Πώς να προσδιορίσετε την ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να προσδιορίσετε την ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος
Πώς να προσδιορίσετε την ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος

Βίντεο: Πώς να προσδιορίσετε την ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Πώς μπορεί ένα brand να παραμείνει ανταγωνιστικό; 2023, Ιανουάριος
Anonim

Κάθε προϊόν που παρουσιάζεται σήμερα στην αγορά έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο και δείκτη ανταγωνιστικότητας. Αυτός ο δείκτης αντικατοπτρίζει το βαθμό ελκυστικότητας του προϊόντος για έναν συγκεκριμένο καταναλωτή. Σε γενικές γραμμές, η ανταγωνιστικότητα ενός ορισμένου καθορίζεται από εμπορικές παραμέτρους, καταναλωτικές και οικονομικές παραμέτρους.

Πώς να προσδιορίσετε την ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος
Πώς να προσδιορίσετε την ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος

Οδηγίες

Βήμα 1

Για να υπολογίσετε τους δείκτες της ανταγωνιστικότητας ενός συγκεκριμένου προϊόντος, επιλέξτε το ανάλογό του που υπάρχει στην αγορά πωλήσεων (για μια συγκεκριμένη αγορά και σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή).

Βήμα 2

Αξιολογήστε τις ιδιότητες των καταναλωτών ενός παρόμοιου ανταγωνιστικού προϊόντος. Προσδιορίστε σε ποιο βαθμό ικανοποιεί τις ανάγκες και σε ποιο βαθμό.

Βήμα 3

Αναλύστε τις λειτουργίες - βασικές και πρόσθετες (εάν το θέμα εκτελεί τέτοια).

Βήμα 4

Δώστε μια αξιολόγηση των λειτουργιών (ομοιότητες και διαφορές) του αντικειμένου, της ανταγωνιστικότητας των οποίων αξιολογείτε και του αντικειμένου που το ανταγωνίζετε.

Βήμα 5

Μάθετε πόσο μακροπρόθεσμα είναι αυτό το προϊόν, ή μάλλον το δυναμικό του. Θυμηθείτε ότι για να είναι ένα αντικείμενο ανταγωνιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να παραμείνει ελκυστικό για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Βήμα 6

Αναλύστε και συγκρίνετε την απόδοση των τιμών του προϊόντος σας και ενός παρόμοιου ανταγωνιστικού προϊόντος. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση σημαντικών διαφορών στην τιμή αυτών των δύο αγαθών, προκειμένου να διασφαλιστούν και να διατηρηθούν οι δείκτες ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να υπάρξει κάποια αποζημίωση λόγω πιθανών πρόσθετων λειτουργιών, της δυνατότητας χρήσης ευρύτερης και πιο ανεπτυγμένης υπηρεσίας.

Βήμα 7

Δώστε μια αξιολόγηση των εργονομικών παραμέτρων αυτού του προϊόντος.

Βήμα 8

Ορίστε και αξιολογήστε τις αισθητικές παραμέτρους και την απόδοση του προϊόντος. Αναλύστε πώς συμμορφώνεται αυτό το θέμα με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα και τους τεχνικούς κανονισμούς.

Βήμα 9

Δημιουργήστε έναν πίνακα στον οποίο εισάγετε όλα τα δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά την ανάλυση. Κάντε μια συγκριτική περιγραφή. Κάντε τα κατάλληλα συμπεράσματα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και την πιθανή αύξηση αυτών των δεικτών.

Δημοφιλή από το θέμα