Πώς να διανείμετε τα κέρδη που διατηρούνται

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να διανείμετε τα κέρδη που διατηρούνται
Πώς να διανείμετε τα κέρδη που διατηρούνται
Βίντεο: Πώς να διανείμετε τα κέρδη που διατηρούνται
Βίντεο: Εξαρθρώθηκε σπείρα που πείραζε μετρητές ρεύματος - Πώς δρούσε 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Στο τέλος του έτους αναφοράς, πραγματοποιούνται οι τελικοί κύκλοι εργασιών για τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους, το οποίο χρεώνεται στον λογαριασμό 84 "Κέρδη εις νέον". Η προκύπτουσα αξία διανέμεται για την πληρωμή μερισμάτων, τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, την αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου ή την αποπληρωμή των ζημιών.

Πώς να διανείμετε τα κέρδη που διατηρούνται
Πώς να διανείμετε τα κέρδη που διατηρούνται

Οδηγίες

Βήμα 1

Προσδιορίστε το ποσό των καθαρών κερδών που σχηματίστηκε στο τέλος του έτους αναφοράς στο λογαριασμό 99 "Κέρδος και ζημιά". Διαγράψτε το ποσό που προκύπτει στην πίστωση του λογαριασμού 84 "Κέρδη σε διατήρηση". Οργανώστε μια συνάντηση μελών, ιδρυτών ή ιδιοκτητών της επιχείρησης, τα οποία είναι υποχρεωμένα να διανείμουν αυτά τα εισοδήματα σε συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης. Μετά τη λήψη της απόφασης, εκδίδεται αντίστοιχη εντολή, βάσει της οποίας ο λογιστής πραγματοποιεί τη διανομή.

Βήμα 2

Πληρώστε μερίσματα. Είναι απαραίτητο να ελέγξετε ότι το ποσό των καθαρών περιουσιακών στοιχείων για την τρέχουσα περίοδο αναφοράς αποδείχθηκε μικρότερο από το μέγεθος του αποθεματικού ή του εγκεκριμένου κεφαλαίου. Η συσσώρευση τόκου για τις μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και ιδιώτες αντικατοπτρίζεται στη χρέωση του λογαριασμού 84 και στην πίστωση του λογαριασμού 75.2 Εάν τα μερίσματα ανήκουν στους υπαλλήλους της εταιρείας, τότε η πίστωση θα περιέχει τον λογαριασμό 70 «Πληρωμές μισθοδοσίας».

Βήμα 3

Δημιουργήστε ένα αποθεματικό κεφάλαιο της επιχείρησης, το οποίο προορίζεται να καλύψει την απώλεια του έτους αναφοράς, την εξαγορά ομολόγων και την εξαγορά ιδίων μετοχών. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να εγκριθεί το μέγεθος του αποθεματικού, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% του ποσού των καθαρών κερδών που λαμβάνονται κατά το τρέχον έτος. Αντικατοπτρίστε τη δημιουργία του αποθεματικού ταμείου στην πίστωση του λογαριασμού 82 σε αντιστοιχία με τον λογαριασμό 84.

Βήμα 4

Προσδιορίστε το ποσό των ζημιών των προηγούμενων ετών και εξοφλήστε τα εις βάρος των διακρατούμενων κερδών. Για να γίνει αυτό, η πίστωση του λογαριασμού 84 "Ακάλυπτη ζημία" διαγράφεται το αντίστοιχο ποσό από τη χρέωση του λογαριασμού 84 "Διακρατούμενα κέρδη".

Βήμα 5

Αυξήστε το εγκεκριμένο κεφάλαιο σας. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτών και επισημοποιείται με αλλαγές στα συστατικά έγγραφα της επιχείρησης. Μετά την εγγραφή των τροποποιήσεων στο λογιστικό τμήμα, καταχωρείται η χρέωση του λογαριασμού 84 και η πίστωση του λογαριασμού 80 "Εξουσιοδοτημένο κεφάλαιο".

Δημοφιλή από το θέμα