Πώς να καταχωρίσετε μια ξεχωριστή υποδιαίρεση

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να καταχωρίσετε μια ξεχωριστή υποδιαίρεση
Πώς να καταχωρίσετε μια ξεχωριστή υποδιαίρεση

Βίντεο: Πώς να καταχωρίσετε μια ξεχωριστή υποδιαίρεση

Βίντεο: 7.Πως να καταχωρήσουμε μία είσπραξη 2022, Νοέμβριος
Anonim

Αντιπροσωπευτικά γραφεία, υποκαταστήματα και άλλοι εδαφικοί σχηματισμοί μιας νομικής οντότητας αναφέρονται διαφορετικά ως ξεχωριστές υποδιαιρέσεις. Ταυτόχρονα, αυτοί οι διαχωρισμοί δεν είναι νομικά πρόσωπα. Άλλες εδαφικές οντότητες είναι οποιεσδήποτε γεωγραφικά ξεχωριστές υποδιαιρέσεις, στην τοποθεσία των οποίων για περισσότερο από ένα μήνα, υπάρχουν εξοπλισμένοι χώροι εργασίας. Για την πλήρη λειτουργία μιας ξεχωριστής μονάδας, πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στην τοποθεσία.

Πώς να καταχωρίσετε μια ξεχωριστή υποδιαίρεση
Πώς να καταχωρίσετε μια ξεχωριστή υποδιαίρεση

Οδηγίες

Βήμα 1

Πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα στη φορολογική αρχή εντός ενός μηνός μετά τη δημιουργία μιας ξεχωριστής υποδιαίρεσης: - στην τοποθεσία της νομικής οντότητας: ένα μήνυμα σχετικά με τη δημιουργία μιας ξεχωριστής υποδιαίρεσης (έντυπο αρ. 09-09-3) - στον τόπο δημιουργίας ξεχωριστής υποδιαίρεσης: αίτηση εγγραφής ξεχωριστής υποδιαίρεσης (έντυπο αρ. 1-2-λογιστική)

Βήμα 2

Εάν μια νομική οντότητα έχει ήδη εγγραφεί κατά τη δημιουργία μιας ξεχωριστής υποδιαίρεσης, τότε θα αρκεί να παρέχετε ένα μήνυμα στη φορολογική αρχή (έντυπο αρ. С-09-3).

Βήμα 3

Σε περιπτώσεις όπου ο οργανισμός δεν είναι εγγεγραμμένος στην τοποθεσία του γραφείου αντιπροσωπείας (υποκατάστημα), μπορεί να υποβληθεί αίτηση εγγραφής στη φορολογική αρχή, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη να διενεργεί κρατική εγγραφή νομικών προσώπων. Ταυτόχρονα, μια αίτηση υποβάλλεται με τη φόρμα Νο. Р11001 (12001, 13001) ή Р13002.

Βήμα 4

Κατά την εγγραφή υποκαταστήματος (αντιπροσωπευτικό γραφείο), εκτός από την αίτηση, πρέπει να επισυνάψετε: - αντίγραφο αποσπάσματος από το Ενοποιημένο Μητρώο Νομικών οντοτήτων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το υποκατάστημα (αντιπροσωπευτικό γραφείο) και εάν πρόκειται για άλλο εδαφικό μονάδα - αντίγραφο του εγγράφου για τη δημιουργία χωριστής υποδιαίρεσης - αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής που έχει καταχωριστεί ως νομική οντότητα - αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής νομικής οντότητας - αντίγραφο του χάρτη - παραγγελία στην δημιουργία ξεχωριστού τμήματος, καθώς και διορισμός διευθυντή, λογιστή - κανονισμός για χωριστή διαίρεση - αντίγραφα των δεδομένων διαβατηρίου ενός διευθυντή, λογιστή (τόσο χωριστού τμήματος όσο και νομικής οντότητας) Όλα τα αντίγραφα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένο.

Βήμα 5

Μετά την παραλαβή της αίτησης και των εγγράφων από τη φορολογική αρχή, η εγγραφή μιας ξεχωριστής υποδιαίρεσης πραγματοποιείται εντός πέντε ημερών, για την οποία αποστέλλεται αντίστοιχη ειδοποίηση. Αξίζει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι η ημερομηνία δημιουργίας θα είναι η ημερομηνία δημιουργίας μιας ξεχωριστής υποδιαίρεσης, και εάν μιλάμε για υποκατάστημα (γραφείο εκπροσώπησης), τότε από την ημερομηνία εισαγωγής των πληροφοριών στο Ενωμένο Κράτος Μητρώο νομικών προσώπων.

Βήμα 6

Εάν ένας οργανισμός έχει πολλές ξεχωριστές υποδιαιρέσεις που βρίσκονται στην ίδια πόλη, αλλά στην επικράτεια διαφορετικών φορολογικών αρχών, είναι δυνατή η εγγραφή τους σε μία αρχή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Δημοφιλή από το θέμα