Πώς να προσδιορίσετε την προσφορά χρήματος σε κυκλοφορία

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να προσδιορίσετε την προσφορά χρήματος σε κυκλοφορία
Πώς να προσδιορίσετε την προσφορά χρήματος σε κυκλοφορία

Βίντεο: Πώς να προσδιορίσετε την προσφορά χρήματος σε κυκλοφορία

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: How to change the money system (Conference 2013) 2023, Ιανουάριος
Anonim

Η προσφορά χρήματος είναι ένα σύνολο τρόπων πληρωμής στην οικονομία της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των μετρητών και των χρημάτων χωρίς μετρητά. Η προσφορά χρήματος χαρακτηρίζει τα κεφάλαια αγοράς, πληρωμής και συσσώρευσης που ανήκουν στους πολίτες της χώρας, στα νομικά πρόσωπα, καθώς και στο κράτος στο σύνολό του.

Πώς να προσδιορίσετε την προσφορά χρήματος σε κυκλοφορία
Πώς να προσδιορίσετε την προσφορά χρήματος σε κυκλοφορία

Οδηγίες

Βήμα 1

Χρησιμοποιήστε νομισματικά μεγέθη για να υπολογίσετε την προσφορά χρήματος. Κατατάσσονται σύμφωνα με το βαθμό μείωσης ρευστότητας, δηλαδή την ταχύτητα μετατροπής σε μετρητά. Στη χώρα μας, χρησιμοποιούνται τέσσερα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της προσφοράς χρήματος.

Βήμα 2

Η μονάδα М0 αποτελείται από μετρητά σε κυκλοφορία (τραπεζογραμμάτια και κέρματα), επιταγές, καθώς και υπόλοιπα μετρητών σε λογαριασμούς και ταμεία επιχειρήσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μερίδιο της μονάδας M0 αποτελείται από τραπεζογραμμάτια. Η επιταγή είναι ένα έγγραφο που περιέχει ένα αίτημα για την πληρωμή χρημάτων από την τράπεζα, το οποίο είναι ένα μέσο πληρωμής μαζί με μετρητά. Η μονάδα M0 εξυπηρετεί τον κύκλο εργασιών της χώρας και αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της προσφοράς χρήματος.

Βήμα 3

Για να υπολογίσετε το σύνολο M1, πρέπει να γνωρίζετε την αξία του M0, καθώς και το ποσό των χρημάτων στους λογαριασμούς διακανονισμού των νομικών οντοτήτων, τα κεφάλαια των ασφαλιστικών εταιρειών, καταθέσεις "On Demand" του πληθυσμού σε εμπορικές τράπεζες. Αυτή η μονάδα εξυπηρετεί λειτουργίες για την πώληση του ΑΕΠ, τη συσσώρευση και την κατανάλωση και τη διανομή του εθνικού εισοδήματος. Ορισμένοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η προσφορά χρήματος αποτελείται μόνο από το σύνολο M1.

Βήμα 4

Ωστόσο, στη χώρα μας, κατά τον υπολογισμό της προσφοράς χρήματος, λαμβάνονται υπόψη οι προθεσμιακές καταθέσεις του πληθυσμού σε εμπορικές τράπεζες και βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα της κυβέρνησης, τα οποία μαζί με το σύνολο M1 αποτελούν το νομισματικό άθροισμα M2. Οι προθεσμιακές καταθέσεις είναι τα χρήματα των πελατών που τοποθετούνται στην τράπεζα για μια συγκεκριμένη περίοδο. Μπορείτε να τα λάβετε μετά από αυτήν την περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, η ρευστότητα αυτής της μονάδας είναι χαμηλότερη από το M1.

Βήμα 5

Η μονάδα M3 περιλαμβάνει τη μονάδα M2, καθώς και πιστοποιητικά καταθέσεων και τίτλων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Φυσικά, οι κινητές αξίες δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως πλήρη χρήματα, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να μετατραπούν σε άλλους τύπους χρημάτων μέσω της πώλησης στην αγορά.

Δημοφιλή από το θέμα