Πώς να πληρώσετε ΦΠΑ στον προϋπολογισμό

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να πληρώσετε ΦΠΑ στον προϋπολογισμό
Πώς να πληρώσετε ΦΠΑ στον προϋπολογισμό

Βίντεο: Πώς να πληρώσετε ΦΠΑ στον προϋπολογισμό

Βίντεο: Budgeting 101. Πως Να Φτιάξεις Τον Προϋπολογισμό Σου | Personal FINANCE #007 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το γενικό φορολογικό καθεστώς υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ στον προϋπολογισμό σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία. Παρά τη σαφή διαδικασία για τον υπολογισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας, πολλοί λογιστές αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες που σχετίζονται με τον καθορισμό των εκπτώσεων φόρου.

Πώς να πληρώσετε ΦΠΑ στον προϋπολογισμό
Πώς να πληρώσετε ΦΠΑ στον προϋπολογισμό

Οδηγίες

Βήμα 1

Προσδιορίστε το συνολικό ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που χρεώνεται στην εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η στιγμή αναγνώρισης της φορολογικής βάσης για τον ΦΠΑ πρέπει να είναι σε αυτήν την περίοδο αναφοράς. Αυτός ο κανόνας καθορίζεται από τις διατάξεις του Άρθ. 166 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτή η τιμή ισούται με το ποσό του ΦΠΑ που αναφέρεται στα εκδοθέντα τιμολόγια για την περίοδο αναφοράς.

Βήμα 2

Υπολογίστε το ποσό των φορολογικών εκπτώσεων που δικαιούται να εφαρμόσει η εταιρεία σε αυτήν τη φορολογική περίοδο. Καθορίζονται από τις διατάξεις του Άρθ. 171 και 172 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ισούνται με το ποσό του ΦΠΑ, οι οποίοι αναφέρονται στα τιμολόγια που παρουσιάζονται στην εταιρεία σας για την πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών.

Βήμα 3

Μάθετε εάν η εταιρεία έχει πριν από τον προϋπολογισμό το ποσό του ΦΠΑ που υπόκειται σε ανάκτηση. Εάν έχετε αποκτήσει το δικαίωμα συμψηφισμού του ΦΠΑ, τότε γράψτε μια αντίστοιχη δήλωση στη φορολογική αρχή, αναφέροντας την προκύπτουσα υπεραξία.

Βήμα 4

Υπολογίστε το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλλεται στον προϋπολογισμό. Για να το κάνετε αυτό, συμπληρώστε μια δήλωση φόρου, στην οποία αναφέρετε το συνολικό ποσό φόρου, το ποσό επιστροφής φόρου και το ποσό έκπτωσης φόρου. Μειώστε την πρώτη τιμή κατά το δεύτερο και τρίτο και λάβετε την επιθυμητή τιμή ΦΠΑ, η οποία πρέπει να καταβληθεί για την τρέχουσα περίοδο αναφοράς.

Βήμα 5

Πληρώστε ΦΠΑ στον προϋπολογισμό το αργότερο την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα για την περίοδο αναφοράς. Διαφορετικά, θα χρεωθείτε με πρόστιμο ή κυρώσεις στις καθυστερούμενες φορολογικές υποχρεώσεις.

Βήμα 6

Να θυμάστε ότι όλες οι αξίες ΦΠΑ που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της πληρωμής φόρου στον προϋπολογισμό πρέπει να τεκμηριώνονται με κατάλληλα τιμολόγια και καταχωρήσεις στο καθολικό αγορών και πωλήσεων. Διαφορετικά, εάν δηλώσετε μη επιβεβαιωμένα ποσά στη δήλωση φόρου, τότε εάν εντοπιστεί σφάλμα, η φορολογική επιθεώρηση μπορεί να αποφασίσει να διενεργήσει επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και να επιβάλει κυρώσεις.

Δημοφιλή από το θέμα