Πώς να ελέγξετε έναν οργανισμό

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να ελέγξετε έναν οργανισμό
Πώς να ελέγξετε έναν οργανισμό

Βίντεο: Πώς να ελέγξετε έναν οργανισμό

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΑΕΔ 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Ο κύριος σκοπός ενός υποχρεωτικού ελέγχου είναι να παρέχει γνώμη του ελεγκτικού γραφείου σχετικά με το κατά πόσον οι αναφορές αυτές αντανακλούν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε όλους τους σημαντικούς δείκτες. Καθορίζει επίσης τα οικονομικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του πελάτη κατά την περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Πώς να ελέγξετε έναν οργανισμό
Πώς να ελέγξετε έναν οργανισμό

Οδηγίες

Βήμα 1

Κατά τη διενέργεια ελέγχου, είναι απαραίτητο να ελέγχετε όλα τα διαθέσιμα έγγραφα, αναφορές και υπόλοιπα της ελεγχόμενης εταιρείας για την ακρίβειά τους. Ταυτόχρονα, η αξιοπιστία σημαίνει τον βαθμό ακρίβειας των ελεγκτικών δεδομένων των λογιστικών ή χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που επιτρέπει στους χρήστες του να βγάλουν σωστά συμπεράσματα με βάση τα αποτελέσματα των οικονομικών δραστηριοτήτων σχετικά με την οικονομική και ιδιοκτησία κατάσταση της εταιρείας. Με τη σειρά τους, όλες οι τεκμηριωμένες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση αυτά τα ευρήματα.

Βήμα 2

Ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο βάσει πρωτογενών εγγράφων, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες, τις οποίες παρέχονται από τον ίδιο τον πελάτη.

Βήμα 3

Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση του ελέγχου πραγματοποιείται βάσει ορισμένων εσωτερικών προτύπων που αναπτύχθηκαν με βάση όλους τους απαραίτητους ισχύοντες ομοσπονδιακούς κανόνες (ή πρότυπα) του ελέγχου. Ξεκινήστε με έναν γενικό έλεγχο της κατάστασης της επιχείρησης. Δείτε όλα

συστατικά έγγραφα - αυτό θα σας βοηθήσει στο μέλλον, με μια πιο λεπτομερή μελέτη της κατάστασης.

Βήμα 4

Ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την απαραίτητη διασφάλιση ότι αυτές οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες. Δηλαδή, ασυνέπειες και σφάλματα που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές ή λογιστικές καταστάσεις.

Βήμα 5

Ελέγξτε την τεκμηρίωση προσωπικού που είναι διαθέσιμη στην ελεγχόμενη επιχείρηση. Ελέγξτε τη σχεδίαση τεκμηρίωσης προσωπικού σύμφωνα με τα GOST, τα κανονιστικά έγγραφα, τις οδηγίες γραφείου-εργασίας που εγκρίθηκαν από την εταιρεία.

Βήμα 6

Ελέγξτε την κατάσταση των προσωπικών αρχείων των εργαζομένων - διαθεσιμότητα εγγράφων, ενοποίηση εγγράφων, ορθότητα εκτέλεσης σύμφωνα με τον Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια, ελέγξτε την κατάσταση του πίνακα προσωπικού, την αντιστοιχία θέσεων και υπαλλήλων.

Βήμα 7

Ελέγξτε την κατάσταση των περιγραφών εργασίας - για συμμόρφωση με λειτουργικότητα, κατηγοριοποίηση, πρόσληψη και απόλυση, απαιτήσεις εργασίας, δικαιώματα και ευθύνες των υπαλλήλων του οργανισμού.

Βήμα 8

Ελέγξτε την κατάσταση του προγράμματος διακοπών, τη σειρά έγκρισης, καθώς και την ολοκλήρωση και την εγκυρότητα του φύλλου χρόνου.

Βήμα 9

Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου πακέτου εγγράφων για τη διεξαγωγή επαγγελματικών ταξιδιών - κανονισμοί για επαγγελματικά ταξίδια και έγγραφα.

Βήμα 10

Ελέγξτε την κατάσταση των εργασιών στον οργανισμό - την ενοποίηση των εγγράφων, την υποδιαίρεσή τους σε διοικητικά, οργανωτικά, ενημερωτικά, την κατανόηση του γραμματέα για το νόημα και την ουσία όλων αυτών των ομάδων, το άλμπουμ των ενοποιημένων μορφών οργάνωσης και την οδηγία για την τήρηση αρχείων.

Βήμα 11

Μετά τον έλεγχο, κάντε μια λίστα με τις απαιτούμενες αλλαγές.

Δημοφιλή από το θέμα