Πώς να υπολογίσετε την κερδοφορία

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να υπολογίσετε την κερδοφορία
Πώς να υπολογίσετε την κερδοφορία

Βίντεο: Πώς να υπολογίσετε την κερδοφορία

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: BCR² Methology - Πώς να κάνετε την Ηλεκτρονική σας Επιχείρηση Κερδοφόρα 2023, Ιανουάριος
Anonim

Η κερδοφορία μιας επιχείρησης χαρακτηρίζεται κυρίως από τις δραστηριότητες της επιχείρησης στο σύνολό της και την κερδοφορία της. Ο υπολογισμός της κερδοφορίας της επιχείρησης είναι απαραίτητος για την ανάλυση και έγκαιρες αλλαγές στην πολιτική της εταιρείας σχετικά με τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων.

Πώς να υπολογίσετε την κερδοφορία
Πώς να υπολογίσετε την κερδοφορία

Οδηγίες

Βήμα 1

Η κερδοφορία μιας επιχείρησης είναι ένας δείκτης του καθαρού κέρδους που έχει μια εταιρεία στη διαδικασία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της. Υπάρχουν διάφορα συστήματα δεικτών βάσει των οποίων μπορεί να υπολογιστεί η αποδοτικότητα.

Βήμα 2

Η κερδοφορία της επιχείρησης συνοψίζεται από τους δείκτες της κερδοφορίας των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με σκοπό την πραγματοποίηση κέρδους και τους δείκτες της αποδοτικότητας της παραγωγής.

Βήμα 3

Όλες οι μορφές δεικτών κερδοφορίας είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά και αποτελούν την αποδοτικότητα και το κέρδος της επιχείρησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτοί οι δείκτες θεωρούνται υποχρεωτικά συστατικά της συγκριτικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της κερδοφορίας και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

Βήμα 4

Στην ανάλυση της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης, οι δείκτες κερδοφορίας χρησιμοποιούνται ως εργαλεία τιμολόγησης και επενδυτικής πολιτικής.

Βήμα 5

Μπορείτε να υπολογίσετε την κερδοφορία μιας επιχείρησης υπολογίζοντας την αναλογία του συνολικού κέρδους της επιχείρησης προς το κόστος ή το αρχικό κόστος των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η κερδοφορία μιας επιχείρησης προκαθορίζεται από την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, όσον αφορά τις δραστηριότητες παραγωγής και την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Βήμα 6

Η κερδοφορία μιας επιχείρησης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Τα κύρια είναι το ποσό του κέρδους, ο όγκος των πωλήσεων των αποτελεσμάτων της επιχείρησης.

Βήμα 7

Η αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης είναι τέτοιες διαδικασίες όπως η μείωση της έντασης εργασίας και της έντασης κεφαλαίου των παραγωγικών διαδικασιών της επιχείρησης, η αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης.

Βήμα 8

Η κερδοφορία της επιχείρησης αντικατοπτρίζει το ποσοστό αποζημίωσης ή αμοιβής του συνόλου όλων των πηγών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.

Δημοφιλή από το θέμα