Πώς να υπολογίσετε την επιχειρηματική δραστηριότητα

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να υπολογίσετε την επιχειρηματική δραστηριότητα
Πώς να υπολογίσετε την επιχειρηματική δραστηριότητα

Βίντεο: Πώς να υπολογίσετε την επιχειρηματική δραστηριότητα

Βίντεο: Επίδομα Χριστουγέννων: Πως θα υπολογίσετε το ποσό που θα πάρετε | Τώρα ό,τι συμβαίνει | OPEN TV 2022, Νοέμβριος
Anonim

Η επιχειρηματική δραστηριότητα καθορίζει την αποτελεσματικότητα της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης, η οποία μπορεί να υπολογιστεί με έναν από τους δύο τρόπους - αντικατοπτρίζοντας την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης σε σχέση είτε με το ποσό των προηγμένων πόρων είτε με το ποσό της κατανάλωσής τους στη διαδικασία παραγωγής. Αντικατοπτρίζεται, καταρχάς, στο ποσοστό κύκλου εργασιών των κεφαλαίων της επιχείρησης. Η κερδοφορία της επιχείρησης αντικατοπτρίζει το βαθμό κερδοφορίας και, γενικά, οι συντελεστές της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθιστούν δυνατή την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της χρήσης κεφαλαίων από την επιχείρηση.

Πώς να υπολογίσετε την επιχειρηματική δραστηριότητα
Πώς να υπολογίσετε την επιχειρηματική δραστηριότητα

Οδηγίες

Βήμα 1

Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων είναι το ποσό των εσόδων από πωλήσεις ανά ρούβλι παγίων στοιχείων. Υπολογίζεται καθώς ο λόγος των πωλήσεων προχωρά στο μέσο ετήσιο κόστος των παγίων στοιχείων.

Βήμα 2

Ο κύκλος εργασιών των κεφαλαίων στους υπολογισμούς με αύξηση θεωρείται θετικός παράγοντας, στην περίπτωση μείωσης αυτού του δείκτη, εμφανίζεται μείωση του όγκου των πωλήσεων ή αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών. Υπολογίζεται καθώς ο λόγος των πωλήσεων προχωρά στο μέσο ποσό των απαιτήσεων.

Βήμα 3

Ο κύκλος εργασιών αποθέματος χαρακτηρίζει το ποσοστό κατανάλωσης ή πώλησης πρώτων υλών ή αποθεμάτων. Υπολογίζεται καθώς ο λόγος των πωλήσεων προχωρά στο μέσο κόστος των αποθεμάτων και του κόστους. Μπορεί επίσης να υπολογιστεί ως ο λόγος του κόστους πωλήσεων προς το κόστος.

Βήμα 4

Ο πληρωτέος κύκλος εργασιών λογαριασμών συνδέει το ποσό του χρέους και το ποσό των αγαθών που αγοράστηκαν στο ποσό του δανείου. Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος πληρωτέων λογαριασμών πολλαπλασιασμένος επί το διάστημα ανάλυσης που σχετίζεται με το κόστος πωλήσεων ή τα έσοδα από πωλήσεις.

Βήμα 5

Η διάρκεια του κύκλου λειτουργίας είναι ο χρόνος μεταξύ της αγοράς πρώτων υλών και της παραλαβής εσόδων από την πώληση προϊόντων. Για να τον υπολογίσετε, προσθέστε τον κύκλο εργασιών των κεφαλαίων σε υπολογισμούς σε ημέρες και τον κύκλο εργασιών των αποθεμάτων σε ημέρες.

Βήμα 6

Η διάρκεια του οικονομικού κύκλου είναι η χρονική περίοδος από τη στιγμή της πληρωμής στους προμηθευτές υλικών (αποπληρωμή των πληρωτέων λογαριασμών) και μέχρι τη στιγμή της λήψης χρημάτων από τους αγοραστές για τα προϊόντα που αποστέλλονται.

Δημοφιλή από το θέμα