Πώς να καταρτίσετε ένα προσωρινό υπόλοιπο

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να καταρτίσετε ένα προσωρινό υπόλοιπο
Πώς να καταρτίσετε ένα προσωρινό υπόλοιπο

Βίντεο: Πώς να καταρτίσετε ένα προσωρινό υπόλοιπο

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Πως να έχετε 100 Καρτέλες (Tabs) ανοιχτές ταυτόχρονα χωρίς κρασάρισμα 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Ο ενδιάμεσος ισολογισμός είναι ισολογισμός ενός εκκαθαρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, που καταρτίζεται μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αξιώσεων πιστωτών, ο οποίος καθορίζεται από την επιτροπή εκκαθάρισης σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις βάσει του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επιπλέον, ένας τέτοιος ισολογισμός περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία του πιστωτικού ιδρύματος που εκκαθαρίζεται, έναν ειδικό κατάλογο αξιώσεων που υποβάλλουν οι πιστωτές, καθώς και τα αποτελέσματα της εργασίας τους σε αυτήν την επιχείρηση.

Πώς να καταρτίσετε ένα προσωρινό υπόλοιπο
Πώς να καταρτίσετε ένα προσωρινό υπόλοιπο

Οδηγίες

Βήμα 1

Ο ενδιάμεσος ισολογισμός καταρτίζεται από τους απαραίτητους κανόνες λογιστικής και αναφοράς. Χαρακτηρίζει την οικονομική και ακίνητη θέση μιας νομικής οντότητας (όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις) από την ημερομηνία λήξης των απαιτήσεων των πιστωτών.

Βήμα 2

Σύμφωνα με τον Λογιστικό Νόμο, μετά την εκκαθάριση μιας εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια όλων των λογιστικών και αναφερόμενων στοιχείων, η επιτροπή εκκαθάρισης πρέπει να διενεργήσει απογραφή των υποχρεώσεων και ιδιοκτησίας της νομικής οντότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα δεδομένα ελέγχονται και τεκμηριώνονται, στη συνέχεια γίνεται η κατάσταση και η αξιολόγησή τους.

Βήμα 3

Επιπλέον, αξιόπιστα δεδομένα από τον τελευταίο ισολογισμό, που καταρτίστηκαν την παραμονή της έγκρισης της απόφασης για εκκαθάριση της εταιρείας, χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη του ενδιάμεσου ισολογισμού.

Βήμα 4

Ένας ενδιάμεσος κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων της εκκαθαρισμένης επιχείρησης, καθώς και ένας κατάλογος όλων των πιστωτών και των απαιτήσεών τους, που ελήφθησαν υπόψη στο ποσό που αναγνωρίστηκε από την ίδια την επιτροπή εκκαθάρισης, πρέπει να επισυνάπτεται στον ενδιάμεσο ισολογισμό.

Βήμα 5

Όλες οι απαιτήσεις των πιστωτών λαμβάνονται υπόψη μόνο στο ποσό που αναγνωρίστηκε από την επιτροπή εκκαθάρισης, βάσει τεκμηρίωσης που επιβεβαιώνει την ύπαρξη των υποχρεώσεων της εταιρείας και το μέγεθός τους. Αυτά τα έγγραφα είναι η σύμβαση που συνάφθηκε από αυτήν την επιχείρηση, η απόφαση των δικαστικών αρχών και άλλα έγγραφα (τίτλοι, συναλλαγματικές ισοτιμίες, εντολές πληρωμής).

Βήμα 6

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκκαθάρισης δεν συμφωνούσε με το ποσό της απαίτησης των πιστωτών, τότε το ποσό της απαίτησης που έγινε αποδεκτό από την επιτροπή εκκαθάρισης θα απεικονίζεται στον ενδιάμεσο ισολογισμό.

Βήμα 7

Οι υποχρεώσεις εκκαθάρισης της εταιρείας, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αξιώσεις εντός καθορισμένης περιόδου, αντικατοπτρίζονται επίσης στους αντίστοιχους λογαριασμούς του ενδιάμεσου ισολογισμού.

Δημοφιλή από το θέμα