Πώς να ληφθεί υπόψη ο κρατικός φόρος στα έξοδα

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να ληφθεί υπόψη ο κρατικός φόρος στα έξοδα
Πώς να ληφθεί υπόψη ο κρατικός φόρος στα έξοδα

Βίντεο: Πώς να ληφθεί υπόψη ο κρατικός φόρος στα έξοδα

Βίντεο: Πώς Να Καθορίσετε Υψηλής ή Χαμηλής Σημασίας Σε Μηνύματα του Microsoft Outlook; 2022, Νοέμβριος
Anonim

Ο κρατικός δασμός είναι ένας φόρος για τον προϋπολογισμό, ο οποίος σχηματίζεται όταν μια επιχείρηση εκτελεί συμβολαιογραφικές ενέργειες, όταν υποβάλλει αίτηση στο δικαστήριο, κατά την εγγραφή και σε άλλες καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 333.18 του μέρους 2 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τη ρήτρα 10 του άρθρου 13 του Φορολογικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο κρατικός δασμός γίνεται αποδεκτός ως ομοσπονδιακός φόρος και τέλος, επομένως, ο προβληματισμός του στη λογιστική και τη φορολογική λογιστική πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για αυτούς.

Πώς να ληφθεί υπόψη ο κρατικός φόρος στα έξοδα
Πώς να ληφθεί υπόψη ο κρατικός φόρος στα έξοδα

Είναι απαραίτητο

έγγραφο που επιβεβαιώνει την καταβολή του κρατικού δασμού

Οδηγίες

Βήμα 1

Πληρώστε το κρατικό τέλος. Σύμφωνα με τη ρήτρα 3 του άρθρου 333.18 του Κώδικα Φορολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η επιβεβαίωση αυτής της πράξης μπορεί να είναι εντολή πληρωμής στην περίπτωση διακανονισμού χωρίς μετρητά, στον οποίο τοποθετείται το σήμα εκτέλεσης της τράπεζας. Εάν η αμοιβή πληρώθηκε σε μετρητά, τότε είναι απαραίτητο να λάβετε απόδειξη από την τράπεζα στην καθορισμένη φόρμα. Σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες, αυτά τα έγγραφα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη λογιστική καταβολή των κρατικών δασμών στα έξοδα της επιχείρησης.

Βήμα 2

Εξετάστε την υποχρέωση του κράτους σε άλλα έξοδα για την παραγωγή και πώληση της επιχείρησης, εάν η πληρωμή της πληροί τους όρους της ρήτρας 1 της ρήτρας 1 του άρθρου 264 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με εξαίρεση τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 270 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εάν ο κρατικός φόρος καταβάλλεται από την επιχείρηση για την προμήθεια νομικά σημαντικών ενεργειών, οι οποίες ορίζονται στο Κεφάλαιο 25.3 του Φορολογικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τότε αυτά τα κόστη μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως έξοδα για σκοπούς φόρου κέρδους.

Βήμα 3

Δημοσιεύστε τον κρατικό δασμό στη λογιστική χρέωση των λογαριασμών που αντιστοιχούν στον σκοπό πληρωμής αυτού του δασμού. Για να ξεκινήσετε, ανοίξτε έναν ξεχωριστό δευτερεύοντα λογαριασμό "Υπολογισμός κρατικού δασμού" στο λογαριασμό 68 "Υπολογισμοί φόρων και τελών". Εάν το κόστος της επιχείρησης σχετίζεται με την άμεση απόκτηση ακινήτου, τότε η προμήθεια πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην πίστωση του δευτερεύοντος λογαριασμού 68 με αλληλογραφία με τη χρέωση του λογαριασμού 08 "Επενδύσεις σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" 10 "Υλικά", 41 "Προϊόντα" ή άλλοι σχετικοί λογαριασμοί.

Βήμα 4

Για να αντικατοπτριστεί η κρατική υποχρέωση που σχετίζεται με τις τρέχουσες δραστηριότητες του οργανισμού, είναι απαραίτητο να ανοίξετε ένα δάνειο στον δευτερεύοντα λογαριασμό 68 και μια χρέωση στον λογαριασμό 26 "γενικά έξοδα" ή 44 "Έξοδα προς πώληση". Εάν η πληρωμή του τέλους σχετίζεται με τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών, τότε τα έξοδα διαγράφονται στη χρέωση του λογαριασμού 91.2 "Άλλα έξοδα"

Δημοφιλή από το θέμα