Πώς να αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον στη λογιστική

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον στη λογιστική
Πώς να αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον στη λογιστική
Βίντεο: Πώς να αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον στη λογιστική
Βίντεο: Λογιστική 1 | Λογαριασμοί λογιστικής 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής δραστηριότητας, κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει κατά καιρούς παραβιάσεις του νόμου ή τους όρους των συμβάσεων με τους αντισυμβαλλομένους. Ως αποτέλεσμα, επιβάλλονται κυρώσεις και τόκοι, οι οποίοι, ανάλογα με τον λόγο σχηματισμού τους, αντικατοπτρίζονται με διαφορετικούς τρόπους λογιστικής.

Πώς αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον για τη λογιστική
Πώς αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον για τη λογιστική

Οδηγίες

Βήμα 1

Λάβετε μια ειδοποίηση από τις φορολογικές αρχές ή τους αντισυμβαλλομένους σχετικά με το δεδουλευμένο τόκο ή τις κυρώσεις λόγω παραβίασης των όρων της σύμβασης, των προθεσμιών για την καταβολή φόρων και άλλων υποχρεώσεων. Έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε αυτήν την απόφαση ενώπιον του δικαστηρίου εάν πιστεύετε ότι είναι ακατάλληλη. Διαφορετικά, προχωρήστε στον προβληματισμό αυτής της λειτουργίας στη λογιστική της επιχείρησης.

Βήμα 2

Αναλογιστείτε τους υπολογισμούς σχετικά με τις κυρώσεις και τα πρόστιμα που λαμβάνονται για φόρους ή επιπλέον χρεώνονται ως αποτέλεσμα πράξεων επιθεωρήσεων, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό 68 "Υπολογισμοί φόρων και τελών". Η νομοθεσία δεν θεσπίζει σαφή διαδικασία για το άνοιγμα συναλλαγών στη λογιστική σχετικά με παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Βήμα 3

Επίσης, βάσει της ρήτρας 2 του άρθρου 270 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μην αναφέρετε αυτά τα ποσά στον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους και δεν οδηγείτε σε διαφορά μεταξύ των λογιστικών και φορολογικών εκθέσεων. Με βάση αυτό, οι δευτερεύοντες λογαριασμοί ανοίγουν στον χρεωστικό λογαριασμό 99 «Κέρδος και ζημιά» και στην πίστωση του λογαριασμού 68 για να αντικατοπτρίζουν τις κυρώσεις και τα πρόστιμα για πληρωμές φόρου με το κατάλληλο όνομα.

Βήμα 4

Υπολογίστε τις καθορισμένες κυρώσεις για καθυστερημένη πληρωμή ασφαλίστρων σε κεφάλαια εκτός προϋπολογισμού ανοίγοντας μια χρέωση σε υπο-λογαριασμούς του λογαριασμού 99 και πίστωση στον λογαριασμό 69 "Διακανονισμοί για κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση."

Βήμα 5

Εξετάστε το ενδεχόμενο να υπολογίσετε τις ποινές και τις κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της πειθαρχίας σε μετρητά. Αντικατοπτρίστε αυτήν τη διοικητική ευθύνη της επιχείρησης ανοίγοντας μια χρέωση σε υπο λογαριασμούς του λογαριασμού 99 και μια πίστωση στο λογαριασμό 76 "Διακανονισμοί με διάφορους οφειλέτες και πιστωτές."

Βήμα 6

Καταρτίστε τη λογιστική ποινή που προκύπτει ως αποτέλεσμα παραβιάσεων των όρων της σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο που αναγνωρίζονται βάσει του Άρθ. 330 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τον φορολογικό κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, ο ένοχος καταγράφει τις δεδουλευμένες κυρώσεις ως μέρος των μη πραγματοποιηθέντων εξόδων από την ημερομηνία αναγνώρισης ενός τέτοιου προστίμου. Αντανακλάστε τις συμβατικές κυρώσεις στη λογιστική ανοίγοντας μια χρέωση στον δευτερεύοντα λογαριασμό 91-2 "Άλλα έξοδα" και μια πίστωση στον δευτερεύοντα λογαριασμό 76-2 "Διακανονισμός για αξιώσεις".

Δημοφιλή από το θέμα