Τι είναι το κίνητρο δραστηριότητας

Πίνακας περιεχομένων:

Τι είναι το κίνητρο δραστηριότητας
Τι είναι το κίνητρο δραστηριότητας

Βίντεο: Τι είναι το κίνητρο δραστηριότητας

Βίντεο: Κινητά ΚΕΣΠΕΜ- Παιδαγωγικές δραστηριότητες ως κίνητρο 2022, Νοέμβριος
Anonim

Στο κίνητρο της δραστηριότητας βρίσκεται η αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων οποιασδήποτε εταιρείας. Το κίνητρο δραστηριότητας είναι ένα σύνολο παραγόντων που αποτελούν κινητήρια δύναμη για ένα άτομο, και είναι επίσης μια διαδικασία συμμετοχής των ανθρώπων σε κάποιο είδος δραστηριότητας.

Τι είναι το κίνητρο δραστηριότητας
Τι είναι το κίνητρο δραστηριότητας

Τύποι κινήτρων ανθρώπινης δραστηριότητας

Ας εξετάσουμε διαφορετικούς τύπους κινήτρων. Επισημαίνονται οι ακόλουθες πτυχές:

Το σύστημα κινητοποίησης της προσωπικότητας ενός ατόμου - με μια γενική έννοια, θεωρείται ως ένα σύνολο ενδιαφερόντων, πεποιθήσεων, αναγκών, στερεοτύπων, χόμπι, ιδεών του ατόμου σχετικά με τον κανόνα.

Το κίνητρο επίτευξης είναι η προσπάθεια ενός ατόμου για υψηλά αποτελέσματα σε μια συγκεκριμένη περιοχή που του ενδιαφέρει, την οποία αναγνώρισε ως την πιο σημαντική για τον εαυτό του.

Το κίνητρο της αυτοπραγματοποίησης είναι τα κίνητρα ενός ατόμου στην υψηλότερη εκδήλωσή του. Εν ολίγοις, αυτό το κίνητρο είναι η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση.

Ακόμη και λαμπρές ιδέες δεν θα εφαρμοστούν στο τέλος, εάν τα άτομα που εμπλέκονται δεν έχουν κίνητρα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το κίνητρο της γνωστικής και δημιουργικής δραστηριότητας.

Κίνητρα της ανθρώπινης δραστηριότητας και συμπεριφοράς

Προκειμένου ένα άτομο να έχει κίνητρο για οποιαδήποτε επιτεύγματα, πρέπει να χρησιμοποιείται κίνητρο, χωρίζεται σε δύο τύπους - τον σχηματισμό μιας δομής κίνησης και την εξωτερική επιρροή.

Εξωτερική επιρροή. Θέτει ως κύριο στόχο του να παροτρύνει ένα άτομο να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να οδηγήσουν στην επιτυχία. Μπορεί να συγκριθεί με μια συμφωνία: "Θα κάνω ό, τι θέλετε για εσάς και θα το κάνετε για μένα."

Σχηματισμός κινήτρου. Εδώ θα επικεντρωθούμε στην εκπαιδευτική φύση - ο προπονητής πρέπει να διδάξει ένα άτομο να παρακινηθεί. Φυσικά, αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο, αλλά δίνει πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Με το σωστό κίνητρο, μπορείτε να χτίσετε πιο αποτελεσματικά την εργασία στην εταιρεία και να επιτύχετε πολλούς στόχους.

Δημοφιλή από το θέμα