Πώς να προσδιορίσετε την υπολειμματική αξία μιας επιχείρησης

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να προσδιορίσετε την υπολειμματική αξία μιας επιχείρησης
Πώς να προσδιορίσετε την υπολειμματική αξία μιας επιχείρησης

Βίντεο: Πώς να προσδιορίσετε την υπολειμματική αξία μιας επιχείρησης

Βίντεο: «Ζητάτε τα ρέστα για κάτι που και εσείς είχατε δεσμευτεί» δευτερολογία Κυριάκου Μητσοτάκη για ΔΕΗ 2022, Νοέμβριος
Anonim

Η υπολειμματική αξία της εταιρείας δείχνει το καθαρό χρηματικό ποσό στο οποίο ο ιδιοκτήτης μπορεί να βασιστεί σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας και την πώληση όλων των περιουσιακών στοιχείων ξεχωριστά. Υπολογίζεται όταν η εταιρεία βρίσκεται σε πτώχευση, είναι μη κερδοφόρα ή έχει χαμηλή κερδοφορία, καθώς και όταν λαμβάνεται απόφαση για εκκαθάριση. Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία αξιολογείται ως αντικείμενο ακίνητης περιουσίας.

Πώς να προσδιορίσετε την υπολειμματική αξία μιας επιχείρησης
Πώς να προσδιορίσετε την υπολειμματική αξία μιας επιχείρησης

Οδηγίες

Βήμα 1

Αναλύστε τα δεδομένα από τον πιο πρόσφατο ισολογισμό εταιρικής λογιστικής. Αναφέρετε όλα τα στοιχεία της επιχείρησης που θέλετε να διαθέσετε προς πώληση.

Βήμα 2

Αναπτύξτε ένα χρονοδιάγραμμα για την εκκαθάριση περιουσιακών στοιχείων και καθορίστε την περίοδο ανοίγματος. Αυτό είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό των χρονικών διαστημάτων από την ημέρα που το αντικείμενο τέθηκε προς πώληση μέχρι την ημέρα που η συναλλαγή ολοκληρώθηκε. Λάβετε υπόψη ότι για την πραγματοποίηση διαφορετικών τύπων περιουσιακών στοιχείων θα χρειαστούν διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Βήμα 3

Προσδιορίστε το ποσό των ακαθάριστων εσόδων από την εκκαθάριση περιουσιακών στοιχείων. Για αυτό, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί κάθε αντικείμενο της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα ή έμμεσα. Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει τη σύγκριση περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται προς πώληση με παρόμοια περιουσιακά στοιχεία που είχαν πωληθεί προηγουμένως. Η έμμεση μέθοδος πραγματοποιείται προσδιορίζοντας την αγοραία αξία, η οποία μειώνεται κατά το ποσό της έκπτωσης. Η δεύτερη τιμή εξαρτάται από την περίοδο έκθεσης, την ελκυστικότητα του αντικειμένου και άλλους παράγοντες.

Βήμα 4

Μειώστε την εκτιμώμενη υπολειμματική αξία των περιουσιακών στοιχείων με το άμεσο κόστος. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας για υπηρεσίες νομικών και εταιρειών αξιολόγησης, φόροι και τέλη. Εκπτώσεις στις προκύπτουσες τιμές κατά την ημερομηνία αποτίμησης με προεξοφλητικό επιτόκιο που λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με την πώληση του ακινήτου.

Βήμα 5

Αφαιρέστε από την υπολειμματική αξία των περιουσιακών στοιχείων το κόστος που σχετίζεται με το κόστος συντήρησης των αποθεμάτων σε εξέλιξη και τελικών αγαθών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εξοπλισμού, καθώς και τη λειτουργία των ακινήτων. Αυτά τα κόστη υπολογίζονται μέχρι την πραγματική ημερομηνία πώλησης των περιουσιακών στοιχείων.

Βήμα 6

Αποκτήστε τη συνολική υπολειμματική αξία της επιχείρησης και προσθέστε σε αυτήν το λειτουργικό κέρδος που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο εκκαθάρισης. Εάν αναμένεται ζημία, τότε αυτό το ποσό αφαιρείται.

Βήμα 7

Προσαρμόστε την προκύπτουσα αξία κατά το ποσό των προτιμησιακών δικαιωμάτων για πληρωμές και αποζημιώσεις για υπαλλήλους της εταιρείας, διακανονισμούς με πιστωτές και την εφαρμογή των υποχρεωτικών πληρωμών στον προϋπολογισμό.

Δημοφιλή από το θέμα