Πώς να θέσετε ένα αντικείμενο σε λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να θέσετε ένα αντικείμενο σε λειτουργία
Πώς να θέσετε ένα αντικείμενο σε λειτουργία
Βίντεο: Πώς να θέσετε ένα αντικείμενο σε λειτουργία
Βίντεο: "Πώς συνήλθες από το χωρισμό τόσο γρήγορα;" 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Για να τεθεί σε λειτουργία το κατασκευαστικό έργο κατασκευής κεφαλαίου, είναι απαραίτητο να λάβετε άδεια για να τεθεί σε λειτουργία αυτό το αντικείμενο. Αυτή η άδεια θα επιτρέψει την εγγραφή της εγκατάστασης στο κράτος. Ο αλγόριθμος για την απόκτηση αυτής της άδειας ρυθμίζεται από το άρθρο 55 του Πολεοδομικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Πώς να θέσετε ένα αντικείμενο σε λειτουργία
Πώς να θέσετε ένα αντικείμενο σε λειτουργία

Οδηγίες

Βήμα 1

Η άδεια για την έναρξη λειτουργίας μιας μονάδας κατασκευής κεφαλαίου είναι ένα έγγραφο για την υλοποίηση της κατασκευής, ανακατασκευής ή γενικής επισκευής μιας μονάδας κατασκευής κεφαλαίου σύμφωνα με μια άδεια κατασκευής, ένα σχέδιο πολεοδομικού σχεδιασμού ενός οικοπέδου και την τεκμηρίωση του έργου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η άδεια θέσης σε λειτουργία (καθώς και η άδεια οικοδόμησης) λαμβάνεται μόνο κατά την κατασκευή μιας μονάδας κατασκευής κεφαλαίου, δηλ. κτίρια, κατασκευές και κατασκευές, αλλά όχι περίπτερα, περίπτερα κ.λπ. Ο προγραμματιστής λαμβάνει μια τέτοια άδεια από τις ομοσπονδιακές εκτελεστικές αρχές, τις αρχές των υπηκόων της ομοσπονδίας ή την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες να εκδίδουν τέτοιες άδειες. Η μορφή άδειας για την ανάθεση ενός αντικειμένου καθορίζεται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Βήμα 2

Μπορείτε να λάβετε άδεια για να θέσετε σε λειτουργία ένα αντικείμενο καταρτίζοντας μια αίτηση για μια τέτοια άδεια και επισυνάπτοντας το ακόλουθο πακέτο εγγράφων σε αυτό:

1. έγγραφα σχετικά με δικαιώματα σε οικόπεδο (συμφωνία μίσθωσης γης κ.λπ.) ·

2. άδεια για την κατασκευή αυτής της εγκατάστασης ·

3. πράξη αποδοχής του αντικειμένου (απαιτείται εάν η κατασκευή πραγματοποιήθηκε βάσει σύμβασης) ·

4. έγγραφα σχετικά με τη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τεχνικούς κανονισμούς, τεκμηρίωση έργου, τεχνικούς όρους ·

5. πολεοδομικό σχέδιο του οικοπέδου.

6. διάγραμμα του αντικειμένου με την εμφάνιση δικτύων μηχανικής και τεχνικής υποστήριξης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να απαιτείται η σύναψη των κρατικών εποπτικών αρχών.

Βήμα 3

Οι αρχές που εκδίδουν άδειες για τη θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τον αιτούντα εάν:

1. δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα ·

2. το αντικείμενο δεν πληροί τις απαιτήσεις άδειας οικοδομής, πολεοδομικού σχεδίου του οικοπέδου, τεκμηρίωση έργου.

Ο αιτών έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει την άρνηση έκδοσης οικοδομικής άδειας στο δικαστήριο.

Δημοφιλή από το θέμα