Πώς να καθορίσετε την τιμή της σύμβασης

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να καθορίσετε την τιμή της σύμβασης
Πώς να καθορίσετε την τιμή της σύμβασης

Βίντεο: Πώς να καθορίσετε την τιμή της σύμβασης

Βίντεο: Αυξήθηκε η τιμή διάθεση του γάλακτος αλλά και των ζωοτροφών | 31/08/2021 | ΕΡΤ 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Συμφωνία - ένα έγγραφο στο οποίο τα μέρη της συναλλαγής αναφέρουν όλους τους βασικούς όρους υπό τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, δηλαδή, πώς, πότε, πώς, σε ποιο χρονικό διάστημα τα μέρη θα εκτελέσουν ορισμένες ενέργειες και ποια θα είναι η αμοιβή για αυτούς. Ο καθορισμός της τιμής μιας σύμβασης δεν είναι πάντα εύκολος, οπότε πρέπει να γνωρίζετε τι είναι, από τι συνίσταται και πώς ρυθμίζεται.

Πώς να καθορίσετε την τιμή της σύμβασης
Πώς να καθορίσετε την τιμή της σύμβασης

Οδηγίες

Βήμα 1

Η τιμή της σύμβασης είναι μετρητά ή άλλες σημαντικές αξίες που ένα μέρος της σύμβασης θα λάβει από το άλλο για την ορθή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων. Εάν η τιμή δεν ταιριάζει σε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, η σύμβαση σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί μη συναφθείσα. Για να αποσαφηνιστεί η τιμή της σύμβασης, μπορούν να συνταχθούν πρόσθετα έγγραφα (εκτίμηση, πρωτόκολλο συμφωνίας της τιμής της σύμβασης κ.λπ.).

Βήμα 2

Η τιμή της σύμβασης καθορίζεται με βάση το κόστος αγαθών και υπηρεσιών, το κόστος μεταφοράς, τα αναλώσιμα, μέσω της διαμεσολάβησης, θα εξαρτηθεί από τις τιμές του κατασκευαστή και ούτω καθεξής. Η τιμή της σύμβασης πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους σημαντικούς παράγοντες και να ταιριάζει και στα δύο μέρη της σύμβασης (ή σε όλα τα μέρη της σύμβασης, εάν υπάρχουν περισσότερα από δύο).

Βήμα 3

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές (τιμές, τιμολόγια, τιμές) μπορούν να καθοριστούν και να ρυθμιστούν από κυβερνητικές υπηρεσίες που έχουν την εξουσία να το πράξουν. Οι κρατικοί φορείς μπορούν να καθορίσουν τις τιμές τους μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Βήμα 4

Η τιμή της σύμβασης μπορεί να αναφέρεται σαφώς στην παράγραφο "Τιμή της σύμβασης", ή μπορεί να συνταχθεί ως παράρτημα της σύμβασης με τη μορφή υπολογισμού, που αναφέρεται στις προδιαγραφές, τα τιμολόγια και ούτω καθεξής. Εάν η τιμή δεν προσδιορίζεται στη σύμβαση, μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τους όρους της σύμβασης και οι τιμές αγοράς που καθορίζονται για τα ίδια ή παρόμοια αγαθά, έργα και υπηρεσίες, δηλαδή, λαμβάνονται οι τιμές που θα μπορούσαν να καθοριστούν υπό συγκρίσιμες συνθήκες ως βάση.

Βήμα 5

Η τιμή της σύμβασης μπορεί να είναι ακριβής και σταθερή, προκαθορισμένη και συμφωνημένη από τα μέρη της σύμβασης. Επίσης, η τιμή της σύμβασης μπορεί να προσδιοριστεί μόνο κατά προσέγγιση και απαιτεί διευκρίνιση κατά τη στιγμή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων (για παράδειγμα, κατά την παράδοση των προϊόντων ή την εκτέλεση οποιουδήποτε σταδίου εργασίας)

Βήμα 6

Η τιμή μπορεί να οριστεί στο εθνικό νόμισμα (ρούβλια) ή στο νόμισμα άλλων κρατών, ή μπορεί να πληρωθεί σε ρούβλια, αλλά ως ισοδύναμο ορισμένων συμβατικών νομισματικών μονάδων.

Δημοφιλή από το θέμα