Πώς να επιστρέψετε χρήματα από τα τελωνεία

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να επιστρέψετε χρήματα από τα τελωνεία
Πώς να επιστρέψετε χρήματα από τα τελωνεία
Βίντεο: Πώς να επιστρέψετε χρήματα από τα τελωνεία
Βίντεο: Πως μπορεί να πάρει η Κύπρος χρήματα από την ΕΕ μετά από τις πυρκαγιές 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα επιστροφής των εσφαλμένων καταβληθέντων δασμών, φόρων και προκαταβολών. Αυτό απαιτεί την εγγραφή ορισμένων εγγράφων.

Πώς να επιστρέψετε χρήματα από τα τελωνεία
Πώς να επιστρέψετε χρήματα από τα τελωνεία

Είναι απαραίτητο

  • - έγγραφα σχετικά με τον υπολογισμό και (ή) είσπραξη τελωνειακών πληρωμών ·
  • - πιστοποιητικό εγγραφής στη φορολογική αρχή ·
  • - έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα ενός ατόμου ·
  • - δείγμα υπογραφής ενός ατόμου.

Οδηγίες

Βήμα 1

Μελετήστε τη σειρά της Κρατικής Επιτροπής Τελωνείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 25ης Μαΐου 2004, αριθ. 607, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία επιστροφής (συμψηφισμού) δασμών, προκαταβολών και φόρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο τελωνείο πρέπει να υποβάλετε, πρώτα απ 'όλα, ένα έγγραφο πληρωμής, το οποίο αποτελεί επιβεβαίωση της παραλαβής των χρημάτων στο ταμείο της τελωνειακής αρχής.

Βήμα 2

Προετοιμάστε τα έγγραφα που χρησίμευσαν ως βάση για την εξόφληση των προκαταβολών ή των εγγράφων βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός και (ή) η είσπραξη τελωνειακών πληρωμών. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να παρέχεται επιβεβαίωση σε χαρτί για το γεγονός της υπερβολικής είσπραξης ή της υπερβολικής πληρωμής τελωνειακών πληρωμών ή επιβεβαίωση ότι μία από τις περιπτώσεις που έχουν συμβεί, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 1 του Άρθ. 356 του τελωνειακού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εξαιρουμένων των περιπτώσεων επιστροφής προκαταβολών).

Βήμα 3

Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στη φορολογική αρχή (για ιδιώτες και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα ως μεμονωμένοι επιχειρηματίες), πιστοποιητικό εγγραφής κράτους νομικού προσώπου ή ατόμου ως μεμονωμένου επιχειρηματία. Επιπλέον, απαιτούνται έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα ως μεμονωμένοι επιχειρηματίες.

Βήμα 4

Υποβολή εγγράφων που επιβεβαιώνουν την εξουσία του ατόμου που υπέγραψε την αίτηση για συμψηφισμό (επιστροφή) χρημάτων. Επισυνάψτε σε αυτό δείγμα της υπογραφής αυτού του ατόμου, πιστοποιημένο σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία.

Βήμα 5

Πηγαίνετε στην εκτέλεση όλων των άλλων εγγράφων τα οποία, σύμφωνα με τη διαταγή της Κρατικής Επιτροπής Τελωνείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 05.25.2004, αρ. 607, μπορούν να υποβληθούν από το πρόσωπο που πραγματοποίησε τις προκαταβολές ή από τον πληρωτή του φόροι και δασμούς για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της επιστροφής.

Δημοφιλή από το θέμα