Πώς να φτιάξετε μια εταιρεία σφραγίδα

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να φτιάξετε μια εταιρεία σφραγίδα
Πώς να φτιάξετε μια εταιρεία σφραγίδα

Βίντεο: Πώς να φτιάξετε μια εταιρεία σφραγίδα

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Τηλε-εικαστικά #6 / Πως να φτιάξετε μια σφραγίδα από πατάτα 🥔 2023, Ιανουάριος
Anonim

Κάθε επιχείρηση - νομική οντότητα πρέπει να έχει τη δική της σφραγίδα, η οποία είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση της υπογραφής του διαχειριστή. Πιστοποιημένοι οργανισμοί ασχολούνται με την παραγωγή σφραγίδων και μπορεί να παραγγελθεί μόνο εάν υπάρχουν έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία είναι ενεργή και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Νομικών οντοτήτων του Ενοποιημένου Κράτους.

Πώς να φτιάξετε μια εταιρεία σφραγίδα
Πώς να φτιάξετε μια εταιρεία σφραγίδα

Σε τι χρησιμεύει η σφραγίδα του οργανισμού

Οι νόμοι που διέπουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των ανώνυμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ορίζουν την ανάγκη να έχουν σφραγίδα. Το GOST R 6.30-2003, ενοποιώντας το σύστημα οργανωτικής και διοικητικής τεκμηρίωσης, προβλέπει την πιστοποίηση υπογραφών υπαλλήλων σε έγγραφα που πιστοποιούν δικαιώματα, διορθώνει γεγονότα που σχετίζονται με οικονομικούς πόρους κ.λπ. Ο κατάλογος των εγγράφων που απαιτούν την υπογραφή του κεφαλιού και την πιστοποίηση με τη σφραγίδα του πρέπει να εγκριθεί με ξεχωριστή παραγγελία.

Τι απεικονίζεται στη σφραγίδα

Εάν η εταιρεία σας δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί σύμβολα κατάστασης, δεν θα πρέπει να φτιάξετε μια σφραγίδα, αλλά μια κανονική στρογγυλή σφραγίδα για βασικά έγγραφα και, εάν είναι απαραίτητο, μια πρόσθετη σφραγίδα, για παράδειγμα, για πιστοποιητικά ή έγγραφα του τμήματος προσωπικού. Προκειμένου η σφραγίδα του οργανισμού να έχει νομική σημασία, πρέπει να περιέχει τα στοιχεία της εταιρείας σας.

Σήμερα αυτά περιλαμβάνουν:

- το πλήρες όνομα της επιχείρησης με ένδειξη της οργανωτικής και νομικής μορφής της ·

- την πόλη στην οποία είναι εγγεγραμμένη ·

- OGRN - αριθμός εγγραφής κύριου κράτους ·

- TIN - αριθμός αναγνώρισης φορολογούμενου, που αποτελείται από 10 ψηφία:

- άλλοι φορολογικοί και στατιστικοί κωδικοί της επιλογής σας.

Πώς να παραγγείλετε την παραγωγή μιας σφραγίδας

Ο κατάλογος των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στο εργαστήριο σφραγίδων για την κατασκευή σφραγίδας δεν καθορίζεται στο κανονιστικό πλαίσιο, επομένως, πρέπει να ελεγχθεί εκ των προτέρων με τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρέχετε:

- αντίγραφα νόμιμων εγγράφων που έχουν πιστοποιηθεί από συμβολαιογράφο ·

- απόσπασμα από το ενοποιημένο μητρώο νομικών προσώπων που επιβεβαιώνει την κρατική εγγραφή της επιχείρησης ·

- αντίγραφο της εντολής για το διορισμό του προϊσταμένου της επιχείρησης ·

- αντίγραφο της παραγγελίας ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου πρέπει να γίνει αυτή η σφραγίδα ·

- αίτηση στο εργαστήριο για την κατασκευή σφραγίδας με το προσάρτημα του σκίτσου του.

Σε περίπτωση που η οργανωτική και νομική μορφή της εταιρείας είναι ανώνυμη εταιρεία, ο κατασκευαστής σφραγίδων θα πρέπει να παρουσιάσει τα πρακτικά της συνεδρίασης των μετόχων σχετικά με τη δημιουργία και την παραγωγή της σφραγίδας. Όταν ένα επίσημα καταχωρημένο εμπορικό σήμα πρόκειται να απεικονιστεί στη σφραγίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής, επικυρωμένο από συμβολαιογράφο.

Δημοφιλή από το θέμα