Πώς να προσδιορίσετε την κερδοφορία ενός προϊόντος

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να προσδιορίσετε την κερδοφορία ενός προϊόντος
Πώς να προσδιορίσετε την κερδοφορία ενός προϊόντος

Βίντεο: Πώς να προσδιορίσετε την κερδοφορία ενός προϊόντος

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Πώς αυξάνεις την κερδοφορία στό e-shop σου ? 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Η αποδοτικότητα σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε ποιο προϊόν ήταν πιο κερδοφόρο, δηλαδή το πιο κερδοφόρο για παραγωγή. Επίσης, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι η τιμή κόστους βάσει των τιμών ισορροπίας πρέπει να αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής. Υπό τις συνθήκες μιας οικονομίας διοίκησης-διοίκησης, όπου οι τιμές καθορίζονται με βούληση (υποκειμενικός) τρόπος, όπως το κόστος-στόχος μιας επιχείρησης, το κόστος δεν αντικατοπτρίζει την κατάσταση της οικονομίας και, ως αποτέλεσμα, ήταν αδύνατο να υπολογίστε την πραγματική κερδοφορία των προϊόντων.

Πώς να προσδιορίσετε την κερδοφορία ενός προϊόντος
Πώς να προσδιορίσετε την κερδοφορία ενός προϊόντος

Οδηγίες

Βήμα 1

Η κερδοφορία των προϊόντων μπορεί να είναι με τρεις τρόπους: η κερδοφορία των εμπορικών προϊόντων, τα προϊόντα που πωλούνται και τα μεμονωμένα προϊόντα. Η κερδοφορία των εμπορεύσιμων προϊόντων μπορεί να προσδιοριστεί από τον δείκτη του κόστους ανά νομισματική μονάδα εμπορεύσιμων προϊόντων ή από την αμοιβαιότητα.

Τύπος:

(Т-С) / Т * 100, όπου Т είναι το εμπορικό προϊόν της επιχείρησης σε τιμές χονδρικής. C είναι το συνολικό κόστος των εμπορεύσιμων προϊόντων.

Υπάρχει ένας κλασικός τύπος για τον προσδιορισμό της κερδοφορίας ενός εμπορικού προϊόντος:

(T-C) / C * 100.

Η κερδοφορία των προϊόντων που πωλούνται είναι η αναλογία του κέρδους από την πώληση μεταποιημένων προϊόντων προς το κόστος του στο σύνολό του.

Η αποδοτικότητα προϊόντος είναι ο λόγος του κέρδους ανά μονάδα του προϊόντος που παράγεται προς το κόστος του προϊόντος. Το κέρδος ανά είδος μπορεί να βρεθεί από τη διαφορά μεταξύ της τιμής χονδρικής του αντικειμένου και της τιμής κόστους.

Βήμα 2

Η κερδοφορία των προϊόντων (ονομάζεται επίσης ποσοστό κέρδους) είναι ο λόγος κέρδους (το συνολικό ποσό του) προς τις πωλήσεις προϊόντων (το σχετικό ποσό κέρδους, το οποίο αντιπροσωπεύει μόνο 1 ρούβλι του τρέχοντος κόστους) και το κόστος παραγωγής.

Βήμα 3

Με τη βοήθεια της αποδοτικότητας των προϊόντων, αξιολογείται η ίδια η αποτελεσματικότητα της παραγωγής συγκεκριμένων τύπων προϊόντων, ενώ η αποδοτικότητα της παραγωγής ή η συνολική αποδοτικότητα του ισολογισμού στο σύνολό της χρησιμεύει ως δείκτης της αποτελεσματικότητας της εταιρείας (βιομηχανία).

Βήμα 4

Η αποδοτικότητα των προϊόντων (υπηρεσίες ή έργα) μπορεί να καθοριστεί για τον οργανισμό στο σύνολό του ή για μεμονωμένους τύπους προϊόντων. Με τη βοήθεια της κερδοφορίας των προϊόντων, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν είναι δυνατόν για ορισμένους τύπους να μειωθεί η τιμή κόστους. Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε την προγραμματισμένη κερδοφορία εάν η εταιρεία θέλει να εφαρμόσει ένα νέο προϊόν.

Βήμα 5

Για να βρείτε την κερδοφορία ενός προϊόντος ως δείκτη της αποτελεσματικότητας όλων των δαπανών για παραγωγή ή εμπορία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο τύπο:

Κέρδος από την πώληση προϊόντων: για το συνολικό κόστος παραγωγής * 100% = Κερδοφορία.

Δημοφιλή από το θέμα