Πώς να υπολογίσετε την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να υπολογίσετε την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης
Πώς να υπολογίσετε την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης

Βίντεο: Πώς να υπολογίσετε την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης

Βίντεο: PROTALK: ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Μια επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική εάν όχι μόνο πληρώνει, αλλά και κερδίζει. Όσο υψηλότερα είναι τα αποτελέσματα της παραγωγής και όσο χαμηλότερο είναι το κόστος, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η εταιρεία.

Πώς να υπολογίσετε την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης
Πώς να υπολογίσετε την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης

Οδηγίες

Βήμα 1

Υπολογίστε το κόστος των προϊόντων σας. Αυτό περιλαμβάνει έξοδα για βασικά υλικά, μισθούς για εργαζόμενους, ενοίκια για εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Επίσης, το στοιχείο κόστους περιλαμβάνει έξοδα μεταφοράς και γενικά έξοδα της επιχείρησης, υποχρεωτικούς φόρους και τέλη. Τα γενικά έξοδα περιλαμβάνουν το κόστος διαφήμισης, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών κ.λπ. Υπολογίστε για ένα μήνα ή ένα χρόνο.

Βήμα 2

Υπολογίστε το κέρδος της εταιρείας σας για την ίδια περίοδο. Τα έσοδα της επιχείρησης παρέχονται από την πώληση κατασκευασμένων προϊόντων. Το κέρδος αποτελείται από το ποσό που λαμβάνεται από την πώληση προϊόντων που παράγονται κατά την περίοδο χρέωσης, μείον το ποσό κόστους για την παραγωγή των πωληθέντων αγαθών. Όσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος που λαμβάνει η εταιρεία από την πώληση προϊόντων σε σχέση με κόστος παραγωγής, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητά του.

Βήμα 3

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής αυξάνουν το κόστος. Ταυτόχρονα, όμως, αυτά τα κόστη επηρεάζουν τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας, τη διατήρηση των πόρων και, ως εκ τούτου, αυξάνουν τις πωλήσεις και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Εξετάστε την αποτελεσματικότητα ορισμένων τομέων που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και στην αύξηση των πωλήσεων. Για παράδειγμα, πόσο αποτελεσματική είναι αυτή ή αυτή η τεχνολογία, πόσο αυξάνεται η παραγωγικότητα της λειτουργίας αλλαγής βάρους κ.λπ. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης είναι επίσης η πολιτική που υιοθετείται στην εταιρεία, η ορθολογική χρήση ελκυστικών επενδύσεων. Μεγάλη σημασία έχει η δραστηριότητα της υπηρεσίας μάρκετινγκ, η οποία ασχολείται με τη μελέτη της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς επίσης εφαρμόζει τις τακτικές συμπεριφοράς και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην αγορά.

Δημοφιλή από το θέμα