Πώς να διαγράψετε το χρέος για απώλειες

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να διαγράψετε το χρέος για απώλειες
Πώς να διαγράψετε το χρέος για απώλειες

Βίντεο: Πώς να διαγράψετε το χρέος για απώλειες

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Πώς να διαγράψετε το κανάλι σας στο YouTube μέσα σε 2 λεπτά!(2020) 2023, Ιανουάριος
Anonim

Κατά τη διαδικασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες δημιουργούν λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους. Προκύπτουν σύμφωνα με συμβάσεις μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών, όπου καθορίζονται οι όροι παράδοσης, καθώς και οι όροι πληρωμής για παραδόσεις. Ο λογιστής έχει το δικαίωμα να διαγράψει απλήρωτες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τον ισολογισμό της εταιρείας.

Πώς να διαγράψετε το χρέος για απώλειες
Πώς να διαγράψετε το χρέος για απώλειες

Είναι απαραίτητο

έγγραφα της εταιρείας, έντυπο ισολογισμού, λογιστικά έγγραφα, έγγραφα για αγοραστές και προμηθευτές

Οδηγίες

Βήμα 1

Για να διαγράψετε λογαριασμούς εισπρακτέους από τον ισολογισμό του οργανισμού, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσετε το χρέος ως μη ρεαλιστικό για είσπραξη από τον αγοραστή. Ο λογιστής υποβάλλει συμβόλαια με την εφορία, τιμολόγια για αγοραστές που έχουν συσσωρεύσει ποσά χρέους, λογιστικά πιστοποιητικά διαγραφής, εντολή του διευθυντή σχετικά με τη δυνατότητα διαγραφής. Ο λογιστής δηλώνει τα ποσά των απαιτήσεων στον ισολογισμό στη χρέωση του λογαριασμού 91 και τα παραπέμπει στον δευτερεύοντα λογαριασμό όπου βρίσκονται τα άλλα έξοδα της εταιρείας. Το χρέος θεωρείται διαγραφεί και αντικατοπτρίζεται στην ανάλυση μεμονωμένων δεικτών κέρδους και ζημίας στη γραμμή 007.

Βήμα 2

Κατά τη διαγραφή απαιτήσεων με προθεσμία, ο λογιστής υποδεικνύει επίσης το ποσό των χρεών στον ισολογισμό, υποβάλλει στις συμβάσεις της φορολογικής αρχής, τιμολόγια που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη χρέους, πράξεις συμφιλίωσης με αγοραστές, λογιστικά πιστοποιητικά, μια παραγγελία διαγράψτε τα ποσά του χρέους.

Βήμα 3

Εάν η εταιρεία του αγοραστή έχει εκκαθαριστεί, οι απαιτήσεις σε αυτήν μπορούν να διαγραφούν βάσει ενός εγγράφου σχετικά με την εκκαθάρισή του, ένα απόσπασμα από το ενοποιημένο μητρώο νομικών οντοτήτων για τον αποκλεισμό αυτού του οργανισμού από αυτήν.

Βήμα 4

Για να διαγράψει λογαριασμούς πληρωτέους από το καταστατικό των περιορισμών, τη λήξη του καταστατικού των περιορισμών, ο οργανισμός πρέπει να υποβάλει στη φορολογική υπηρεσία δήλωση απογραφής για υποχρεώσεις χρέους, συμβάσεις με προμηθευτές για τους οποίους προέκυψαν χρέη, πράξεις συμφιλίωσης με προμηθευτές. Στον ισολογισμό της εταιρείας, ο λογιστής αναφέρει το ποσό των χρεών από το δάνειο του δευτερεύοντος λογαριασμού των λοιπών εσόδων του λογαριασμού 91 του ισολογισμού. Οι διαγραφείσες υποχρεώσεις αντικατοπτρίζονται στην ανάλυση των επιμέρους δεικτών κερδών και ζημιών.

Βήμα 5

Τόσο οι εισπρακτέοι λογαριασμοί όσο και οι πληρωτέοι λογαριασμοί πρέπει να διαγραφούν από τον ισολογισμό της εταιρείας το αργότερο στις περιόδους αναφοράς όταν εμφανίστηκε γραπτή βάση για διαγραφή.

Δημοφιλή από το θέμα