Πώς να βρείτε το επίπεδο κερδοφορίας

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να βρείτε το επίπεδο κερδοφορίας
Πώς να βρείτε το επίπεδο κερδοφορίας

Βίντεο: Πώς να βρείτε το επίπεδο κερδοφορίας

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Πώς αυξάνεις την κερδοφορία στό e-shop σου ? 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Η αποδοτικότητα είναι ένας από τους κύριους δείκτες που χαρακτηρίζουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Δείχνει το επίπεδο απόδοσης του κόστους και τον βαθμό χρήσης του κεφαλαίου και των περιουσιακών στοιχείων στη διαδικασία παραγωγής και πώλησης προϊόντων.

Πώς να βρείτε το επίπεδο κερδοφορίας
Πώς να βρείτε το επίπεδο κερδοφορίας

Οδηγίες

Βήμα 1

Για να εκτιμηθεί το επίπεδο κερδοφορίας, υπάρχει ένα σύστημα δεικτών. Μεταξύ των πιο σημαντικών και συχνά χρησιμοποιούμενων μετρήσεων είναι η αποδοτικότητα των προϊόντων. Υπολογίζεται ως ο λόγος κέρδους από πωλήσεις προϊόντων προς το συνολικό κόστος του. Αυτή η αναλογία αντικατοπτρίζει το ποσό κέρδους που λαμβάνει η εταιρεία από κάθε ρούβλι που επενδύεται στην παραγωγή και πώληση αγαθών, έργων, υπηρεσιών. Χρησιμοποιείται συχνότερα σε οικισμούς εντός της φάρμας για τον έλεγχο της κερδοφορίας ορισμένων τύπων προϊόντων.

Βήμα 2

Η απόδοση των πωλήσεων ορίζεται ως η αναλογία κέρδους από πωλήσεις προϊόντων προς έσοδα. Αυτός ο δείκτης χαρακτηρίζει το επίπεδο πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών και σας επιτρέπει επίσης να εκτιμήσετε το μερίδιο του κόστους στις πωλήσεις. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της επένδυσής σας. Η μείωση αυτού του δείκτη οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες: την αύξηση του κόστους παραγωγής και των πωλήσεων προϊόντων, καθώς και τη μείωση του όγκου των πωλήσεων. Στην πρώτη περίπτωση, είναι απαραίτητο να αναλυθεί προσεκτικά η δομή του κόστους παραγωγής, επισημαίνοντας τα πιο σημαντικά αντικείμενα και τη δυνατότητα μείωσής τους. Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να εστιάσετε στην προώθηση του προϊόντος στην αγορά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Βήμα 3

Ένας άλλος δείκτης της κερδοφορίας μιας εταιρείας είναι η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων. Υπολογίζεται ως η αναλογία εσόδων (απόδοση) προς την αξία των ενεργών περιουσιακών στοιχείων. Αυτός ο δείκτης χαρακτηρίζει το ποσό κέρδους που λαμβάνει η επιχείρηση από κάθε ρούβλι που προωθήθηκε για το σχηματισμό περιουσιακών στοιχείων. Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων αντικατοπτρίζει το μέτρο της κερδοφορίας της εταιρείας κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Βήμα 4

Κατά την ανάλυση της κερδοφορίας μιας επιχείρησης, προσδιορίζεται η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων είναι η πιο σημαντική μέτρηση από την άποψη των μετόχων. Υπολογίζεται ως ο λόγος του κέρδους της εταιρείας προς το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου δείχνει την αποτελεσματικότητα της χρήσης του κεφαλαίου που επενδύεται στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Η αξία αυτού του δείκτη είναι πολύ σημαντική για επενδυτές τρίτων.

Δημοφιλή από το θέμα