Πώς να διαγράψετε μετρητά

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να διαγράψετε μετρητά
Πώς να διαγράψετε μετρητά
Βίντεο: Πώς να διαγράψετε μετρητά
Βίντεο: Πώς να διαγράψετε το κανάλι σας στο YouTube μέσα σε 2 λεπτά!(2020) 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις με τραπεζικούς λογαριασμούς πραγματοποιούν πληρωμές για νομισματικές υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία των οικονομικών σχέσεων, συνήθως σε μορφή χωρίς μετρητά. Αλλά δεν είναι πάντα δυνατό να γίνει χωρίς διακανονισμό σε μετρητά, καθώς η πληρωμή μισθών, επιδομάτων ταξιδιού και η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών στον πληθυσμό συνεπάγεται τη χρήση μετρητών.

Πώς να διαγράψετε μετρητά
Πώς να διαγράψετε μετρητά

Οδηγίες

Βήμα 1

Ο διακανονισμός μετρητών είναι πληρωμές που πραγματοποιούνται με μετρητά που ανήκουν σε επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις για την πώληση έργων, υπηρεσιών ή αγαθών. Για να λάβετε, να ξοδέψετε και να αποθηκεύσετε χρήματα, οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμένο ταμείο.

Βήμα 2

Ταμειακά κεφάλαια οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λαμβάνονται στην τράπεζα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οι πιο συνηθισμένες λειτουργίες για τη διαγραφή μετρητών από το ταμείο του οργανισμού:

- πληρωμή μισθών, παροχών και επιδομάτων στους υπαλλήλους του οργανισμού ·

- παράδοση χρημάτων στην τράπεζα ·

- αγορά γεωργικών προϊόντων ·

- έξοδα ταξιδιού;

- συναλλαγές δαπανών για επιχειρηματικές και παραγωγικές ανάγκες.

Βήμα 3

Η ανάληψη χρημάτων από το ταμείο πραγματοποιείται μόνο βάσει εγγράφων δαπανών: παραγγελίες μετρητών, μισθοδοσίες. Για τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα προσωπικού, η έκδοση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εντολές δαπανών που εκδίδονται για κάθε άτομο. Σε περίπτωση έκδοσης μετρητών σε μεμονωμένα άτομα σε έγγραφα εξόδων, ο ταμίας πρέπει να απαιτήσει διαβατήριο για την ταυτοποίηση του ατόμου.

Βήμα 4

Έκδοση μπορεί να γίνει μόνο στο άτομο του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στην απόδειξη δαπανών. Η έκδοση σε άλλο άτομο πραγματοποιείται μόνο με βάση πληρεξούσιο, το οποίο παραμένει στα έγγραφα μετρητών. Η έκδοση χρημάτων από το ταμείο δεν χρεώνεται χωρίς την υπογραφή του παραλήπτη στο έγγραφο εξόδων, καθώς αυτό είναι υποχρεωτικό κριτήριο για την εκτέλεση τυχόν εγγράφων που σχετίζονται με συναλλαγές εξόδων.

Βήμα 5

Η έκδοση χρηματικών ποσών σε λογαριασμό μπορεί να πραγματοποιηθεί εις βάρος των εισπραχθέντων εσόδων, του υπολοίπου χρημάτων στο ταμείο και σε βάρος των χρημάτων που λαμβάνονται από την τράπεζα. Η έκδοση λογοδοτικών κεφαλαίων πραγματοποιείται μόνο με την προϋπόθεση έκθεσης για τα ποσά που είχαν εκδοθεί προηγουμένως. Η διαγραφή πραγματοποιείται αφού ο υπάλληλος που έλαβε τα χρήματα αναφέρει τα μετρητά που δαπανήθηκαν υποβάλλοντας την «Έκθεση για τη χρήση των χρημάτων».

Βήμα 6

Τα μετρητά που διατηρούνται στο ταμείο της επιχείρησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που έχουν καθοριστεί στην επιχείρηση συνολικά · πρέπει να παραδοθούν στην τράπεζα όπου εξυπηρετείται ο οργανισμός για να πιστωθούν στους τρέχοντες λογαριασμούς της επιχείρησης.

Δημοφιλή από το θέμα