Πώς να λογοδοτήσετε για τη χρηματοδοτική μίσθωση

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να λογοδοτήσετε για τη χρηματοδοτική μίσθωση
Πώς να λογοδοτήσετε για τη χρηματοδοτική μίσθωση

Βίντεο: Πώς να λογοδοτήσετε για τη χρηματοδοτική μίσθωση

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Πως να βγάλεις λεφτά από το Internet και όχι μόνο 2023, Ιανουάριος
Anonim

Ορισμένοι οργανισμοί χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως η χρηματοδοτική μίσθωση. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη μίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων με μεταγενέστερη απόκτηση. Τα αντικείμενα αυτού του είδους συναλλαγών μπορεί να είναι κτίρια, κατασκευές, μεταφορές και άλλα ακίνητα.

Πώς να λογοδοτήσετε για τη χρηματοδοτική μίσθωση
Πώς να λογοδοτήσετε για τη χρηματοδοτική μίσθωση

Είναι απαραίτητο

  • - συμφωνία μίσθωσης
  • - την πράξη αποδοχής και παράδοσης περιουσίας (έντυπο αρ. OS-1).

Οδηγίες

Βήμα 1

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ακίνητο με μετέπειτα εξαργύρωση, θα πρέπει να συντάξετε μια σύμβαση μίσθωσης. Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, θα είστε ο μισθωτής και το άλλο μέρος θα είναι ο εκμισθωτής. Η σύμβαση πρέπει να καθορίζει τη διάρκεια ισχύος της, στην οποία αναλαμβάνετε να πληρώσετε τις μισθώσεις.

Βήμα 2

Επίσης, η σύμβαση μίσθωσης πρέπει να περιέχει έναν όρο όπως η λογιστική ιδιοκτησίας, δηλαδή, ποιο μέρος θα έχει το μισθωμένο ακίνητο στον ισολογισμό. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το έγγραφο, το πάγιο περιουσιακό στοιχείο λογίζεται στον ισολογισμό του αντισυμβαλλομένου σας (εκμισθωτής), τότε πρέπει να το αντικατοπτρίσετε στον λογαριασμό εκτός ισολογισμού.

Βήμα 3

Για να απεικονίσετε στη λογιστική την ιδιοκτησία που έγινε αποδεκτή βάσει της σύμβασης μίσθωσης, πρέπει να συντάξετε ένα πιστοποιητικό αποδοχής (έντυπο αρ. OS-1). Μετά από αυτό, απεικονίστε την αξία του στον λογαριασμό εκτός ισολογισμού 001 "OS Rent".

Βήμα 4

Σύμφωνα με τους Λογιστικούς Κανονισμούς, αντικατοπτρίστε τις πληρωμές βάσει μίσθωσης ως μέρος των εξόδων για συνήθεις δραστηριότητες. Εάν το ακίνητο βρίσκεται στον ισολογισμό του μισθωτή, τότε όλα τα κόστη είναι ένα είδος επενδυτικής διαδικασίας. Κατά συνέπεια, το ποσό του ΦΠΑ εισροών πρέπει να απεικονίζεται στο λογαριασμό 08 «Επενδύσεις σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» υπο-λογαριασμός «Απόκτηση παγίων στοιχείων». Αυτός ο λογαριασμός πρέπει να αντιστοιχεί στον χρεωστικό λογαριασμό 01 "Σταθερά περιουσιακά στοιχεία".

Βήμα 5

Λάβετε υπόψη το ποσό του ΦΠΑ στο λογαριασμό 19 "Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των αποκτηθεισών αξιών" δευτερεύων λογαριασμός "Φόρος προστιθέμενης αξίας για την απόκτηση παγίων στοιχείων".

Βήμα 6

Αντανακλάστε όλους τους διακανονισμούς βάσει της συμφωνίας μίσθωσης στο λογαριασμό 76 "Διακανονισμοί με διάφορους οφειλέτες και πιστωτές" δευτερεύων λογαριασμός "Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης".

Βήμα 7

Επίσης, μηνιαία απόσβεση του μισθωμένου ακινήτου που βρίσκεται στον ισολογισμό σας. Απεικονίστε το ποσό της απόσβεσης ως εξής:

Δ20 "Κύρια παραγωγή", 25 "Γενικό κόστος παραγωγής" К02 "Απόσβεση παγίων στοιχείων".

Δημοφιλή από το θέμα