Πώς να εκδώσετε πληρωμή μερίσματος

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να εκδώσετε πληρωμή μερίσματος
Πώς να εκδώσετε πληρωμή μερίσματος

Βίντεο: Πώς να εκδώσετε πληρωμή μερίσματος

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Πως να εκδώσετε Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, ηλεκτρονικά μέσω Gov.gr 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Ετησίως, με βάση τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, η μετοχική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει μερίσματα από τον μέτοχό της. Αυτή η λειτουργία εκτελείται σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον λογιστή.

Πώς να εκδώσετε πληρωμή μερίσματος
Πώς να εκδώσετε πληρωμή μερίσματος

Οδηγίες

Βήμα 1

Προετοιμάστε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης με βάση τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Να το εγκρίνετε στη γενική συνέλευση των ιδρυτών, η οποία, βάσει των στοιχείων του ισολογισμού, λαμβάνει απόφαση για την πληρωμή μερισμάτων.

Βήμα 2

Προσδιορίστε το ποσό των καθαρών κερδών και το ποσό των κερδών εις νέον των προηγούμενων ετών, τα οποία αναφέρονται στην λογιστική έκθεση. Συγκρίνετε αυτές τις τιμές με το μέγεθος του εγκεκριμένου κεφαλαίου της εταιρείας. Εάν τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία είναι μεγαλύτερα από αυτήν την αξία, τότε οι ιδρυτές έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για την πληρωμή μερισμάτων σε μετοχές. Διαφορετικά, αυτή η πράξη μπορεί να οδηγήσει σε πτώχευση.

Βήμα 3

Λάβετε μια απόφαση στη γενική συνέλευση των ιδρυτών σχετικά με το πόσο καθαρό κέρδος θα διατεθεί στις πληρωμές μερισμάτων. Καταρτίστε τα πρακτικά της συνεδρίασης στα οποία αναφέρονται αυτά τα σημεία. Έκδοση παραγγελίας για την εταιρεία, σύμφωνα με την οποία ο λογιστής υποχρεούται να συγκεντρώσει τόκους μετοχών σε όλα τα μέλη της εταιρείας.

Βήμα 4

Υπολογίστε το ποσό των μερισμάτων που καταβάλλονται σε κάθε μέτοχο. Κατά κανόνα, αυτός ο υπολογισμός πραγματοποιείται ανάλογα με το συνολικό ποσό των μετοχών. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τη μέθοδο προσδιορισμού μερισμάτων, η οποία είναι υποχρεωτική που ορίζεται στον χάρτη της εταιρείας.

Βήμα 5

Καταχωρήστε την πληρωμή μερισμάτων στο λογιστικό τμήμα. Γι 'αυτό, δημιουργούνται οι αντίστοιχες εντολές διακανονισμού μετρητών ή έγγραφα πληρωμής. Στη λογιστική, αυτή η πράξη αντικατοπτρίζεται στη χρέωση του λογαριασμού 84 "Κέρδη εις νέον". Σε αλληλογραφία μαζί του μπορεί να υπάρχει λογαριασμός 75.2 "Διακανονισμοί με ιδρυτές για την πληρωμή εισοδήματος" ή λογαριασμός 70 "Διακανονισμοί με μισθωτούς για μισθούς". Ελλείψει κέρδους, τα μερίσματα συγκεντρώνονται μόνο σε προνομιούχες μετοχές και απεικονίζονται στη χρέωση του λογαριασμού 82 "Reserve Fund".

Δημοφιλή από το θέμα