Πώς να πάρετε μια δήλωση από ένα άτομο

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να πάρετε μια δήλωση από ένα άτομο
Πώς να πάρετε μια δήλωση από ένα άτομο

Βίντεο: Πώς να πάρετε μια δήλωση από ένα άτομο

Βίντεο: How to Put a TV Plug on Coaxial Cable - Τοποθέτηση ΦΙΣ TV σε καλώδιο κεραίας 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο ως επιχειρηματίας βρίσκονται στο Ενιαίο Μητρώο Ατομικών Επιχειρηματιών (USRIP). Πληροφορίες για νομικά πρόσωπα περιέχονται στο Μητρώο Νομικών οντοτήτων του Ενοποιημένου Κράτους. Ένα απόσπασμα από το EGRIP είναι ένα έγγραφο που περιέχει πληροφορίες για τον ίδιο τον επιχειρηματία - επώνυμο, επώνυμο, patronymic, έτος γέννησης, καθώς και δεδομένα σχετικά με τον χρόνο εγγραφής του ως επιχειρηματία, τόπος εγγραφής, OGRN, είδη δραστηριοτήτων πραγματοποίηση, τοποθεσία, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ. …

Πώς να πάρετε μια δήλωση από ένα άτομο
Πώς να πάρετε μια δήλωση από ένα άτομο

Οδηγίες

Βήμα 1

Ένα απόσπασμα μπορεί να είναι πλήρες ή ατελές. Παρέχεται απόσπασμα κατόπιν αιτήματος στους φόρους και σε άλλους κρατικούς φορείς (αρχείο, διοίκηση πόλεων κ.λπ.).

Βήμα 2

Παρέχονται αποσπάσματα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εγγραφή σε κεφάλαια εκτός προϋπολογισμού, συμμετοχή σε διαγωνισμό (προσφορά, δημοπρασία), απόκτηση στατιστικών κωδικών, σύναψη συμφωνίας (σύμβαση), απόκτηση δανείου ή δανείου, απόκτησης άδειας ή άδειας, ολοκλήρωση συναλλαγών σε ακίνητα, πιστοποίηση τραπεζικής κάρτας συμβολαιογράφου κ.λπ.

Βήμα 3

Η περίοδος ισχύος ενός αποσπάσματος από το Ενοποιημένο Μητρώο Νομικών οντοτήτων και το Μητρώο Νομικών οντοτήτων του Ενοποιημένου Κράτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες Ωστόσο, ορισμένοι συμβολαιογράφοι περιορίζουν την ισχύ ενός αποσπάσματος σε 5-10 ημέρες.

Βήμα 4

Για να λάβετε ένα απόσπασμα, συμπληρώστε μια επίσημη αίτηση σύμφωνα με το δείγμα που δηλώνεται από το ίδρυμα. Η κεφαλίδα της εφαρμογής πρέπει να περιέχει πληροφορίες για εσάς (επώνυμο, επώνυμο, patronymic), ένα έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά σας (δεδομένα διαβατηρίου), διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Βήμα 5

Το σώμα της αίτησης αποτελείται από την αίτηση απαλλαγής και την αιτιολόγησή της. Είναι επίσης απαραίτητο να αναφερθεί ο σκοπός για τον οποίο λαμβάνεται η δήλωση. Ακολουθούν τα έγγραφα που παρέχει ο αιτών για την έκδοση αποσπάσματος. Η αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα με αποκρυπτογραφημένη υπογραφή, αναγράφεται η ημερομηνία της αίτησης.

Βήμα 6

Ο όρος για τη λήψη της δήλωσης είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες Εκδίδεται απόσπασμα με υπογραφή που αναφέρει τον εξερχόμενο αριθμό του εγγράφου που έχει καταχωριστεί στο περιοδικό της εξερχόμενης τεκμηρίωσης και πιστοποιείται από τη σφραγίδα της εκδίδουσας αρχής.

Βήμα 7

Αποσπάσματα για ένα άτομο μπορούν επίσης να εκδοθούν στα αρχεία (περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το επώνυμο, την πατρογονική, τον τόπο και την περίσταση της γέννησης, άλλες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή), στον τόπο κατοικίας (περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο κατοικίας, την οικογενειακή σύνθεση, το ποσό του χώρου διαβίωσης που καταλαμβάνεται), από εσωτερικές υποθέσεις (περιέχουν πληροφορίες για αδικήματα και ποινική ευθύνη ενός ατόμου), ιδρύματα του Υπουργείου Υγείας (περιέχουν πληροφορίες για παλιές ασθένειες, συστάσεις) κ.λπ.

Δημοφιλή από το θέμα