Πώς να διαγράψετε ένα χρέος για τους νεκρούς

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να διαγράψετε ένα χρέος για τους νεκρούς
Πώς να διαγράψετε ένα χρέος για τους νεκρούς

Βίντεο: Πώς να διαγράψετε ένα χρέος για τους νεκρούς

Βίντεο: Πώς Να Διαγράψετε Όλα Τα Αντικείμενα Σε Φύλλο Εργασίας Του Microsoft Excel; 2022, Νοέμβριος
Anonim

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα χρέη που υπήρχαν μεταξύ των αποθανόντων πολιτών ανήκουν στην κατηγορία των εισπρακτέων λογαριασμών και μπορούν να διαγραφούν.

Πώς να διαγράψετε ένα χρέος για τους νεκρούς
Πώς να διαγράψετε ένα χρέος για τους νεκρούς

Είναι απαραίτητο

συνοδευτικά έγγραφα

Οδηγίες

Βήμα 1

Καθορίστε εάν τα υπάρχοντα χρέη που αποδίδονται στον αποθανόντα χαρακτηρίζονται ως εισπρακτέοι λογαριασμοί. Εάν ο νεκρός δεν είχε κληρονόμους ή εγγυητές που θα μπορούσαν να αναλάβουν την πληρωμή των χρεών του ανάλογα με το μερίδιο στο ακίνητο ή σύμφωνα με τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του εγγυητή, τότε ακόμη και πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής (3 έτη από την ημερομηνία θανάτου), τα χρέη μπορούν να διαγραφούν.

Βήμα 2

Προετοιμάστε δικαιολογητικά: - έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη χρέους (συμβόλαια, εντολές πληρωμής, τιμολόγια) · - έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη λήξη των υποχρεώσεων από ένα άτομο λόγω του θανάτου του και της απουσίας κληρονόμων και εγγυητών.

Βήμα 3

Διενεργήστε απογραφή των απαιτήσεων του αποθανόντος για να εντοπίσετε χρεώσεις που δεν είναι ρεαλιστικές προς είσπραξη. Εκδώστε εντολή διαγραφής ενός μη ρεαλιστικού ποσού για ανάκτηση, η βάση για την οποία θα είναι το λογιστικό πιστοποιητικό του αποθέματος των διακανονισμών (έντυπο αρ. INV-17), το οποίο αναφέρει: το ποσό του χρέους · - τη βάση επί της οποίας διαμορφώθηκε το χρέος · - την ημερομηνία σχηματισμού του χρέους · - τον κατάλογο των εγγράφων που επιβεβαιώνουν το γεγονός του σχηματισμού του χρέους · - τον κατάλογο των εγγράφων που αποδεικνύουν την ανάκτηση του χρέους (εάν υπάρχουν) και τα στοιχεία τους · - το όνομα και τον αριθμό του εγγράφου για το θάνατο του οφειλέτη (πιστοποιητικό, δικαστική απόφαση).

Βήμα 4

Διαγράψτε τις επισφαλείς απαιτήσεις στη χρέωση του λογαριασμού 040101172 "Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων" και την πίστωση του αντίστοιχου αναλυτικού λογαριασμού 020900660 "Μείωση απαιτήσεων για διακανονισμό ελλείψεων."

Βήμα 5

Λάβετε υπόψη τις μη εισπρακτέες απαιτήσεις στον λογαριασμό εκτός ισολογισμού 04 ("Διαγραφή χρεών αφερέγγυων οφειλετών"). Η αναλυτική λογιστική του λογαριασμού 04 πραγματοποιείται στην Κάρτα για τη λογιστική καταβολή χρημάτων και διακανονισμών (F-0504051), όπου πρέπει επίσης να αναφέρεται το όνομα του αποθανόντος οφειλέτη.

Δημοφιλή από το θέμα