Πώς να φτιάξετε ένα φύλλο κύκλου εργασιών

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να φτιάξετε ένα φύλλο κύκλου εργασιών
Πώς να φτιάξετε ένα φύλλο κύκλου εργασιών

Βίντεο: Πώς να φτιάξετε ένα φύλλο κύκλου εργασιών

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: πως φτιαχνουμε εναν φαρο 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Το φύλλο κύκλου εργασιών είναι ένα λογιστικό μητρώο με τη μορφή βοηθητικού πίνακα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να συνοψίσει τα σύνολα, καθώς και τον έλεγχο επί αυτών για όλους τους απαραίτητους λογιστικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με συνθετικούς λογαριασμούς, μπορεί να είναι απλό ή σκάκι. Ένα χαρακτηριστικό του φύλλου κύκλου εργασιών είναι η ισότητα των συνολικών πιστώσεων και χρεώσεων.

Πώς να φτιάξετε ένα φύλλο κύκλου εργασιών
Πώς να φτιάξετε ένα φύλλο κύκλου εργασιών

Οδηγίες

Βήμα 1

Το φύλλο κύκλου εργασιών συντάσσεται πάντα στο τέλος του μήνα και βασίζεται στα δεδομένα των λογαριασμών στα υπόλοιπα στην αρχή και στο τέλος του μήνα, καθώς και στον κύκλο εργασιών του μήνα.

Βήμα 2

Σε αυτήν την περίπτωση, το φύλλο κύκλου εργασιών μπορεί να καταρτιστεί για αναλυτικούς λογαριασμούς, καθώς και για συνθετική λογιστική (συνοψίστε όλα τα δεδομένα των συνθετικών λογαριασμών από το General Ledger).

Βήμα 3

Κατά κανόνα, τα ονόματα λογαριασμών και τρία κύρια ζεύγη στηλών πρέπει να περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε παραδοσιακή μορφή του φύλλου κύκλου εργασιών:

- υπόλοιπο ανοίγματος για κάθε λογαριασμό ·

- το τελικό υπόλοιπο επίσης για κάθε συγκεκριμένο λογαριασμό ·

- κύκλος εργασιών για την περίοδο αναφοράς.

Βήμα 4

Με τη σωστή λογιστική συμπεριφορά στην επιχείρηση, οι συνολικές τιμές όλων των ζευγών στηλών πρέπει να είναι ίσες μεταξύ τους σε κάθε στήλη.

Βήμα 5

Η ισότητα των συνολικών αξιών του αρχικού χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου όλων των συνθετικών λογαριασμών μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι όλα τα απαραίτητα δεδομένα μεταφέρονται μόνο από το αρχικό υπόλοιπο. Και η ισότητα των τελικών υπολογισμών για καθέναν από τους λογαριασμούς επισκόπησης πίστωσης και χρέωσης οφείλεται στη φύση της διπλής καταχώρησης, η οποία δείχνει ότι κάθε επιχειρηματική συναλλαγή αντικατοπτρίζεται δύο φορές: για χρέωση και πίστωση σε πολλούς λογαριασμούς, σε ίσο ποσό. Με τη σειρά του, η ισότητα των τελικών υπολοίπων υπολογίζεται και από τις δύο προηγούμενες ισοτιμίες. Ταυτόχρονα, η ισότητα όλων των συνόλων στο φύλλο κύκλου εργασιών σε ζεύγη έχει τεράστια τιμή ελέγχου.

Βήμα 6

Τα διαθέσιμα δεδομένα του ισολογισμού κύκλου εργασιών για υπόλοιπα σε συνθετικούς λογαριασμούς χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνταξη του ισολογισμού.

Βήμα 7

Τα σύνολα στο κυκλοφορούν φύλλο, που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο αναλυτικών λογαριασμών (ή κωδικών αναλυτικής λογιστικής, υπολογικών λογαριασμών), πρέπει να επαληθευτούν με τις δεδομένες τιμές των αντίστοιχων συνθετικών λογαριασμών. Σε αυτήν την περίπτωση, το άθροισμα όλων των συνολικών χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων των αναλυτικών λογαριασμών, κατά κανόνα, πρέπει να είναι ίσο με το καθορισμένο υπόλοιπο του αναλυτικού λογαριασμού. Και τα ποσά του κύκλου εργασιών πίστωσης και χρέωσης σε συνθετικούς και αναλυτικούς λογαριασμούς πρέπει να είναι ισότιμα ​​μεταξύ τους.

Δημοφιλή από το θέμα