Πώς να αποκτήσετε μια κάρτα πελάτη Metro

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αποκτήσετε μια κάρτα πελάτη Metro
Πώς να αποκτήσετε μια κάρτα πελάτη Metro

Βίντεο: Πώς να αποκτήσετε μια κάρτα πελάτη Metro

Βίντεο: Πως να επαναφορτήσεις την ATHENACARD! 2022, Νοέμβριος
Anonim

Πολλοί ιδιώτες επιχειρηματίες και άλλα νομικά πρόσωπα θέλουν να έχουν μια κάρτα METRO Cash & Carry για να αγοράσουν φθηνά προϊόντα χύμα. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να παρουσιάσουν ένα πακέτο εγγράφων στο πλησιέστερο κέντρο METRO Cash & Carry και να συμφωνήσουν με τους όρους αγοράς στο εμπορικό κέντρο.

Πώς να αποκτήσετε μια κάρτα πελάτη Metro
Πώς να αποκτήσετε μια κάρτα πελάτη Metro

Είναι απαραίτητο

  • - όροι αγοράς, πιστοποιημένοι από τη σφραγίδα ·
  • - δέσμη εγγράφων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του οργανισμού και τη διαχείρισή του.

Οδηγίες

Βήμα 1

Η κάρτα πελάτη METRO Cash & Carry μπορεί να εκδοθεί από νομικά πρόσωπα, μεμονωμένους επιχειρηματίες, αντιπροσωπευτικά γραφεία ρωσικών και ξένων εταιρειών, πρεσβείες. Η κάρτα πελάτη METRO δεν ισχύει για άτομα. Ανάλογα με τη μορφή δραστηριότητας της επιχείρησης, συλλέγει ένα πακέτο εγγράφων, τα οποία στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της εταιρείας φέρνει στο πλησιέστερο εμπορικό κέντρο METRO.

Βήμα 2

Έτσι, οι νομικές οντότητες πρέπει να παρουσιάσουν τους όρους αγοράς, επικυρωμένοι με σφραγίδα, αντίγραφο του πιστοποιητικού εκχώρησης μεμονωμένου φορολογικού αριθμού, αντίγραφο του αποσπάσματος του χάρτη της εταιρείας, αντίγραφο της παραγγελίας κατά τον διορισμό του επικεφαλής της εταιρείας από τη συνεδρίαση των μετόχων, πληρεξούσιο για άτομα που θα κάνουν αγορές. Όλα τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται από τη σφραγίδα και την υπογραφή του επικεφαλής της επιχείρησης.

Βήμα 3

Παρόμοια έγγραφα απαιτούνται από υποκαταστήματα νομικών προσώπων. Κατά τη σύνταξη πληρεξούσιου για τη λήψη κάρτας, πρέπει να δηλώνει τον πληρεξούσιο αριθμό και ημερομηνία έκδοσης, όνομα, νομική και πραγματική διεύθυνση της εταιρείας, πλήρες όνομα του προσώπου που εξέδωσε το πληρεξούσιο, ΑΡΜ εταιρεία, στοιχεία για την είσοδο στο Ενιαίο Μητρώο Νομικών οντοτήτων, την εγκυρότητα του πληρεξούσιου και την υπογραφή του προσώπου που εξέδωσε το πληρεξούσιο Το πληρεξούσιο πρέπει να είναι συμβολαιογραφικό.

Βήμα 4

Μετά τη λήψη και τον έλεγχο των εγγράφων του οργανισμού, η διοίκηση της METRO Cash & Carry την εκδίδει δωρεάν. Αφού το λάβετε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αμέσως αγορές. Επιπλέον κάρτες εκδίδονται μόνο στο εμπορικό κέντρο όπου είναι εγγεγραμμένος ο οργανισμός σας. Δεν εκδίδονται περισσότερες από 5 κάρτες ανά οργανισμό. Και κατά την επανεγγραφή μιας κάρτας, πρέπει να παρουσιάσετε όλες τις κάρτες που έχουν εκδοθεί προηγουμένως.

Βήμα 5

Η METRO Cash & Carry δεν εκδίδει κάρτες πελατών μέσω διαμεσολαβητών ή μέσω Διαδικτύου. Και η έκδοση καρτών με άλλο τρόπο θεωρείται παραβίαση και συνεπάγεται αποκλεισμό και απόσυρση καρτών από την κυκλοφορία.

Δημοφιλή από το θέμα