Τρόπος δημοσίευσης τραπεζικού λογαριασμού

Πίνακας περιεχομένων:

Τρόπος δημοσίευσης τραπεζικού λογαριασμού
Τρόπος δημοσίευσης τραπεζικού λογαριασμού

Βίντεο: Τρόπος δημοσίευσης τραπεζικού λογαριασμού

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Μέσω τραπεζικών λογαριασμών οι πληρωμές από το Δημόσιο 2023, Ιανουάριος
Anonim

Οι διακανονισμοί μεταξύ επιχειρήσεων πραγματοποιούνται μέσω μεταφοράς χρημάτων χωρίς μετρητά μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών. Το κύριο λογιστικό έγγραφο για τη λογιστική των λογαριασμών διακανονισμού σε αυτήν την περίπτωση είναι ένα τραπεζικό δελτίο, το οποίο διαβιβάζεται στην εταιρεία με συγκεκριμένη κανονικότητα. Όλες οι ενέργειες σε αυτήν την περίπτωση αντικατοπτρίζονται χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό 51 "Τρέχων λογαριασμός".

Τρόπος δημοσίευσης τραπεζικού λογαριασμού
Τρόπος δημοσίευσης τραπεζικού λογαριασμού

Είναι απαραίτητο

τραπεζικό δελτίο

Οδηγίες

Βήμα 1

Λήψη λογαριασμού τραπεζικού λογαριασμού. Χωρίστε όλες τις λειτουργίες σε εισερχόμενες και εξερχόμενες. Συλλέξτε την κύρια τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει την απόδοση ορισμένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών που αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση.

Βήμα 2

Αντικατοπτρίστε την παραλαβή χρημάτων στον λογαριασμό διακανονισμού της επιχείρησης στο χρεωστικό λογαριασμό 51. Εάν υπάρχουν έσοδα από την πώληση αγαθών, έργων ή υπηρεσιών, τότε αυτός ο λογαριασμός θα αντιστοιχεί στον λογαριασμό 90 "Πωλήσεις". Κατά την πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, συγκεντρώνοντας τόκους για τη διατήρηση χρημάτων στον τρεχούμενο λογαριασμό, ανοίγει ένα δάνειο στον λογαριασμό 91.1 "Άλλα έσοδα". Αντανακλά τη μεταφορά αποζημίωσης ασφαλίστρων, αποπληρωμής απαιτήσεων, καθώς και καταβολή προστίμων και χρηματικών ποινών από αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις στο λογαριασμό 76 "Διακανονισμοί με διαφορετικούς οφειλέτες και πιστωτές". Τυποποιήστε το αναβαλλόμενο εισόδημα με πίστωση του λογαριασμού 98. Αντανακλάστε τα κεφάλαια της στοχοθετημένης χρηματοδότησης στον λογαριασμό 86. Εάν έχουν φτάσει τα χρήματα για την επιστροφή των υπεραπληρωμών στον προϋπολογισμό, ανοίξτε μια πίστωση στον λογαριασμό 68 "Υπολογισμοί φόρων και τελών".

Βήμα 3

Δημοσιεύστε την εκροή κεφαλαίων από τον τρεχούμενο λογαριασμό στην πίστωση του λογαριασμού 51. Εάν τα χρήματα είχαν αποσυρθεί από τον τρεχούμενο λογαριασμό για την αναπλήρωση του ταμείου, ανοίξτε τον λογαριασμό 50 "Ταμείο" με χρέωση. Κατά τη μεταφορά χρημάτων σε βιβλία επιταγών και πιστωτικούς λογαριασμούς, χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 55 «Ειδικοί λογαριασμοί σε τράπεζες».

Βήμα 4

Εάν τα χρήματα δαπανήθηκαν για την πληρωμή αγαθών, υπηρεσιών και έργων, την έκδοση προκαταβολών ή την ανάληψη από την τράπεζα για διακανονισμό και υπηρεσίες μετρητών, ανοίξτε μια χρέωση στον λογαριασμό 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές και εργολάβους". Αντικατοπτρίστε την καταβολή φόρων στο λογαριασμό 68 και την αποπληρωμή δανείων στο χρεωστικό λογαριασμό 66 ή 67. Εάν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ήταν απαραίτητο να επιστρέψετε την προηγουμένως ληφθείσα προκαταβολή από τον αντισυμβαλλόμενο, τότε στο χρεωστικό λογαριασμό 62 " Διακανονισμοί με αγοραστές και πελάτες.

Δημοφιλή από το θέμα