Πώς να αντικατοπτρίζουμε τις πρώτες ύλες διοδίων

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αντικατοπτρίζουμε τις πρώτες ύλες διοδίων
Πώς να αντικατοπτρίζουμε τις πρώτες ύλες διοδίων

Βίντεο: Πώς να αντικατοπτρίζουμε τις πρώτες ύλες διοδίων

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: "Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα rapid test των πιστών": Ιερά Σύνοδος, ατομική ευθύνη το εμβόλιο 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Για να ληφθούν υπόψη τα υλικά και οι πρώτες ύλες που μεταφέρονται βάσει διοδίων, χρησιμοποιείται λογαριασμός εκτός υπολοίπου. Ταυτόχρονα, ο προβληματισμός όλων των συναλλαγών στη λογιστική εξαρτάται από τη φύση της συναλλαγής και τον σκοπό των πρώτων υλών που παρέχονται από τον πελάτη.

Πώς να αντικατοπτρίζει τις πρώτες ύλες διοδίων
Πώς να αντικατοπτρίζει τις πρώτες ύλες διοδίων

Οδηγίες

Βήμα 1

Εκτελέστε την παραλαβή των πρώτων υλών που παρέχονται από την κατάλληλη πράξη αποδοχής και μεταφοράς, η οποία προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης. Αναφέρετε τον σκοπό των υλικών. Αντικατοπτρίστε το κόστος των πρώτων υλών που έγιναν αποδεκτά για επεξεργασία με τη χρέωση του λογαριασμού εκτός ισολογισμού 003 "Υλικά αποδεκτά για επεξεργασία".

Βήμα 2

Πραγματοποιήστε την επεξεργασία πρώτων υλών και απεικονίστε το κόστος αυτής της λειτουργίας ανοίγοντας μια χρέωση στον λογαριασμό 20 "Κύρια παραγωγή" και μια πίστωση στον αντίστοιχο λογαριασμό. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 10 "Υλικά", 70 "Λογιστική μισθοδοσίας" ή 26 "Γενικά έξοδα".

Βήμα 3

Πλήρης λογιστικά αρχεία. Μετά τη μεταφορά του τελικού προϊόντος στον πελάτη, διαγράψτε το ποσό αυτών των δαπανών στη χρέωση του λογαριασμού 90.2 "Κόστος πωλήσεων". Σε αυτήν την περίπτωση, επιβεβαιώστε αυτήν τη λειτουργία με μια πράξη εργασίας που εκτελέστηκε.

Βήμα 4

Συμφωνήστε με τον πελάτη για το κόστος εργασίας για την επεξεργασία πρώτων υλών που παρέχονται από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του ποσού ΦΠΑ. Αντικατοπτρίστε αυτήν τη λειτουργία στην πίστωση του λογαριασμού 90.1 "Έσοδα" και στη χρέωση του λογαριασμού 62.

Βήμα 5

Υπολογίστε τον ΦΠΑ στα έσοδα, το φόρο εισοδήματος και το οικονομικό αποτέλεσμα. Καταγράψτε τα ποσά που ελήφθησαν στα κατάλληλα λογιστικά αρχεία. Δείξτε το προκύπτον χρέος ΦΠΑ στον πιστωτικό λογαριασμό 68.2 "Υπολογισμός ΦΠΑ" και τη χρέωση του λογαριασμού 90,3 "Φόρος προστιθέμενης αξίας".

Βήμα 6

Προσδιορίστε το οικονομικό αποτέλεσμα ανοίγοντας ένα δάνειο στον λογαριασμό 99 "Κέρδος" και μια χρέωση στον λογαριασμό 90,9 "Υπόλοιπο πωλήσεων". Μετά από αυτό, αναφέρετε τον φόρο εισοδήματος στην πίστωση του λογαριασμού 68.4 "Υπολογισμός φόρου εισοδήματος" σε αντιστοιχία με τον λογαριασμό 99.

Βήμα 7

Αντανακλά την αποπληρωμή των εισπρακτέων λογαριασμών, η οποία δημιουργήθηκε για την εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας πρώτων υλών που παρέχονται από τον πελάτη. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε μια πίστωση στο λογαριασμό 62 "Διακανονισμός με πελάτες" και μια χρέωση στον λογαριασμό 51 "Τρέχων λογαριασμός". Διαγράψτε το κόστος των πρώτων υλών που έγιναν αποδεκτά για επεξεργασία από τον λογαριασμό εκτός ισολογισμού 003.

Δημοφιλή από το θέμα