Πώς να υπολογίσετε τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να υπολογίσετε τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ
Πώς να υπολογίσετε τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ

Βίντεο: Πώς να υπολογίσετε τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ

Βίντεο: Πώς να υπολογίσετε τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ
Βίντεο: Τι είναι το ΑΕΠ; 2023, Μάρτιος
Anonim

Το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) είναι ο κύριος μακροοικονομικός δείκτης που καθορίζει τα αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητας. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ είναι ένας δείκτης τιμών που αντικατοπτρίζει τη μεταβολή των τιμών του καλαθιού καταναλωτών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Πώς να υπολογίσετε τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ
Πώς να υπολογίσετε τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ

Οδηγίες

Βήμα 1

Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ είναι ένας από τους πιο κοινούς δείκτες για τον υπολογισμό του δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος αντικατοπτρίζει το ποσοστό πληθωρισμού στη χώρα. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ βασίζεται στο μέγεθος του καλαθιού καταναλωτών της τρέχουσας περιόδου, αλλά όχι στο βασικό. Έτσι, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ θεωρείται επίσης ο δείκτης Paasche.

Βήμα 2

Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ περιλαμβάνει τελικά καταναλωτικά προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες που λογίζονται στο ΑΕΠ. Κατά τον υπολογισμό του ΑΕγχΠ, απορρίψτε όλους τους δείκτες που χαρακτηρίζουν αγαθά που αγοράστηκαν τα προηγούμενα έτη και αγαθά που είναι ενδιάμεσα στην κατασκευή του τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα, φαγητό που παρασκευάζεται στο σπίτι και δείπνο που παρασκευάζεται σε εστιατόριο. Και τα δύο πιάτα μπορούν να είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά το τελικό προϊόν, το κόστος του οποίου καθορίζει το επίπεδο του ΑΕΠ, θα είναι δείπνο από ένα εστιατόριο.

Βήμα 3

Ο υπολογισμός του ΑΕΠ βασίζεται στην ακόλουθη αρχή: "Όλα όσα παράγονται στη χώρα θα πωληθούν σίγουρα." Έτσι, ο απλούστερος υπολογισμός του ΑΕγχΠ πραγματοποιείται προσθέτοντας όλα τα ποσά που ξοδεύουν οι καταναλωτές για την αγορά του τελικού προϊόντος που παράγεται. Με άλλα λόγια, το ΑΕΠ μπορεί να αντιπροσωπεύεται ως το άθροισμα όλων των δαπανών που απαιτούνται για την αγορά όλων των αγαθών που παράγονται στην αγορά.

Βήμα 4

Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ είναι ο λόγος ονομαστικού και πραγματικού ΑΕΠ, εκφρασμένος ως ποσοστό. Ο τύπος υπολογισμού έχει ως εξής:

Αποπληθωριστής ΑΕΠ = Ονομαστικό ΑΕΠ / Πραγματικό ΑΕΠ * 100%.

Βήμα 5

Το ονομαστικό ΑΕΠ εκφράζεται σε τρέχουσες τιμές για μια δεδομένη περίοδο, και το πραγματικό ΑΕΠ σε τιμές του έτους βάσης, οι οποίες είναι σταθερές. Το έτος βάσης μπορεί να επιλεγεί ως το προηγούμενο έτος για την τρέχουσα περίοδο ή οποιοδήποτε άλλο. Η σύγκριση ενός μεταγενέστερου έτους με το τρέχον (νωρίτερο) έτος χρησιμοποιείται για τη σύγκριση ιστορικών γεγονότων με μια δεδομένη, παρούσα κατάσταση. Υπολογίζοντας, για παράδειγμα, το πραγματικό ΑΕΠ του 1970 στις τιμές του 1990, το 1990 θα είναι το έτος βάσης, ενώ το 1970 θα είναι το τρέχον.

Δημοφιλή από το θέμα