Πώς αντικατοπτρίζει την απόδοση στον προϋπολογισμό στη λογιστική

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς αντικατοπτρίζει την απόδοση στον προϋπολογισμό στη λογιστική
Πώς αντικατοπτρίζει την απόδοση στον προϋπολογισμό στη λογιστική
Βίντεο: Πώς αντικατοπτρίζει την απόδοση στον προϋπολογισμό στη λογιστική
Βίντεο: Πως να κάνω γύψινες κατασκευές και γύψινη διακόσμηση 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Οι εμπορικοί οργανισμοί μπορούν να λάβουν χρήματα από κρατικούς προϋπολογισμούς ως βοήθεια. Σε αυτήν την περίπτωση, η λογιστική διαδικασία παραλαβής και χρήσης τους ρυθμίζεται από το PBU 13/2000 "Λογιστική κρατικής ενίσχυσης". Το υπόλοιπο των αχρησιμοποίητων κεφαλαίων πρέπει να επιστραφεί στον κατάλληλο προϋπολογισμό.

Πώς αντικατοπτρίζει την απόδοση στον προϋπολογισμό στη λογιστική
Πώς αντικατοπτρίζει την απόδοση στον προϋπολογισμό στη λογιστική

Οδηγίες

Βήμα 1

Αναλογιστείτε τη λήψη της κρατικής ενίσχυσης από τον προϋπολογισμό, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό 86 "Χρηματοδότηση στόχου". Καταγραφή της καταχώρησης: Χρέωση λογαριασμού 51 "Τρεχούμενο λογαριασμό", Πίστωση του λογαριασμού 86 "Χρηματοδότηση στόχου" - ελήφθη από τον προϋπολογισμό κρατικών ενισχύσεων.

Βήμα 2

Διαγράψτε τα έξοδα για την εκδήλωση για την οποία η κρατική ενίσχυση έχει διατεθεί στη χρέωση του λογαριασμού 91.2 "Άλλα έξοδα" σε αντιστοιχία με τους λογαριασμούς εξόδων. Για παράδειγμα: - Χρέωση λογαριασμού 91.2 "Άλλα έξοδα", πίστωση λογαριασμού 10 "Πρώτες ύλες και υλικά" - το κόστος των υλικών που δαπανήθηκαν σε μια εκδήλωση που χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό διαγράφηκε · - Χρέωση λογαριασμού 91.2 "Λοιπά έξοδα", Πίστωση του λογαριασμού 70 "Μισθός" - συγκεντρώθηκαν οι μισθοί των κύριων εργαζομένων.

Βήμα 3

Συμπεριλάβετε τα ποσά των κρατικών ενισχύσεων που ελήφθησαν κατά την περίοδο αναγνώρισης των δαπανών για τις οποίες είχαν προβλεφθεί να χρηματοδοτηθούν στα άλλα έσοδα του οργανισμού με ανάρτηση: Χρέωση λογαριασμού 86 "Χρηματοδότηση στόχου", πίστωση λογαριασμού 91.1 "Άλλα έσοδα" - το Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη ως μέρος των άλλων εσόδων στο ποσό, απαραίτητο για την αντιστάθμιση των δαπανών μιας κυβερνητικής εκδήλωσης.

Βήμα 4

Υποβάλετε αίτηση για επιστροφή κρατικής ενίσχυσης στον κρατικό προϋπολογισμό εάν έχετε απομείνει το ποσό των αχρησιμοποίητων κονδυλίων του προϋπολογισμού. Η λογιστική καταχώριση θα έχει ως εξής: Χρέωση του λογαριασμού 86 "Χρηματοδότηση στόχου", Πίστωση του λογαριασμού 51 "Τρεχούμενος λογαριασμός" - το ποσό της μη χρησιμοποιημένης κρατικής ενίσχυσης μεταφέρθηκε στον προϋπολογισμό.

Βήμα 5

Αποκαλύψτε στην επεξηγηματική σημείωση των οικονομικών καταστάσεων την παραλαβή κρατικής ενίσχυσης, εάν τα ποσά της είναι σημαντικά για να χαρακτηρίσουν την οικονομική θέση και τα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού σας.

Δημοφιλή από το θέμα