Πώς να προσδιορίσετε την ανάγκη για ίδιο κεφάλαιο κίνησης

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να προσδιορίσετε την ανάγκη για ίδιο κεφάλαιο κίνησης
Πώς να προσδιορίσετε την ανάγκη για ίδιο κεφάλαιο κίνησης

Βίντεο: Πώς να προσδιορίσετε την ανάγκη για ίδιο κεφάλαιο κίνησης

Βίντεο: «Ζητάτε τα ρέστα για κάτι που και εσείς είχατε δεσμευτεί» δευτερολογία Κυριάκου Μητσοτάκη για ΔΕΗ 2022, Νοέμβριος
Anonim

Ο καθορισμός της ανάγκης για ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι θέμα αύξησης της αποτελεσματικότητας της εταιρείας στο σύνολό της. Το κεφάλαιο κίνησης περιλαμβάνει και τα αποθέματα (πρώτες ύλες, υλικά και τελικά προϊόντα) και μετρητά (ΦΠΑ, εισπρακτέοι λογαριασμοί, επενδύσεις, κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς). Η έλλειψη κεφαλαίου κίνησης οδηγεί σε διακοπές στη διαδικασία παραγωγής και στην οικονομική αστάθεια και το υπερβολικό κεφάλαιο κίνησης οδηγεί σε πρόσθετο κόστος για την αποθήκευση και τη συντήρησή τους.

Πώς να προσδιορίσετε την ανάγκη για ίδιο κεφάλαιο κίνησης
Πώς να προσδιορίσετε την ανάγκη για ίδιο κεφάλαιο κίνησης

Είναι απαραίτητο

  • - χαρτί ·
  • - αριθμομηχανή;
  • - πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Οδηγίες

Βήμα 1

Ο λόγος του κεφαλαίου κίνησης ισούται με το άθροισμα του προτύπου αποθέματος, του προτύπου εργασίας σε εξέλιξη, του προτύπου τελικού προϊόντος και του προτύπου μελλοντικής περιόδου. Ntot = Npz + Nnp + Ngp + Nbr.

Βήμα 2

Το ποσοστό αποθεμάτων παραγωγής είναι η μέση ημερήσια κατανάλωση πρώτων υλών, υλικών, καυσίμων (Pc, σε ρούβλια) και του ποσοστού αποθεμάτων (Tdn). Npz = Pc x Tdn.

Βήμα 3

Για να βρείτε το μέσο ποσοστό των αποθεμάτων κεφαλαίου κίνησης (Tdn), υπολογίστε τον σταθμισμένο μέσο όρο για κάθε τύπο δραστηριότητας της επιχείρησης.

Βήμα 4

Το ποσοστό αποθεμάτων για έναν συγκεκριμένο τύπο δραστηριότητας είναι ίσο με το άθροισμα των αποθεμάτων μεταφοράς, τρέχοντος και ασφάλειας. Tdn = Ttr + Ttek + Tstr.

Βήμα 5

Το απόθεμα μεταφοράς (Ttr) ισούται με τη διάρκεια παράδοσης των υλικών από τον προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο της γραφειοκρατίας. Εάν υπάρχουν πολλοί προμηθευτές, υπολογίστε τον σταθμισμένο μέσο όρο.

Βήμα 6

Η τρέχουσα αποθήκη (Ttek) ισούται με τον αριθμό των ημερών μεταξύ των παραδόσεων, διαιρούμενη με 2.

Βήμα 7

Το απόθεμα ασφαλείας (Tstr), κατά κανόνα, ισούται με το ½ του τρέχοντος αποθέματος.

Βήμα 8

Το ποσό του κεφαλαίου κίνησης για εργασία σε εξέλιξη μπορεί να προσδιοριστεί πολλαπλασιάζοντας τον όγκο της μέσης ημερήσιας παραγωγής (B), τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής (TC) και τον ρυθμό αύξησης του κόστους (Knz).

Βήμα 9

Ο συντελεστής αύξησης κόστους ισούται με την αναλογία του κόστους της εργασίας σε εξέλιξη (Cn) προς το κόστος των τελικών προϊόντων (CK) και υπολογίζεται με τον τύπο Cnz = (C + 0,5 (CK - Cn)) / CK.

Βήμα 10

Ο όγκος των τελικών προϊόντων (Нгп) στην αποθήκη εξαρτάται από τη μέση ημερήσια παραγωγή (В) και τη διάρκεια αποθήκευσης των προϊόντων στην αποθήκη (Тхр). Δηλαδή, Hgp = B x Tr.

Βήμα 11

Η διάρκεια αποθήκευσης μιας παρτίδας προϊόντων στην αποθήκη (Tx) περιλαμβάνει τον χρόνο σχηματισμού της παρτίδας (Tfp) και τον χρόνο που απαιτείται για τη γραφειοκρατία (Tod).

Δημοφιλή από το θέμα