Τρόπος υποβολής τριμηνιαίας αναφοράς

Πίνακας περιεχομένων:

Τρόπος υποβολής τριμηνιαίας αναφοράς
Τρόπος υποβολής τριμηνιαίας αναφοράς

Βίντεο: Τρόπος υποβολής τριμηνιαίας αναφοράς

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: ΘΈΛΕΤΕ ΡΕΎΜΑ ΠΑΝΤΟΎ 1000watt. .......ΜΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑ 🔋 ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΉ...ΜΟΝΟ 25ΕΥΡΩ 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Οποιοσδήποτε οργανισμός και μεμονωμένος επιχειρηματίας πρέπει να σχηματίσει και να υποβάλει έγκαιρα αναφορές στη φορολογική αρχή, καθώς και σε άλλα κρατικά κεφάλαια. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός ξεκίνησε πρόσφατα τις δραστηριότητές του ή δεν λειτουργεί προσωρινά, πρέπει να υποβληθούν αναφορές. Εάν ο επιχειρηματίας ή η νομική οντότητα δεν υποβάλει την τριμηνιαία έκθεση εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου, τότε επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σε αυτήν, οι οποίες εκφράζονται με την επιβολή προστίμου.

Τρόπος υποβολής τριμηνιαίας αναφοράς
Τρόπος υποβολής τριμηνιαίας αναφοράς

Οδηγίες

Βήμα 1

Κατά το άνοιγμα της δικής σας επιχείρησης, προκύπτουν άμεσα ερωτήματα σχετικά με την παράδοση φόρου και άλλες αναφορές. Η υποβολή εκθέσεων εξαρτάται από το φορολογικό καθεστώς, η προθεσμία για την υποβολή αναφορών στη φορολογική αρχή δεν συμπίπτει με τις προθεσμίες για την καταβολή φόρων. Σύμφωνα με το νόμο, το έντυπο αναφοράς πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Αστικών και Φορολογικών Κωδικών.

Βήμα 2

Οι επιχειρηματίες που εργάζονται σύμφωνα με το απλοποιημένο φορολογικό σύστημα υποχρεούνται να προετοιμάσουν και να υποβάλουν τις ακόλουθες τριμηνιαίες εκθέσεις: δήλωση εισφορών στο εδαφικό τμήμα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία παρέχεται έως την 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο · η αναφορά στο Ταμείο Συντάξεων υποβάλλεται έως την 30η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το προηγούμενο τρίμηνο · ο ισολογισμός και η έκθεση υποβάλλονται στην εδαφική φορολογική αρχή έως τις 30 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο.

Βήμα 3

Εάν ο επιχειρηματίας δεν χρησιμοποιεί μισθωτή εργασία, τότε η αναφορά, αντίστοιχα, είναι ελάχιστη. Μπορείτε να υποβάλετε τον εαυτό σας την τριμηνιαία έκθεση επικοινωνώντας με την εφορία, μπορείτε επίσης να εκδώσετε πληρεξούσιο για το άτομο που θα είναι υπεύθυνο για την υποβολή εκθέσεων. Επιπλέον, η τριμηνιαία αναφορά επιτρέπεται να αποστέλλεται με κανονικό ταχυδρομείο ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου. Κατά τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών, συνιστάται η κατάρτιση καταλόγου συνημμένων. Η ημερομηνία υποβολής της έκθεσης θα είναι η ημέρα αποστολής της επιστολής με τα έγγραφα.

Βήμα 4

Η τριμηνιαία έκθεση θα είναι η βάση της ετήσιας έκθεσης, επομένως η προετοιμασία και η παράδοσή της είναι σημαντική και για έναν επιχειρηματία. Η πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση πραγματοποιείται έως την 25η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο.

Βήμα 5

Προκειμένου να γίνουν αποδεκτά τα έγγραφα από τη φορολογική αρχή και τα κρατικά κεφάλαια, πρέπει να καταρτιστούν σωστά και να εισαχθούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Συνήθως, αυτό γίνεται είτε από λογιστή, είτε από τον ίδιο τον επιχειρηματία, ή από οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες για την παράδοση φορολογικών δηλώσεων. Εάν ο οργανισμός δεν πραγματοποιεί χρηματοοικονομικές συναλλαγές και η παραγωγή είναι ακινητοποιημένη, τότε προετοιμάζεται μηδενική αναφορά. Η μετάβαση σε οποιοδήποτε άλλο φορολογικό σύστημα είναι δυνατή μόνο στις αρχές του επόμενου έτους, εάν υποβάλλετε αίτηση στη φορολογική αρχή εκ των προτέρων.

Δημοφιλή από το θέμα