Πώς να καθορίσετε την τιμή μιας υπηρεσίας

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να καθορίσετε την τιμή μιας υπηρεσίας
Πώς να καθορίσετε την τιμή μιας υπηρεσίας

Βίντεο: Πώς να καθορίσετε την τιμή μιας υπηρεσίας

Βίντεο: Πώς να ορίσω τιμή στο προϊόν ή την υπηρεσία μου; | Μικρή Κουβέντα S01E29 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Το ζήτημα του καθορισμού της τιμής των υπηρεσιών ελέγχεται από τη νομοθεσία, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφορές από την τιμολόγηση των αγαθών, καθώς οι υπηρεσίες είναι άυλες - δεν χρειάζεται να αποθηκευτούν.

Πώς να καθορίσετε την τιμή μιας υπηρεσίας
Πώς να καθορίσετε την τιμή μιας υπηρεσίας

Οδηγίες

Βήμα 1

Για να διαμορφώσετε τις τιμές για τις υπηρεσίες μιας εταιρείας, φροντίστε να λάβετε υπόψη αυτήν την περίσταση, καθορίστε τους στόχους της τιμολόγησης, αναλύστε τη ζήτηση στην αγορά και το εύρος τιμών των ανταγωνιστών, υπολογίστε το κόστος.

Για να διατηρηθεί μια σταθερή θέση στην αγορά, πολλές νεοσύστατες εταιρείες καθορίζουν χαμηλές τιμές, αντίστοιχα, λαμβάνοντας μικρά κέρδη. Μπορούμε να πούμε ότι τέτοιες εταιρείες είναι σταθερές «για να παραμείνουν στη ζωή»

Βήμα 2

Οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν κυρίως τον στόχο της οικονομικής ανάπτυξης ακολουθούν αυστηρές πολιτικές τιμολόγησης. Επιπλέον, μια υψηλή τιμή μπορεί να υποδηλώνει μια καλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία θα οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό ικανοποιημένων πελατών και, κατά συνέπεια, στην κερδοφορία. Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμη και η μείωση του αριθμού των πελατών θα αντισταθμιστεί από τις υψηλές τιμές.

Βήμα 3

Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί σωστά η ζήτηση των καταναλωτών για υπηρεσίες. Είναι απαραίτητο να διεξαχθεί έρευνα αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών ή να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων προκειμένου να υπάρχει σαφής ιδέα για τον όγκο και την τιμή που οι καταναλωτές θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τις υπηρεσίες. Ίσως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας τέτοιας ανάλυσης, θα ήταν εντελώς μη επικερδές να συμμετάσχετε σε μια τέτοια δραστηριότητα. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε τρόπους για να αναπτύξετε αυτόν τον τομέα υπηρεσιών σε επίπεδο που μπορεί να ενδιαφέρει μεγάλο αριθμό πελατών.

Βήμα 4

Εάν υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές στην αγορά υπηρεσιών, η τιμή θα πρέπει να είναι μέση. Δεν πρέπει να καθοδηγηθείτε από την τιμή του ηγέτη σε αυτόν τον τομέα, αλλά επίσης δεν μπορείτε να μειώσετε την τιμή, ειδικά εάν η ποιότητα των υπηρεσιών είναι πολύ υψηλή.

Βήμα 5

Προσδιορίστε τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των τιμών. Δηλαδή, οι τιμές μπορεί να διαφέρουν καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν μεγάλη ζήτηση σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο του έτους. Σε μια εποχή που η ζήτηση για υπηρεσίες είναι χαμηλή, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο διαφοροποίησης παρέχοντας εκπτώσεις και ορίζοντας διαφορετικές τιμές για διαφορετικές κατηγορίες πολιτών. Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες για τον υπολογισμό του κέρδους, και όχι των ζημιών, στο τέλος του έτους.

Δημοφιλή από το θέμα