Πώς να υπολογίσετε τον φόρο εισοδήματος το

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να υπολογίσετε τον φόρο εισοδήματος το
Πώς να υπολογίσετε τον φόρο εισοδήματος το

Βίντεο: Πώς να υπολογίσετε τον φόρο εισοδήματος το

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Πως να πληρώσετε το Φόρο Εισοδήματος σε 7 δόσεις 2023, Ιανουάριος
Anonim

Ο φόρος εισοδήματος είναι ένας άμεσος φόρος επί του εισοδήματος των επιχειρήσεων όλων των μορφών ιδιοκτησίας. Ιδρύεται και εισπράττεται από τους πληρωτές βάσει του άρθρου 25 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πώς το χρεώνετε;

Πώς να υπολογίσετε το φόρο εισοδήματος
Πώς να υπολογίσετε το φόρο εισοδήματος

Είναι απαραίτητο

αριθμομηχανή

Οδηγίες

Βήμα 1

Διαβάστε τον Κανονισμό του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 114n PBU 18/02 της 19ης Νοεμβρίου 2002 "Λογιστική για τους υπολογισμούς φόρου εισοδήματος", που δείχνει τη διαδικασία για την απεικόνιση του φόρου στο λογιστικό τμήμα της επιχείρησης. Ο υπολογισμός της φορολογικής βάσης ή του φορολογητέου κέρδους πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 274 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η φορολογική περίοδος για το φόρο εισοδήματος ρυθμίζεται από το άρθρο 285 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ισούται με ένα ημερολογιακό έτος. Σύμφωνα με το άρθρο 286 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η πληρωμή του φόρου εισοδήματος στον προϋπολογισμό γίνεται από όλους τους φορολογούμενους προκαταβολές σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

Βήμα 2

Υπολογίστε το φόρο επί των λογιστικών εσόδων, που αναφέρεται επίσης ως λογικό έξοδο φόρου εισοδήματος. Είναι ίσο με το προϊόν του λογιστικού κέρδους και του φορολογικού συντελεστή από τη φορολογική βάση, σύμφωνα με το άρθρο 284 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι απαραίτητο να αποκλειστεί το κόστος παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών από τον υπολογισμό.

Βήμα 3

Εκτελέστε λογαριασμούς 99 δευτερεύων λογαριασμός "Υπό όρους έξοδο για φόρο εισοδήματος" και στην πίστωση του λογαριασμού 68 δευτερεύων λογαριασμός "Υπολογισμοί φόρου εισοδήματος". Έτσι, θα χρεωθούν τα πλασματικά έξοδα. Το υπό όρους εισόδημα συγκεντρώνεται ανοίγοντας μια χρέωση του λογαριασμού 68 στον δευτερεύοντα λογαριασμό "Υπολογισμοί φόρου εισοδήματος" και πίστωση του λογαριασμού 99 στον δευτερεύοντα λογαριασμό "Υπό όρους εισόδημα από φόρο εισοδήματος".

Βήμα 4

Υπολογίστε τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος. Προσδιορίστε τη διαφορά μεταξύ του λογιστικού και του φορολογητέου κέρδους που προκύπτει από ορισμένους κανόνες για τη λογιστική των εξόδων και του εισοδήματος μιας επιχείρησης σύμφωνα με τον φορολογικό κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τους Λογιστικούς Κανονισμούς Καθαρίστε μόνιμες και προσωρινές διαφορές.

Βήμα 5

Προσθέστε τη μόνιμη φορολογική υποχρέωση με την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, αφαιρέστε την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση από το ποσό. Προσθέστε το πλασματικό κόστος ή αφαιρέστε τον πλασματικό φόρο εισοδήματος στην προκύπτουσα αξία. Ως αποτέλεσμα, θα λάβετε έναν δεδουλευμένο φόρο εισοδήματος.

Δημοφιλή από το θέμα