Πώς να εκδώσετε ένα επιπλέον φύλλο του βιβλίου αγορών

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να εκδώσετε ένα επιπλέον φύλλο του βιβλίου αγορών
Πώς να εκδώσετε ένα επιπλέον φύλλο του βιβλίου αγορών

Βίντεο: Πώς να εκδώσετε ένα επιπλέον φύλλο του βιβλίου αγορών

Βίντεο: Πως να γράψεις βιβλίο ~ Μέρος 1 2022, Νοέμβριος
Anonim

Για να κάνετε αλλαγές στο βιβλίο αγοράς της εταιρείας, πρέπει να συντάξετε ένα επιπλέον φύλλο. Αυτός ο κανόνας ρυθμίζεται από τη νέα έκδοση του διατάγματος της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 914 της 30ης Μαΐου 2006. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε αυστηρά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, διαφορετικά μπορεί να έχετε προβλήματα με τις φορολογικές αρχές.

Πώς να εκδώσετε ένα επιπλέον φύλλο του βιβλίου αγορών
Πώς να εκδώσετε ένα επιπλέον φύλλο του βιβλίου αγορών

Οδηγίες

Βήμα 1

Προσδιορίστε εάν έχετε το δικαίωμα να κάνετε αλλαγές στο βιβλίο αγοράς και να δημιουργήσετε ένα επιπλέον φύλλο. Η νομοθεσία ορίζει ότι μια τέτοια ενέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί, εάν είναι απαραίτητο, για την ακύρωση του τιμολογίου, σύμφωνα με το οποίο είχε προηγουμένως γίνει δεκτή για έκπτωση του ΦΠΑ. Επίσης, χρησιμοποιούνται πρόσθετα φύλλα για την αποδοχή λογαριασμού ενός τιμολογίου που ελήφθη από τον αντισυμβαλλόμενο με καθυστέρηση ή άλλαξε προς αύξηση του ποσού ΦΠΑ. Εάν πληρούται μία από τις καθορισμένες προϋποθέσεις, τότε έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε επιπλέον φύλλα για να κάνετε αλλαγές στο βιβλίο αγοράς.

Βήμα 2

Δημιουργήστε ένα πρόσθετο φύλλο του βιβλίου αγοράς για τον αντίστοιχο μήνα και εκχωρήστε τον έναν σειριακό αριθμό. Πρέπει να ξεκινήσετε από τον αριθμό 1. Στη γραμμή "Φορολογική περίοδος", αναφέρατε τον μήνα και το έτος κατά το οποίο το τιμολόγιο καταχωρήθηκε πριν από τη διόρθωση. Στη γραμμή "Συμπληρωματικό φύλλο συμπληρώθηκε", σημειώστε την ημερομηνία της τροποποίησης, δηλ. ημερομηνία συμπλήρωσης του πρόσθετου φύλλου.

Βήμα 3

Μεταβείτε στη γραμμή "Σύνολο", στην οποία θέλετε να μεταφέρετε τα σύνολα από το βιβλίο αγοράς για την ημερομηνία εγγραφής του τιμολογίου στις στήλες 7-12. Στο πεδίο 1, σημειώστε τις λεπτομέρειες του τιμολογίου, στο οποίο πρέπει να κάνετε διορθώσεις και τα ποσά που αναφέρονται σε αυτό. Εάν αυτό το τιμολόγιο πρέπει να ακυρωθεί, μεταβείτε κατευθείαν στη συμπλήρωση της γραμμής "Σύνολο". Εάν κάνετε προσαρμογές, συμπληρώστε το πεδίο 2 με νέες τιμές.

Βήμα 4

Εκτυπώστε δεδομένα στη γραμμή "Σύνολο". Για να γίνει αυτό, αφαιρέστε όλες τις τιμές του πεδίου 1 από τους δείκτες της γραμμής "Σύνολο" και προσθέστε τις τιμές του πεδίου 2. Εάν γίνουν αλλαγές μετά την έγκριση των δηλώσεων και την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, τότε είναι απαραίτητο για την κατάρτιση ενημερωμένης δήλωσης ΦΠΑ για τον διορθωμένο μήνα αναφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, η ενότητα "Φορολογικές εκπτώσεις" πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με αυτό το πρόσθετο φύλλο.

Βήμα 5

Δημιουργήστε ένα δεύτερο συμπληρωματικό φύλλο εάν εντοπίσετε άλλο σφάλμα στη διορθωμένη φορολογική περίοδο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα γραμμής "Σύνολο" μεταφέρονται στη γραμμή "Σύνολο" του πρώτου πρόσθετου φύλλου.

Δημοφιλή από το θέμα