναι πάντα στη σωστή φυσική κατάσταση.

Το κεφάλαιο ως παράγοντας παραγωγής

Το κεφάλαιο νοείται ως μέσο παραγωγής που εμπλέκεται και εμπλέκεται άμεσα στην κατασκευή ενός οικονομικού προϊόντος. Το κεφάλαιο μπορεί να εμφανιστεί σε παραγωγικές δραστηριότητες σε μια μεγάλη ποικιλία μορφών. μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι λογιστικής για αυτό. Εάν η ανθρώπινη εργασία δημιουργεί μόνο μια προϋπόθεση για την παραγωγή, τότε το κεφάλαιο γίνεται ο στόχος, ο σκοπός και ο τρόπος ύπαρξης της παραγωγικής δραστηριότητας. Επομένως, το κεφάλαιο κατατάσσεται συχνά πάνω από την εργασία σε σπουδαιότητα.

Αυτός ο παράγοντας εκφράζεται τόσο στο φυσικό κεφάλαιο όσο και στο χρηματικό κεφάλαιο. Το φυσικό κεφάλαιο είναι το κύριο μέσο παραγωγής. Το κεφάλαιο κίνησης γίνεται επίσης ο πιο σημαντικός υλικός πόρος και πηγή δραστηριότητας για την παραγωγή ενός οικονομικού προϊόντος. Μακροπρόθεσμα, ο παράγοντας περιλαμβάνει επίσης τις επενδύσεις.

Εν ολίγοις, το κεφάλαιο αναφέρεται σε κάθε είδος ακινήτου που χρησιμοποιείται για να αποκομίσει κέρδος. Για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, από την εμφάνιση μιας βιομηχανικής κοινωνίας, οι επενδύσεις (επενδύσεις κεφαλαίου) που κατευθύνονται στην παραγωγή έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε αυτήν. Στην υλική και υλική τους μορφή, τα επενδυμένα κεφάλαια μετατρέπονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και γίνονται παράγοντες της παραγωγικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, μετά την εργασία, το κεφάλαιο κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ άλλων προϋποθέσεων για την επιτυχία της οικονομικής δραστηριότητας. Πρόσφατα, το ανθρώπινο κεφάλαιο ξεχωρίζει όλο και περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελματικής εμπειρίας που διαθέτει ο υπάλληλος. Άλλοι ερευνητές δεν θεωρούν σκόπιμο να εισαγάγουν μια τέτοια κατηγορία, καθώς το περιεχόμενό της καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα εργασίας.

Η επιχειρηματικότητα ως παράγοντας παραγωγής

Η επιχειρηματική δραστηριότητα και η πρωτοβουλία έχουν ευεργετική επίδραση στα αποτελέσματα των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η δυσκολία έγκειται στον ποσοτικό προσδιορισμό της επίδρασης της επίδρασης αυτού του παράγοντα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετρηθεί αυτή η επιρροή. Επομένως, αυτός ο παράγοντας κρίνεται, κατά κανόνα, αποκλειστικά ως προς την ποιότητα. Η σημασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ότι αυξάνει και ενισχύει την επιστροφή στον παράγοντα εργασίας.

Επιχειρηματική ικανότητα είναι η δυνατότητα συνδυασμού όλων των παραγόντων παραγωγής προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προϊόν με τη μέγιστη απόδοση. Το να είσαι επιχειρηματίας σημαίνει:

 • να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις ·
 • αναλάβετε εύλογους κινδύνους.
 • να είναι σε θέση να οργανώνουν τους εργαζομένους για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Κύριοι παράγοντες παραγωγής και τύποι εισοδήματος

Κάθε ένας από τους κυρίαρχους παράγοντες παραγωγής δημιουργεί ένα συγκεκριμένο είδος εισοδήματος:

 • οι μισθοί αντιστοιχούν στην εργασία ·
 • γη - ενοικίαση;
 • κεφάλαιο - τόκοι
 • επιχείρηση - κέρδος.

Επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο παραγωγής

Με την ανάπτυξη της επιστήμης, το επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο παραγωγής άρχισε να συμπεριλαμβάνεται στον αριθμό των παραγόντων παραγωγής. Εκφράζει τον βαθμό τεχνολογικού εξοπλισμού παραγωγής, την τεχνική του τελειότητα. Η επίδραση αυτού του παράγοντα επεκτείνεται στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και στην αποτελεσματικότητα της χρήσης κεφαλαίου. Οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και στην αύξηση των πωλήσεων.

Η δραστηριότητα καινοτομίας θεωρείται συχνά σε αυτήν την κατηγορία. Μια τεχνολογική καινοτομία που εισάγεται στην παραγωγή γίνεται πολύ συχνά ο παράγοντας που σας επιτρέπει να βελτιώσετε ποιοτικά τη διαδικασία παραγωγής και καθιστά δυνατή την ουσιαστική εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά.

Στις συνθήκες του σχηματισμού μιας μεταβιομηχανικής κοινωνίας, η πληροφορία γίνεται ουσιαστικός παράγοντας παραγωγής. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους που αντικατοπτρίζεται στις οικονομικές διαδικασίες. Οι πόροι πληροφοριών χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος παραγωγικών δυνάμεων, καθιστώντας αναπόσπαστο στοιχείο της ζωντανής εργασίας.

Δημοφιλή από το θέμα