Πώς να αυξήσετε τη ρευστότητα της επιχείρησης

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αυξήσετε τη ρευστότητα της επιχείρησης
Πώς να αυξήσετε τη ρευστότητα της επιχείρησης

Βίντεο: Πώς να αυξήσετε τη ρευστότητα της επιχείρησης

Βίντεο: Πώς να αυξήσετε τη ρευστότητα της επιχείρησης
Βίντεο: Part-time Δουλειές Που Αποδίδουν | Πώς Να Αυξήσουμε Το Εισόδημά Μας 2023, Μάρτιος
Anonim

Για να βελτιωθεί η ρευστότητα και η φερεγγυότητα της επιχείρησης, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την αύξηση των κερδών, τη μείωση του κόστους των ενσώματων στοιχείων ενεργητικού και των απαιτήσεων, καθώς και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης.

Πώς να αυξήσετε τη ρευστότητα της επιχείρησης
Πώς να αυξήσετε τη ρευστότητα της επιχείρησης

Οδηγίες

Βήμα 1

Δημιουργήστε το δικό σας αποδοτικό σύστημα διαχείρισης πόρων για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής. Για να το κάνετε αυτό, αναδιανείμετε σωστά το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης. Αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση της ρευστότητας και στη μείωση του ποσού των ρευστών αποθεμάτων.

Βήμα 2

Αναλύστε τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης για να μειώσετε τις απαιτήσεις της. Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να προγραμματιστούν όλες οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και να παρακολουθεί την εφαρμογή των χρηματοοικονομικών σχεδίων.

Βήμα 3

Χρησιμοποιήστε τον μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, ο οποίος είναι ένα σύστημα μέτρων που στοχεύουν στη μείωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς και στην αύξηση των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων που διασφαλίζουν αυτές τις υποχρεώσεις. Για να το κάνετε αυτό, μειώστε το ποσό των πάγιων δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη συντήρηση του προσωπικού διαχείρισης), μειώστε το επίπεδο των υπό όρους μεταβλητών δαπανών και επεκτείνετε τους όρους λογαριασμών που καταβάλλονται για τις συναλλαγές εμπορευμάτων.

Βήμα 4

Αυξήστε το ποσό των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων με αναχρηματοδότηση απαιτήσεων (χρησιμοποιώντας factoring, απώλεια, αναγκαστική είσπραξη), επιταχύνετε τον κύκλο εργασιών του (συντομεύοντας τους όρους εμπορικού δανείου) Πραγματοποιήστε τη βελτιστοποίηση των αποθεμάτων με τον καθορισμό προτύπων για το απόθεμα της εταιρείας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τεχνικών και οικονομικών υπολογισμών. Μειώστε την ασφάλεια, την εγγύηση και τα εποχιακά αποθέματα.

Βήμα 5

Επιτύχετε μια αύξηση στις πωλήσεις, τα περιθώρια κέρδους και τα επίπεδα κερδοφορίας χρησιμοποιώντας εντατικά τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σας. Εστίαση στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Προσπαθήστε να επεκτείνετε την αγορά πωλήσεων για προϊόντα (αγαθά). Πραγματοποιήστε μια κατάλληλη διαφημιστική εκστρατεία και προσελκύστε όσο το δυνατόν περισσότερους μεγάλους επενδυτές και δανειστές.

Δημοφιλή από το θέμα