Πώς να δημιουργήσετε ένα εργαστήριο

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να δημιουργήσετε ένα εργαστήριο
Πώς να δημιουργήσετε ένα εργαστήριο

Βίντεο: Πώς να δημιουργήσετε ένα εργαστήριο

Βίντεο: Πώς να δημιουργήσετε εκπαιδευτικό υλικό σε 9 βήματα [in Greek] 2022, Νοέμβριος
Anonim

Σύμφωνα με τη διαταγή του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ημερομηνία 27 Φεβρουαρίου 2009, βάσει εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορούν να δημιουργηθούν ειδικά εργαστήρια που πραγματοποιούν επιστημονικές ή επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες. Η διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας τέτοιων εργαστηρίων ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

Πώς να δημιουργήσετε ένα εργαστήριο
Πώς να δημιουργήσετε ένα εργαστήριο

Οδηγίες

Βήμα 1

Το εργαστήριο είναι μια δομική υποδιαίρεση ενός επιστημονικού οργανισμού και διεξάγει επιστημονικές (επιστημονικές και τεχνικές) δραστηριότητες βάσει ενός ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ταυτόχρονα, το εργαστήριο δεν διαθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός νομικού προσώπου. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου ρυθμίζονται από τις οργανωτικές και νομικές μορφές του επιστημονικού οργανισμού που έχουν υιοθετηθεί από το πανεπιστήμιο.

Βήμα 2

Η βάση για τη δημιουργία του εργαστηρίου είναι ο χάρτης του επιστημονικού οργανισμού και η αντίστοιχη συμφωνία για την ίδρυση του εργαστηρίου. Η συμφωνία συνάπτεται μεταξύ του επιστημονικού οργανισμού και του πανεπιστημίου.

Βήμα 3

Ο σκοπός της δημιουργίας του εργαστηρίου είναι δραστηριότητες στον τομέα της επιστήμης και της επιστημονικής και τεχνικής δημιουργικότητας στο πλαίσιο ερευνητικών θεμάτων ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός επιστημονικού οργανισμού. Η υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων πρέπει επίσης να αντιστοιχεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα του πανεπιστημίου.

Βήμα 4

Η νομική βάση για τις δραστηριότητες του εργαστηρίου κατοχυρώνεται στον ομοσπονδιακό νόμο «Επιστήμη και πολιτειακή επιστημονική και τεχνική πολιτική» και σε άλλους νόμους, κανονισμούς και νομικές πράξεις της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του εργαστηρίου αναφέρονται στον χάρτη του επιστημονικού οργανισμού, τους κανονισμούς για το εργαστήριο.

Βήμα 5

Ο κανονισμός για το εργαστήριο εγκρίνεται με τον τρόπο που ορίζεται από τον χάρτη του οργανισμού. Περιέχει οδηγίες για το σκοπό της δημιουργίας, τους τύπους δραστηριοτήτων, τη δομή και τη διαδικασία διαχείρισης, την πολιτική προσωπικού, την οικονομική υποστήριξη του εργαστηρίου.

Βήμα 6

Το εργαστήριο διαχειρίζεται ένας επιστημονικός οργανισμός (με τη συμμετοχή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος) σύμφωνα με τη συμφωνία και άλλες πράξεις. Η επιστημονική οργάνωση πραγματοποιεί επίσης την επιλογή και τοποθέτηση προσωπικού εργαστηρίου.

Βήμα 7

Το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχει στους φοιτητές, τους μεταπτυχιακούς και τους διδακτορικούς φοιτητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του εργαστηρίου στο βαθμό που αυτό προβλέπεται από τα εργαστηριακά σχέδια εργασίας και τη συμφωνία για την ίδρυση του εργαστηρίου.

Δημοφιλή από το θέμα