Πώς να συμπληρώσετε ένα εκ των προτέρων τιμολόγιο

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να συμπληρώσετε ένα εκ των προτέρων τιμολόγιο
Πώς να συμπληρώσετε ένα εκ των προτέρων τιμολόγιο

Βίντεο: Πώς να συμπληρώσετε ένα εκ των προτέρων τιμολόγιο

Βίντεο: PLF - Πως συμπληρώνω τη φόρμα επιβάτη 2022, Νοέμβριος
Anonim

Το τιμολόγιο συμπληρώνεται κατά την παραλαβή προκαταβολής και κατά την αποστολή αγαθών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Συντάσσεται προκαταβολή λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές παραδόσεις αγαθών, έργων ή υπηρεσιών. Στο τέλος κάθε τριμήνου, τα τελικά στοιχεία για τα εμπορεύματα που λαμβάνονται και αποστέλλονται καταχωρούνται στην δήλωση ΦΠΑ.

Πώς να συμπληρώσετε ένα εκ των προτέρων τιμολόγιο
Πώς να συμπληρώσετε ένα εκ των προτέρων τιμολόγιο

Είναι απαραίτητο

Προκαταβολή τιμολογίου εις διπλούν και στυλό

Οδηγίες

Βήμα 1

Ένα προκαταβολικό τιμολόγιο πρέπει να περιέχει τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες: αύξων αριθμός και ημερομηνία δήλωσης, όνομα του προμηθευτή, ΑΦΜ του αγοραστή και φορολογούμενος, φορολογικός συντελεστής, το ποσό της προκαταβολής, αριθμός εγγράφων διακανονισμού και το όνομα των εμπορευμάτων

Βήμα 2

Όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με την έκδοση τιμολογίων και την απόδειξη προκαταβολών καταγράφονται στα βιβλία πωλήσεων και αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.

Βήμα 3

Κατά τη σύνταξη τιμολογίου για προκαταβολή, πρώτα, στην ενότητα πίνακα, συμπληρώνεται η γραμμή με τις λεπτομέρειες του εγγράφου πληρωμής. Σε περίπτωση που ο αγοραστής μεταβιβάσει μια προκαταβολή σύμφωνα με διάφορα έγγραφα, πρέπει να καθορίσετε τις λεπτομέρειες του καθενός. Πρέπει να αναφέρεται το ποσό του ΦΠΑ και ο εκτιμώμενος φορολογικός συντελεστής. Σε ξεχωριστή στήλη, πρέπει να εισαγάγετε ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής. Στη συνέχεια, το έγγραφο καταχωρείται στο καθολικό πωλήσεων.

Βήμα 4

Μετά την πληρωμή της προκαταβολής, τα αγαθά αποστέλλονται, ο προμηθευτής συμπληρώνει και πάλι 2 αντίγραφα του τιμολογίου, αλλά τώρα για αποστολή. Εάν, σύμφωνα με τη σύμβαση, παρέχεται και η εκτέλεση της εργασίας μαζί με τα αγαθά, τότε στην κατάλληλη στήλη πρέπει να αναφέρετε την περιγραφή του έργου και το όνομα των προϊόντων.

Βήμα 5

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προπληρωμένα αγαθά παραδίδονται στον αγοραστή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές σε ξεχωριστές παρτίδες. Εάν η αξία των αγαθών υπερβαίνει το ποσό της ληφθείσας προκαταβολής, τότε το τιμολόγιο καταχωρείται μόνο για το ποσό της ληφθείσας προκαταβολής στο βιβλίο αγοράς.

Βήμα 6

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης εγγράφων, στα περισσότερα προγράμματα, από προεπιλογή, συμπληρώνεται η στήλη "προπληρωμή" αντί να αναγράφεται το όνομα των εμπορευμάτων, κάτι που αποτελεί σοβαρό λάθος.

Βήμα 7

Τα τιμολόγια πρέπει να αριθμούνται με αύξουσα σειρά για τον οργανισμό στο σύνολό του, ακόμη και αν υπάρχουν ξεχωριστές υποδιαιρέσεις. Η διαδικασία αρίθμησης αντικατοπτρίζεται στη λογιστική πολιτική της επιχείρησης.

Δημοφιλή από το θέμα