Πώς να συντάξετε μια έκθεση ελεγκτή

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να συντάξετε μια έκθεση ελεγκτή
Πώς να συντάξετε μια έκθεση ελεγκτή

Βίντεο: Πώς να συντάξετε μια έκθεση ελεγκτή

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Πράματα και θάματα στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Η έκθεση του ελεγκτή είναι μια γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης ή άλλης οικονομικής οντότητας, η οποία καταρτίζεται από ελεγκτικό γραφείο ή ανεξάρτητο ελεγκτή.

Πώς να συντάξετε μια έκθεση ελεγκτή
Πώς να συντάξετε μια έκθεση ελεγκτή

Οδηγίες

Βήμα 1

Η έκθεση του ελεγκτή συντάσσεται με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου της επιχείρησης. Ο έλεγχος υπόκειται σε οικονομικές καταστάσεις, που σημαίνει το σύνολο των μορφών χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για μια δεδομένη οικονομική οντότητα. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ελέγχονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή για οποιαδήποτε περίοδο δραστηριότητας του οργανισμού.

Βήμα 2

Εάν η έκθεση του ελεγκτή συντάσσεται σε σχέση με την αναφορά νομικής οντότητας, τότε πρέπει να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα ελέγχου όλων των κλάδων, τμημάτων. Το συμπέρασμα σχετικά με την αξιοπιστία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να συναχθεί από τον ελεγκτή με ειδική συμφωνία με αυτές τις οντότητες.

Βήμα 3

Όλες οι σημαντικές περιστάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης του ελεγκτή, δηλαδή εκείνα που ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιοπιστία των αναφορών της επιχείρησης. Η χρήση αυτής της αρχής σημαίνει ότι η έκθεση περιέχει όλα τα σημαντικά σημεία που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν άλλες σημαντικές περιστάσεις.

Βήμα 4

Εάν, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η εταιρεία έκανε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις δηλώσεις, δηλ. Πριν από την παροχή σε ενδιαφερόμενους χρήστες, η έκθεση του ελεγκτή θα πρέπει να περιέχει αναφορές σε αυτούς.

Βήμα 5

Η έκθεση του ελεγκτή, σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, πρέπει να συντάσσεται στα ρωσικά, να υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του οργανισμού ελέγχου και να πιστοποιείται με σφραγίδα.

Βήμα 6

Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να περιλαμβάνει 3 μέρη: εισαγωγική, αναλυτική και τελική. Το εισαγωγικό μέρος είναι γενικές πληροφορίες για το ελεγκτικό γραφείο: νομική διεύθυνση, δεδομένα σχετικά με την άδεια για το δικαίωμα διεξαγωγής ελεγκτικών δραστηριοτήτων, πληροφορίες για τους ειδικούς που διενήργησαν τον έλεγχο.

Βήμα 7

Το αναλυτικό μέρος είναι μια άμεση έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου της λογιστικής και της αναφοράς της επιχείρησης, καθώς και τη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία στον τομέα αυτό.

Βήμα 8

Το τελευταίο μέρος πρέπει να περιέχει τη γνώμη του ελεγκτή σχετικά με την αξιοπιστία των δηλώσεων, καθώς και τις περιστάσεις που οδήγησαν σε μια τέτοια γνώμη.

Δημοφιλή από το θέμα